W piątek, 10 kwietnia, Marynarka Wojenna oddała hołd ofiarom tragicznej katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Marynarze uczcili pamięć o śp. admirale floty Andrzeju Karwecie – dowódcy Marynarki Wojennej w latach 2007 – 2010.

481

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się dokładnie o godzinie 08:41 na cmentarzu komunalnym w Baninie, gdzie spoczywa śp. admirał floty Andrzej Karweta. W honorowej asyście marynarzy złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Następnie, o godzinie 09:45 odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod płytą pamiątkową śp. admirała floty Andrzeja Karwety przy budynku byłego Dowództwa Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona). Uroczystości 5 rocznicy katastrofy smoleńskiej zakończyły się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem śp. admirała floty Andrzeja Karwety na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Uroczystościom przewodniczył Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Marian Ambroziak.

Ś.P. ADMIRAŁ FLOTY ANDRZEJ KARWETA

Dowódca Marynarki Wojennej RP 
(2007 – 2010)
  karweta

Admirał floty Andrzej KARWETA urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jaworznie w województwie śląskim. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra nawigacji, został skierowany do służby na trałowcach w 13 Dywizjonie Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 1986 roku objął dowodzenie swoim pierwszym okrętem ORP „Czapla”, z którym w 1987 i 88 zdobył miano najlepszego okrętu 9 FOW. Jego kariera związała się z trałowcami projektu 206F. W latach 1989-1992 dowodził grupą taktyczną i okrętem ORP „Mewa”. W 1992 roku ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu 13 Dywizjonu Trałowców.

W latach 1996-2002 dowodził 13 Dywizjonem Trałowców. Były to przełomowe lata dla tego dywizjonu. Właśnie wtedy trałowce projektu 206F przechodziły gruntowną modernizację i były przygotowywane do służby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego już jako niszczyciele min. Od 2002 roku okręty te rozpoczęły na stałe swoją służbę w NATO, a niszczyciel min ORP „Mewa”, którym dziesięć lat wcześniej dowodził admirał floty Andrzej Karweta, przeszedł do historii jako pierwszy polski okręt, który podniósł flagę Sojuszu Północnoatlantyckiego.

486

Wejście do służby niszczycieli min projektu 206FM otworzyło nowe możliwości aktywności międzynarodowej Marynarki Wojennej RP. Również kariera admirała floty Andrzeja Karwety kierowała się na tory międzynarodowe. Jeszcze w 2000 roku dowodził on w czasie ćwiczenia „Baltops” wielonarodowym zespołem sił trałowych. Z powodzeniem kierował działaniami jednostek z Estonii, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii. W 2002 roku admirał floty Andrzej Karweta zakończył niemal 20-letnią służbę w 13 Dywizjonie Trałowców. Skierowany został bowiem do pracy w dowództwie Sił Morskich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), gdzie łączył obowiązki Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy HQ SACLANT oraz zastępcy szefa Oddziału Broni Podwodnej. W 2003 roku, po rozwiązaniu SACLANT, został wyznaczony na stanowisko Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy nowo powstałym Dowództwie Transformacji ACT w Norfolk. Po zakończeniu trzyletniej służby w dowództwach NATO, wrócił do kraju i objął obowiązki zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 2006 został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a rok później na studia w prestiżowej Royal College of Defence Studies w Londynie.

11 listopada, 2007 roku, został nominowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej. Od pierwszych dni dowodzenia robił wszystko by poprawić stan polskich sił morskich. Dbał o ich pozycję w kraju i za granicą. Przygotował i doprowadził polską Marynarkę Wojenną do realizacji najważniejszego zadania ostatniej dekady – czyli dowodzenia Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 – SNMCMG1. Było to bezprecedensowe wydarzenie, gdyż Polska dostąpiła zaszczytu dowodzenia stałym zespołem okrętowym Sojuszu Północnoatlantyckiego jako pierwszy spośród krajów przyjętych do NATO po 1999 roku.

494

Admirał floty Andrzej Karweta słuchał ludzi, był otwarty na nowe rozwiązania. Lubił otaczać się ekspertami. Jak przyznają jego bezpośredni podwładni, nie był osobą konfliktową. Wręcz przeciwnie, potrafił załagodzić każdy spór, a nawet obrócić wszelkie kłótnie w konstruktywną dyskusję. Zwykł mawiać „Ty mi nie mów co jest dobrze. Ty mi powiedz co można poprawić.” Ponad Marynarkę Wojenną bardziej kochał jedynie swoją rodzinę.

Postanowieniem Nr 112-8-2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP pośmiertnie mianował tragicznie zmarłego Dowódcę Marynarki Wojennej na stopień admirała floty.

Admirał floty Andrzej Karweta był za swoją służbę wielokrotnie wyróżniany. Wśród jego odznaczeń są m.in. Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2006 r.), Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (1999 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.). 16 kwietnia 2010 Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP, odznaczył admirała floty Andrzeja Karwetę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Admirał floty Andrzej Karweta dowodził polskimi siłami morskimi aż do tragicznego dnia 10 kwietnia 2010 roku…

Rzecznik Prasowy 3. Flotylli Okrętów

kmdr ppor. Radosław Pioch