26 czerwca br. na obchody 95-lecia Urzędu Morskiego w Gdyni zaprosił dyrektor tego urzędu kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski. Jak na tak szacownego Jubilata przystało uroczystość ta miała miejsce nie gdzie indziej, a na pokładzie statku, należącego do od dwudziestu lat z naszym morskim w Gdyni krajobrazem bardzo zżytego armatora, jakim jest Stena Line.

Na pokładzie promu Stena Spirit (powstałego w naszych stoczniach gdyńskiej i gdańskiej), wszystkich zgromadzonych powitał jego kapitan Adam Kędziora.

CSPI2841

Następnie dyrektor Królikowski rozpoczął od krótkiego rysu historycznego. Jak się wyraził: „95 lat w historii państwa czy narodu to niewiele, to czas jednego długiego ludzkiego życia. W minionych 95. latach zawiera się praktycznie cała historia polskiej Administracji Morskiej, szerzej Polski Morskiej.

CSPI2882

Mówił o twórcach tej morskości, wykształconych pod zaborami, ale zawsze noszących w sercach Polskę. Pierwszym zalążkiem administracji był powstały w Wejherowie Urząd Marynarki Handlowej, w Pucku odbyły się dokonane przez generała Józefa Hallera zaślubiny Polski z morzem, w Tczewie stworzono pierwszą Szkołę Morską, a w Gdyni inżynier Tadeusz Wenda wskazał miejsce, w którym powinien powstać polski port – nasze „okno na świat.” I jak dopowiedział dyrektor Andrzej Królikowski – „wszystko to działo się w tym jednym, 1920 roku… Tę inicjatywę i działania obok tworzenia materialnego i społecznego kapitału na rzecz morza, wymuszały tworzone ustawodawstwo morskie, formułowane zasady i procedury pozwalające opisywać i regulować aktywność państwa w tej specyficznej strefie styku lądu i morza.” Dzisiaj, w dobie zwiększenia geograficznego zasięgu oddziaływania Urzędów Morskich, zachodzi konieczność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku gospodarczym, społecznym i prawnym, rosną żądania i odpowiedzialność organów Administracji Morskiej – jak to wyjaśniał dyrektor – obecnie to wszystko tworzy sieć powiązań między instytucjami, organizacjami, ludźmi i ich skomplikowanym środowiskiem. „To gospodarowanie i administrowanie morzem wymaga wiedzy, doświadczenia i wyobraźni – dlatego tak ważnym jest obok edukacji prowadzenie wychowania morskiego,” prowadzącego do właściwego postrzegania naszej morskiej rzeczywistości. Dyrektor wśród postaci związanych z 95-letnią historią tworzenia naszej morskości, szczególnie tu wyróżnił pierwszego dyrektora Urzędu Morskiego – kapitana Józefa Poznańskiego oraz jego następcę inżyniera Stanisława Łęgowskiego, który zginął w lasach Piaśnicy. Jak powiedział: „(…) staramy się podążać śladami tych ludzi, ale także tych, obecnych tu dzisiaj naszych poprzedników (…).” Wspomniał też o obecnie realizowanych zadaniach i projektach – bardziej szczegółowo opisanych w wydanej właśnie książce omawiającej wykorzystanie środków UE w latach 2007 – 2013.

Po tym przemówieniu dyrektor Andrzej Królikowski przywitał gości, a najważniejszych imiennie i trzeba dodać, że lista była długa…

CSPI2933

Kilka słów z życzeniami wyrażali jeszcze: Tomasz Bobin (dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku), kpt. ż. w. Przemysław Lenard (zastępca dyrektora ds. inspekcji morskiej Urzędu Morskiego w Szczecinie), dyrektor Anna Stelmaszyk Świerczyńska (Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych), Wojciech Żurawski (dyrektor elbląskiej delegatury Urzędu Morskiego) oraz Jan Młotkowski (zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni).

W imieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastuktury i Rozwoju prof. Doroty Pyć list do przybyłych odczytała dyrektor Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Katarzyna Krzywda.

CSPI2977

W liście minister podkreśliła m.in., że właśnie ten jubileuszowy rok 95-lecia Administracji Morskiej zbiegł się z uchwaleniem w dniu 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów Polityki Morskiej Rzeczypospolitej do roku 1920 (z perspektywą do roku 2030), której zasadniczym celem jest zrównoważony rozwój sektora gospodarki morskiej, zwiększenie jego udziału w PKB oraz zwiększenie zatrudnienia w tym sektorze. Jest dokumentem określającym kierunki działania i rozwoju w najbliższej przyszłości, precyzuje cele i działania oraz ich spodziewane efekty, określając również instrumenty prawno-ekonomiczne, sprzyjające ich realizacji.

Prowadzący uroczystość redaktor Marek Kański odczytał też przesłanie od posłanki na Sejm RP Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, w którym przypominała o zasługach Antoniego Abrahama oraz kontradmirała Kazimierza Porębskiego w tworzeniu podwalin pod dzisiejszy stan rzeczy Polski Morskiej.

CSPI2990

Obecny wśród gości, świeżo mianowany Minister Sportu i Turystyki Adam Korol, po życzeniowym przemówieniu, przypomniał też zasługi dyrektora Andrzeja Królikowskiego, jako pomysłodawcy i inicjatora bodaj najcięższego maratonu w Polsce, między Jastarnią a Władysławowem i z powrotem – odbywającego się wzdłuż plaży, będącego ogromnym wyzwaniem dla uczestników. Następnie minister odznaczał „Zasłużonych Pracowników Morza.”

CSPI3002

Chwilę swojej prezentacji i chrztu miała też publikacja wydana pod redakcją Lechosława Stefaniaka (również dziennikarza Polskiego Radia), zatytułowana: „Wykorzystanie środków UE w latach 2007 – 2013 w 95-letniej historii Urzędu Morskiego w Gdyni.” Książkę, różą zamoczoną w szampanie, pokropiła dyrektor Anna Stelmaszyk Świerczyńska.

CSPI3048

Na zakończenie w kierunku dyrektora Andrzeja Królikowskiego ustawiła się całkiem spora kolejka gości, chcących osobiście złożyć gratulacje i życzenia.

CSPI3068

Tego dnia na promie Stena Spirit miał miejsce jeszcze jeden morski akcent. Otóż stał się on miejscem przeprowadzenia pokazów zdolności działań naszych antyterrorystów oraz ratowników morskich, ale o tym już w następnym materiale.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski