W czwartek 1 października, w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Naukę na I roku rozpoczęło 1438 studentów. Podczas ceremonii nastąpiła ich immatrykulacja. Odbyło się także ślubowanie doktorantów oraz wręczenie wyróżnień wybitnym nauczycielom akademickim i najlepszym studentom AMW.

Przemówienie rektora-komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
in2
Zaproszeni goście, społeczność akademicka

W przemówieniu inauguracyjnym rektor – komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podziękował za przybycie wielu dostojnym gościom, między innymi parlamentarzystom, przedstawicielom władz wojskowych, duchowieństwa oraz Magnificencjom Rektorom pomorskich uczelni wyższych. Podkreślił następnie udany tegoroczny wynik rekrutacji, zarówno na studia licencjackie i magisterskie, jak i doktoranckie. Wyraził uznanie dla kadry dydaktycznej AMW stale podwyższającej swoje kwalifikacje i osiągającej kolejne stopnie naukowe. Rektor – Komendant nakreślił także kierunki dalszego rozwoju Uczelni – szerokiej działalności w sferze naukowej, społecznej i kulturalnej.

in1
Immatrykulacja nowych studentów

Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Za całokształt dorobku nagrodzeni zostali kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni Komorowski oraz kmdr rez. dr inż. Józef Małecki. Tytuł „Wybitnego nauczyciela akademickiego AMW” został przyznany pani dr Agacie Załęskiej – Fornal. Indywidualne nagrody otrzymali także najlepsi studenci z każdego wydziału.

in5
Wręczenie wyróżnień nauczycielom akademickim

in6

Wykład inauguracyjny na temat „Kształcenie kadr morskich w świetle międzynarodowych wymagań IMO” wygłosił doktor honoris causa AMW prof. dr kpt. ż. w. Aleksander H. Walczak.

in8
Wykład otwarty prof. dr. kpt. ż. w. Aleksandra H. Walczaka

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na czterech wydziałach: Mechaniczno – Elektrycznym, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 13 kierunkach. Uczelnia posiada także szeroką ofertę 22 kierunków studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Rzecznik Prasowy

szef Wydziału Wychowawczego

Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. Wojciech Mundt

261 26 28 21 / 694 476 492

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

ORP "Orzeł" historia i hipotezy jego zatonięcia

Next

Danuta Hübner z wizytą na ORP Kondor

Zobacz również