We wtorek 27 października o godz. 17.00, a więc już o zmroku, na lekko oświetlonym pokładzie statku- muzeum „Darze Pomorza” odbyło się uroczyste spotkanie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej (SKŻW) oraz jego Członków Honorowych, aby wolą Rady tego Stowarzyszenia tytuł Jego Honorowego Członka i zarazem Honorowego Kapitana ż. w. nadać byłemu prezydentowi RP Lechowi Wałęsie, zaś uprzednio pierwszemu przewodniczącemu NSZZ Solidarność. Wszystkich zebranych na „Darze”, a w szczególności Lecha Wałęsę serdecznie powitał przewodniczący SKŻW dr inż. Andrzej Królikowski i również w takich słowach dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego (armatora „Daru Pomorza) dr. inż. Jerzego Litwina, profesorów rektorów: Akademii Marynarki Wojennej komandora Tomasza Szubrychta, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu Jerzego Młynarczyka, profesora z Akademii Medycznej w Gdańsku Zbigniewa Wajdę, a także prezesów firm morskich, jak prezesa Morskiego Portu Handlowego w Gdyni Janusza Jarosińskiego. Trudno wymienić wszystkich obecnych na tym uroczystym spotkaniu.

CSPI1671

CSPI1683

CSPI1692

Piękną laudację na temat zasług Lecha Wałęsy (a warto ją przeczytać w całości – kliknij), wygłosił kpt. ż. w. Marek Marzec. W każdym razie wymienił tyle osiągnięć nominowanego do powyższego kapitańskiego tytułu, i jako przewodniczącego NSZZ Solidarność, i zwłaszcza jako prezydenta RP, że nikt nie mógł wątpić dlaczego tymże tytułem Rada SKŻW uhonorowała Lecha Wałęsę. Zresztą zasługi tegoż dla dobra Polski znalazły się w wypowiedziach m.in. profesorów J. Młynarczyka, T. Szubrychta, Z.Wajdy.

CSPI1717

Wreszcie nastąpił oczekiwany moment udekorowania przez przewodniczącego Andrzeja Królikowskiego głowy Lecha Wałęsy kapitańską czapką, a szyję kapitańskim krawatem – po uprzednim udowodnieniu, że umie wiązać węzły… Natomiast tekst dyplomu odczytał kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski – Kapitan Portu w Gdańsku.

CSPI1760

Były też sympatyczne prezenty m.in. w postaci wydanych przez naszą Fundację książek zawierających dzieje SKŻW oraz kapitańskie wspomnienia „Falami pisane”. Od prezesa Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich inż. Adama Strużyka, który także w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, oprócz ustnych gratulacji, wręczył Lechowi Wałęsie pamiątkowy jubileuszowy medal.

CSPI1791

Kapitan Leszek Górecki wręcza napisaną przez siebie książkę „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014”

Oczywiście nie mogło zabraknąć po tejże dekoracji wypowiedzi wyróżnionego tak zacnym, ale też mającym wysoki prestiż honorowym tytułem. Przede wszystkim L. Wałęsa serdecznie podziękował kapitańskiemu Stowarzyszeniu za obdarzenie go tym właśnie tytułem.

I rzecz jasna zobowiązującym, jak powiedział do w miarę sił i możliwości do troski o gospodarkę morską, która w niedawnej przeszłości nie była przez władzę państwową należycie doceniana.

CSPI1861

Nie mogło zabraknąć wpisu do Księgi Pamiątkowej „Daru Pomorza”

Na koniec pod pokładem „Daru” przy poczęstunku można już było swobodnie porozmawiać, zrobić przez naszego fotoreportera „fotki” z bohaterem spotkania. (seh)

CSPI1876

CSPI1930

W prezydenckich rękach – Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), do uchwalenia której doprowadziła w tym roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Dorota Pyć. Za swoją pracę Pani Minister została wyróżniona podczas tegorocznych targów Baltexpo nagrodą za „Osobowość Roku Rynku Gospodarki Morskiej”

Zdjęcia: Cezary Spigarski