W minioną środę w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się Sympozjum naukowe poświęcone gospodarce morskiej, nad którym patronat honorowy objął rektor Politechniki – prof. Henryk Krawczyk.

Sympozjum, podczas którego próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy Pomorskie wykorzystało szanse rozwojowe w zakresie gospodarki morskiej, było pierwszym z cyklu sympozjów naukowo-gospodarczych poświęconych wybranym sektorom gospodarki polskiej organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Pracodawców Pomorza. Port Gdańsk, będący Partnerem wydarzenia reprezentowała Prezes Dorota Raben, która wraz z Prezesem Portu Gdynia, przedstawicielem terminalu kontenerowego DCT oraz Sekretarzem Generalnym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zrelacjonowała aktualny stan gospodarki morskiej na przykładzie portu Gdańsk.

6

Ostatnie lata dla wszystkich portów polskich, ale również innych przedsiębiorstw ogólnie pojętej branży morskiej uznać należy za niezwykle ważne i pomyślne. Rozwój znaczenia portów polskich na logistycznej mapie Europy, doskonała operatywność terminali przeładunkowych i zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki morskiej na różnych szczeblach – lokalnym, samorządowym, rządowym pozwalają dziś zbierać żniwo wspólnych konsekwentnych wysiłków. Rekordowe przeładunki, udogodnienia prawno-legislacyjne przyczyniające się do przyspieszenia odpraw w portach polskich, potężne przedsięwzięcia inwestycyjne w portach i na ich przedpolu sprawiają, że dziś wszyscy możemy celebrować wspólny sukces – mówiła Dorota Raben.

Dokonania portów morskich, ale także przedstawicieli innych organizacji branży morskiej, ich niesłabnące wysiłki docenione zostały przez Wicepremiera Rządu RP, Ministra Gospodarki – Pana Janusza Piechocińskiego, który uhonorował m.in. Prezes Dorotę Raben odznaczeniem „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Uroczystego wręczenia, w zastępstwie Premiera Piechocińskiego dokonał Minister Bogdan Dombrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

W trakcie sympozjum głos zabrał prof. Henryk Ćwikliński, który zaprezentował sytuację Portu Gdańsk oraz Portu Gdynia, omówił kwestie rozwojowe obu portów oraz udogodnienia prawne, które wprowadzone zostały w zakresie obrotu portowo-morskiego. Nie zabrakło także akcentu dotyczącego stoczni, w tym sposobu zagospodarowania terenów postoczniowych, które przedstawiła Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pani Teresa Kamińska.

www.portgdansk.pl