… czyli dwie godziny poświęcone historii, zdarzeniom bieżącym, nowym książkom, przekazywaniu pamiątek, nagradzaniu (symbolicznemu) za morskie zasługi, przemowom znanych ludzi i czasopismu (właściwie rocznikowi) „Nautologia„. Tak to w wielkim skrócie wyglądało. Uroczystość przypominająca o nadchodzącej 85. rocznicy podniesienia na „Darze Pomorza” polskiej bandery odbyła się 22 czerwca br., a zorganizowały ją dwie szacowne instytucje: Polskie Towarzystwo Nautologiczne, pod dowództwem profesora kapitana ż. w. Daniela Dudy oraz Narodowe Muzeum Morskie prowadzone przez dr. Jerzego Litwina. Odbyta jeszcze w czerwcu, gdzie mogli się jej przyglądać również najmłodsi, w wieku szkolnym – czyli ten właśnie młody narybek, który usiłujemy w morskim duchu wychować. (Uroczystość stricte poświęcona banderze odbędzie się w organizacji Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza w lipcu). Prawdę mówiąc trudno w ostatnich dniach nadążyć za wydarzeniami, które wokół morza się rozgrywają – niestety, mimo pełnych chęci nie jest to możliwe. Dlatego relacja ta będzie bardziej obrazowa niż pisana.

CSPI0871

A co się działo? Ano po powitaniu przez dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, Jerzego Litwina, odczytaniu listu od minister Doroty Pyć, wypowiedzi kustosza Daru Pomorza Marka Twardowskiego, przystąpiono do serii wodowań przygotowanych tu wydawnictw oraz pomiędzy nimi do innych zaplanowanych wydarzeń.

Rozpoczęto od pokropienia szampanem książki p.: Studia i materiały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – „Dar Pomorza”, t. V. Matką chrzestną została Julianna Makowska z NMM.

CSPI0948

Odbyło się też wręczenie JM Rektorowi Akademii Morskiej w Gdyni profesorowi zw. dr. hab. Piotrowi Jędrzejowiczowi odznaczenia Ligi Morskiej i Rzecznej – krzyża Pro Mari Nostro. Akt przyznania odczytał sekretarz Ligi Tadeusz Kuśmierski, a dekorował osobiście prezes LMiR Andrzej Królikowski.

CSPI0961

Kolejną książkę „Józef Poznański – pierwszy dyrektor Urzędu Morskiego.” ochrzciła Matka Chrzestna – Anna Królikowska, po laudacji przeprowadzonej przez prof. Jana Kazimierza Sawickiego.

CSPI1008

Przyszła też kolej na dary przekazane na rzecz NMM – kpt. ż. w. Ryszard Kucik, znany z malowania pięknych żaglowców oraz statków floty handlowej czy holowników akwarelą na mapach morskich (są rzeczywiście super – zdarzyło nam się swego czasu wydać kalendarz z takim malunkiem, nabyłem też osobiście taki obraz – dop. red.) – przekazał namalowany na mapie „Dar Pomorza”, Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich z Gdyni ofiarowało mundur oficera mechanika oraz medal 35-lecia swego istnienia. Były też wyróżnienia przywiezione tu ze Szczecina – od tamtejszego Stowarzyszenia SMM.

CSPI1047

Kapitan ż. w. Ryszard Kucik

Osobnej uwagi wymaga wręczenie dedykowanego, autorskiego egzemplarza książki „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014” przez kapitana Leszka Góreckiego – kapitanowi Danielowi Dudzie. Oczywiście nie muszę przypominać kto wydał tę książkę? Znaczy na wszelki wypadek dodam, że ja… :). Z ust kapitana Góreckiego padło tu też zaproszenie na wodowanie jej w dniu 30 czerwca właśnie na pokładzie tego pięknego żaglowca – siedziby SKŻW – Daru Pomorzazapraszamy na godz. 14.00!

Była też nagroda specjalna dla kontradmirała Czesława Dyrcza – topór – od Bractwa Wybrzeża, wręczony przez Sztormana Mesy – (kpt. ż. w.) Andrzeja Drapellę, kilka słów od posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz wodowanie zapowiadanej już „Nautologii„, gdzie nasyconą szampanem różą, po wypowiedzeniu wodowaniowej formuły, czynu tego dopełniła Bogusława Stróżyk – po laudacji i omówieniu zawartości przez naczelnego – profesora Bolesława Hajduka.

CSPI1117

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski