Uroczysty przebieg miało pierwsze wtorkowe, 8 września br., po wakacjach spotkanie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, już tradycyjnie odbywające się na pokładzie statku – muzeum „Dar Pomorza”, a na tę uroczystość złożyło się przyjęcie w poczet Honorowych Członków tego Stowarzyszenie dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie Pawła Szynkaruka.

CSPI4264

Wszystkich przybyłych gości, poprzednio wyróżnionych tymże tytułem Honorowych Członków SKŻW oraz zwyczajnych – w serdecznych słowach przywitał prezes Stowarzyszenia kpt. ż. w. dr inż. Andrzej Królikowski.

CSPI4284

Po czym laudację związaną z nadaniem przez Kapitułę Rady SKŻW wspomnianego Honorowego tytułu wygłosił kpt. ż. w. Stefan Krella. W swym wystąpieniu na wstępie podkreślił, że ów tytuł zostaje nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla gospodarki morskiej, zaś dyrektor naczelny szczecińskiego armatora jak najbardziej na to zasługuje.

CSPI4297

Od dziesięciu bowiem lat skutecznie zarządza tą szczecińską firmą armatorską, która obecnie dysponuje 75 statkami i zamawia 18 dalszych jednostek. Paweł Szynkaruk od początku swą działalność zawodową, ale i rodzinną związał z Pomorzem Zachodnim, a konkretnie ze Szczecinem, w którym urodził się w 1964 roku, w którym też odbył wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe – ukończył wydział ekonomii i organizacji transportu morskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przed wyborem w 2005 roku w drodze konkursu na dyrektora naczelnego PŻM, przeszedł w tej firmie różne szczeble stanowisk, m.in. kierownika eksploatacji średniego tonażu, samodzielnego inspektora, dyrektora trampingu europejskiego.

Głos zabrali: dyrektor POL-Lewantu w Gdyni Roman Woźniak, prof. kpt. ż. w. Marek Szymoński, pani Wanda Dobrowolska ze Stowarzyszenia Kobiet Pracujących w Gospodarce Morskiej (otóż takie już istnieje!), były rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał Czesław Dyrcz, a w imieniu prorektora ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni Henryka Śniegockiego list gratulacyjny odczytał Aleksander Gosk.

CSPI4314

Prezes Królikowski zwrócił uwagę, że Paweł Szynkaruk styl zarządzania przedsiębiorstwem obrał taki, jaki onegdaj skutecznie stosował dyrektor PŻM Ryszard Karger. I aby niejako sprawdzić umiejętność wiązania „końca z końcem” zaproponował P. Szynkarukowi uczynienie to naocznie, wobec wszystkich na pokładzie „Daru” z linką żeglarską. Sprawdzian ten wypadł pozytywnie, co zgromadzeni przyjęli owacyjnie.

Aktu wręczenie dyplomu wraz z kapitańskim krawatem i odznaką nominowanemu do tytułu Honorowego Członka SKŻW, dokonali sekretarz Stowarzyszenia kpt. ż. w. Piotr Bidziński oraz prezes A. Królikowski.

CSPI4398

Były gratulacje i wszelakie najlepsze życzenia. Wręczenia wydanych przez naszą Fundację książek – w czerwcu br. „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014„, napisanej przez kapitana ż. w. Leszka Góreckiego – dokonał jej autor, natomiast podpisaną przez wszystkich obecnych „Falami pisane” – prezes Andrzej Królikowski.

CSPI4436

Na koniec za wyróżnienie honorowym kapitańskim tytułem pięknie podziękował Paweł Szynkaruk, uznając je za szczególnie ważne w jego dorobku zawodowym.

CSPI4448

Tradycyjnie też świeżo przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia dokonał wpisu w księdze pamiątkowej żaglowca. (ski)

CSPI4476

Zdjęcia: Cezary Spigarski