Uroczyste oddanie do użytku nowych suwnic w Baltic Container Terminal w Gdyni – 9 stycznia 2015 r. (zdjęcia: Cezary Spigarski)