21 kwietnia odbyła się w Gdyni jedna z najbardziej dla miasta znaczących i nobilitujących uroczystości. Otóż dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej trwałe przejście Śródmieścia tego pięknego miasta do historii. Tablicy mówiącej, że ten znaczny fragment Gdyni stał się Pomnikiem Historii. Oczywiście sam się nie stał – Prezydent RP Bronisław Komorowski rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2015 roku ten fakt przypieczętował – (poczytaj Dziennik Ustaw z dnia 16 marca 2015 roku – kliknij). Gdynia, a właściwie jej reprezentacja internetowa, chwaląc się (wychodzi, że mając przy tym i rację i satysfakcję) – opisała jak do tego doszło, a proces trwał staraniem jej przedstawicieli od 2005 roku (musisz o tym poczytać tu – kliknij).

2015_04_21_pomnik_historii_02

Przy wydarzeniu na stałe upamiętniającym ten fakt, nie mogło zabraknąć wizyty Głowy Państwa. Dlatego też dzisiaj odsłonięcia tablicy dokonało dwóch prezydentów – ten Polski – Bronisław Komorowski i ten Gdyni – Wojciech Szczurek (wyraźnie zresztą emanujący zadowoleniem i dumą).

Zanim jednak wspólnymi siłami tego dokonali – prezydent miasta wręczył medale „Civitas E Mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Informację o tym wyjaśniając komu i dlaczego podawał wiceprezydent Marek Stępa (jeden z głównych bohaterów przyczyn dzisiejszej uroczystości).

2015_04_21_pomnik_historii_15

I tak medale wręczono: dr Joannie Stankiewicz-Kiełbińskiej – współwłaścicielce zabytkowej w śródmieściu kamienicy – za dbałość o jej wzorowe utrzymanie; dr. Marianowi Kwapińskiemu (byłemu pomorskiemu konserwatorowi zabytków) – który w roku 2007 wpisał śródmieście Gdyni do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków i wielokrotnie służył radą i pomocą władzom miasta w sprawach dotyczących ochrony dziedzictwa; sędziemu Krzysztofowi Koczykowi współzałożycielowi i pierwszemu wiceprezesowi Stowarzyszenia Zabytkowa Gdynia (zasługą Stowarzyszenia są konserwatorskie remonty zabytków w Gdyni); dr. inż. Waldemarowi Affeltowi (prezesowi Stowarzyszenia Zabytkowa Gdynia) – niestrudzonemu propagatorowi ochrony zabytków, w szczególności sztuki inżynierskiej.

Jak powiedział chwilę później Prezydent RP Bronisław Komorowski: (…) Gdynia to miasto z morza i z marzeń – i to jest niesłychanie trafne (…) Jest symbolem polskiego rwania się ku nowoczesności, ku lepszej przyszłości w okresie międzywojennym. Jest to także przejaw Polskiej dumy, polskiej wiary i nadziei w to, że to od naszej pracy tak wiele może zależeć (…).

2015_04_21_pomnik_historii_36

Prezydent Wojciech Szczurek zapewniał z kolei: „(…) chcemy, aby marzenia tamtego pokolenia ciągle żyły w świadomości i marzeniach współczesnych Gdynian.”

2015_04_21_pomnik_historii_41

I odsłonili, i będzie ku chwale i na wieki…

2015_04_21_pomnik_historii_45

A potem jeszcze odbyło się dość kameralne spotkanie w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie dla prezydenckich oczu przygotowano wystawę prezentującą w fotografiach dorobek gdyńskiego modernizmu. I mogli się w tym miejscu spotkać i parę słów ze sobą zamienić obecny i były (dzisiaj honorowy) prezesi Ligi Morskiej i Rzecznej – kpt. ż. w. Andrzej Królikowski i Prezydent RP Bronisław Komorowski.

2015_04_21_pomnik_historii_57

I w tym miejscu chciałbym pogratulować Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, gdyż można powiedzieć Trójmiasto – całkiem przecież niemała metropolia (choćby z racji swojego skomunikowania i możliwości dojazdowo-organizacyjnych) – wyraziło zdecydowane poparcie dla Jego reelekcji, wystawiając zaledwie grupę kilkunastu osób dość nieudolnie będących jej przeciwnikami – czego pokazywać nawet nie warto.

Cezary Spigarski

Zdjęcia: Tadeusz Lademann i Cezary Spigarski