6 października br. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w gdyńskiej Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Punktualnie o godz. 12.00 członkowie Senatu i Władze Uczelni weszli na uczelnianą aulę, a zaraz za nimi pojawił się poczet sztandarowy. Wśród zaproszonych gości widać było m.in. Sławomira Rybickiego (dzisiaj kandydata do Senatu RP z ramienia PO), posła Tadeusza Aziewicza, wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego, Dyrektora Chipolbrok S.A. Andrzeja Karnabala, Tadeusza Zielonkę (członka organu nadzoru w Remontowa LNG Systems Sp. z o. o., do emerytury związanego z Gdyńską Stocznią Remontową Nauta S.A.), Michała Rzeszewicza, Konsula Honorowego Królestwa Norwegii. Przybyła też liczna delegacja kapitanów ze Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, na czele z jego przewodniczącym Andrzejem Królikowskim, co sugerowało misję specjalną… ale do tego jeszcze dojdziemy.

CSPI7350

Uroczystość rozpoczął osobiście witając przybyłych JM Rektor prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk.

CSPI7385

Studenckie ślubowanie poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania dr Cezary Tokarczyk, a Profesor Jerzy Młynarczyk przystąpił przy pomocy rektorskiej buławy i gratulującego uścisku dłoni do uczynienia z najlepszych kandydatów rzeczywistych studentów uczelni, ma się rozumieć działających jako reprezentacja całej sali pełnej pozostałych kandydatów.

CSPI7455

I chwilę później nowo przyjęci studenci mogli wysłuchać swego pierwszego, inauguracyjnego wykładu „Nowy świat, inni ludzie – wyzwania XXI wieku” – w wykonaniu prof. zw. dr hab. Zdzisławy Janowskiej.

CSPI7483

Przyszła też kolej na tradycyjnie w takich sytuacjach przyznawane rektorskie nagrody. Jednak rozpoczęto dość nietypowo, otóż pierwszym wyróżnionym został Profesor Jerzy Młynarczyk, który z rąk dyrektora Urzędu Morskiego Andrzeja Królikowskiego odebrał przyznane mu odznaczenie resortowe Zasłużony Pracownik Morza, wręczone w imieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Doroty Pyć.

CSPI7509

CSPI7525

Kolejnym punktem programu stało się wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni, co oznaczało następne nietypowe wydarzenie. Ano uchwałą Stowarzyszenia zdecydowano przyznać Rektorowi Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi tytuł Honorowego Kapitana i przyjąć go w poczet członków SKŻW, co umotywowano następująco: „W uznaniu dokonań naukowych w dziedzinie prawa morskiego, edukacji pokoleń oficerów i kapitanów Polskiej Marynarki Handlowej, za urzeczywistnianie idei Polski Morskiej i zasługi dla rozwoju Miasta Gdańska i Wybrzeża.”

CSPI7588A wszystko to oznajmił zebranym kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, a piękną laudacją przyozdobił Wiesław Byczkowski.

CSPI7607

I nie pozostało już nic innego, jak dzieła zamierzonego dokonać, wręczając Rektorowi symbol nowej przynależności – czapkę kapitańską, wraz z dyplomem i krawatem, wspólnie ze znanym nam kapitanem, Profesorem Danielem Dudą. I oczywiście należało jeszcze oddać hołd właściwy, z braku bandery na rufie – ku sztandarom. W ręce Profesora Jerzego Młynarczyka trafiły też książki przez naszą Fundację wydane, ze wspomnieniami kapitanów „Falami pisane” oraz opracowane przez obecnego na sali kapitana Leszka Góreckiego i osobiście wręczone „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014.”

CSPI7630

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Już wkrótce w szczecińskim porcie nowoczesne centrum logistyczne

Next

Witamy w domu!

Zobacz również