3 października br. odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki 2015/2016 w Akademii Morskiej w Gdyni. Jak co roku przeprowadzona została na Skwerze Kościuszki, gdzie przy Nabrzeżu Pomorskim szkolny żaglowiec „Dar Młodzieży” ma swoje stałe miejsce cumowania.

CSPI6594

I właśnie z burty tej fregaty otwarcie uroczystości rozpoczął Rektor prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz. Słowa powitania skierował najpierw ku przybyłym gościom. Był ukłon w kierunku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Doroty Pyć, przybyłej z Londynu stałej przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO Anny Wypych-Namiotko. Witał przedstawicieli władz wojewódzkich i miasta Gdyni.

CSPI6620

Obecni byli przedstawiciele duchowieństwa w osobach ks. biskupa Wiesława Szlachetki i duszpasterza ludzi morza ks. Edwarda Pracza. Byli politycy i posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Tadeusz Aziewicz, przedstawiciele władz trójmiejskich uczelni, a także zaprzyjaźnionej Hochschule Bremerhaven oraz szczecińskiej Akademii Morskiej. Wśród gości był także prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. kpt. ż. w. Daniel Duda. Rektor powitał też zaprzyjaźnionych z uczelnią przedstawicieli gospodarki morskiej i firm z nią związanych, m.in. Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Dorotę Raben, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, prezesa Organizacji Pracodawców Pomorze Zbigniewa Canowieckiego, prezesa Polskich Linii Oceanicznych Romana Woźniaka i wielu jeszcze ważnych gości. Słowa powitania skierował też rektor ku swoim podwładnym – wszystkim pracownikom Uczelni oraz ku tym, którzy jej tryby napędzają swoim uczestnictwem – ku studentom. Co prawda zajęcia rozpoczęli już 28 września, ale właśnie tego dnia mieli stać się pełnoprawnymi studentami.

CSPI6635

Jak też chwilę później podkreślił Rektor – obecna uroczystość jest bardzo ważną – otwierającą czas obchodów 95-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce. Stwierdził, przybliżając pokrótce historię Akademii Morskiej, że wszyscy jej studenci powinni znać korzenie swojej Alma Mater i pamiętać, że są odpowiedzialni wobec kolejnych pokoleń za jej przyszłość. Posłużył się tu wspomnieniami jednego z pierwszych absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie inżyniera Władysława Milewskiego.

Wracając do czasów współczesnych, podkreślił, że Akademia Morska w Gdyni znajduje się wśród pięciu najwyżej na świecie cenionych uczelni morskich, i dyplomy jej absolwentów honoruje cały świat. Przed studentami za to nauka przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń ją wspomagających – statków szkolnych oraz symulatorów i laboratoriów. I kończąc swoje przemówienie powiedział: „rok akademicki 2015/2016 uważam za otwarty.” I dla podkreślenia tych słów usłyszeliśmy wszyscy donośny dźwięk syreny okrętowej…

Po tej rektorskiej inauguracji przystąpiono do uroczystego ślubowania. W imieniu nowo przyjętych studentów wystąpili najlepsi reprezentanci wydziałów, przystępując do ślubowania na sztandar. I tu za Prorektorem ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Januszem Mindykowskim zebrani na placu powtarzali: „Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, dla dobra ojczyzny zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię Akademii Morskiej w Gdyni, darzyć szacunkiem pracowników uczelni, przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, być prawym i uczciwym człowiekiem. Ślubuję uroczyście: bronić honoru polskiej bandery oraz dochować jej wierności.”

CSPI6720

Po złożeniu przysięgi odbyło się jeszcze pasowanie na studenta (oczywiście symbolicznie dla wybranych przedstawicieli) – znaczy rektorskim berłem po lewym ramieniu i uściskiem dłoni… Aby za chwilę mogła rozbrzmieć w wykonaniu akademickiego chóru Gaudeamus igitur

I przyszła kolej na słowa od Pani Minister. Do studentów zwróciła się prof. Dorota Pyć.

CSPI6775

Jak powiedziała: „Rok 2015 jest ważny dla ludzi morza i gospodarki morskiej. Jest ważny dla całej Polski i dalszego jej rozwoju. Zbiegły się w nim trzy jubileusze: 95-lecia zaślubin Polski z morzem, 95-lecia powołania do życia polskiej administracji morskiej oraz 95-lecia narodzenia się edukacji morskiej w Polsce. Wszystkie one świadczą o cennym morskim dziedzictwie, tradycji morskiej i morskim dorobku Polski. To mocny, a także sprawdzony fundament, na którym można budować i rozwijać szkolnictwo morskie, a także nowoczesną, konkurencyjną oraz innowacyjną gospodarkę morską, w której jest miejsce dla przedsiębiorców i dla naukowców, oraz dla absolwentów kierunków morskich polskich Uczelni.” Studenci usłyszeli też życzenia pomyślnej i owocnej nauki oraz osiągnięcia satysfakcjonującej pracy po ukończeniu tych niełatwych studiów.

Były też krzepiące słowa od posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk,

CSPI6822życzenia od Prorektora Hohschule Bremerhaven prof. Gerharda Feldmeiera.

CSPI6848Przemawiała przedstawicielka samorządu studenckiego.

CSPI6866

I jak to przy takich okazjach bywa wręczano Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy doktorskie i nagrody.

CSPI6879

Nagrodę indywidualną za całokształt osiągnięć odebrała z rąk minister Doroty Pyć prof. dr hab. Maria Śmiechowska (nie omieszkam tu dodać, że Pani Profesor swego czasu była również moim wykładowcą, cierpliwie znoszącym moje nonszalanckie podejście do nauki…).

CSPI6906

CSPI6917

Najnowszy egzemplarz Prawa Morskiego w imieniu Komisji Prawa Morskiego PAN wręczył rektorowi profesor nadzwyczajny dr hab. Mirosław Koziński

Uroczystość inauguracji miała też swoją część nadzwyczajną. Otóż Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej pod dowództwem kapitana Andrzeja Królikowskiego postanowiło akurat tego dnia przyjąć w szeregi członków honorowych tej zacnej organizacji właśnie JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. Piotra Jędrzejowicza – „w uznaniu dokonań naukowych w dziedzinie zastosowań technologii informatycznych w gospodarce morskiej, rozwoju szkolnictwa morskiego i edukacji morskiej oraz znaczący udział w budowie Polski Morskiej, a wreszcie wspierania działalności SKŻW.” Po laudacji wygłoszonej przez profesora kapitana ż. w. Daniela Dudę, po raz pierwszy z delikatnych rąk damskich minister Doroty Pyć czapka kapitańska powędrowała w rektorskie ręce. Tradycyjnie, zaraz po włożeniu na głowę oddany został salut ku banderze żaglowca (polskiej banderze znaczy się!). I muszę tu powiedzieć, a wiele tych uroczystych przyjęć obserwowałem, tak wielkiego grona obserwatorów jeszcze nie oglądano!

CSPI6942

I nastał czas wyprowadzenia sztandaru i zakończenia uroczystości dnia trzeciego (znaczy się października), przy instrumentalnym i tanecznym wsparciu Pstrong Orkiestry, a także kilku jeszcze pamiątkowych ujęć.

CSPI7020

No właśnie potem jeszcze gościnnego jadła próbowałem, co się działo w skrócie opisałem i fotki też robiłem: Cezary Spigarski

Chciałem jeszcze tylko dodać, żebyście swą uwagę zwrócili na fakt, że tego dnia nowo przyjęci studenci rozpoczęli swą naukę w 95. rocznicę rozpoczęcia kształcenia morskiego w Polsce – ale skończą ją (zakładając, że wszyscy przejdą pięcioletni cykl kształcenia), kiedy wejdziemy w obchody 100-lecia! Zdaje mi się, że powinno być hucznie… :)