11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski wrócił do tradycji organizowania konferencji bezpieczeństwa żeglarskiego. W gościnnych progach Szkoły Morskiej w Gdyni przy ul. Polskiej odbyło się sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Blisko 70 uczestników przybyło z Gdańska, Gdyni, Redy, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Mechelinek, Szczecina, Chojnic, Piły, Chodzieży, Elbląga, Pucka, Kościerzyny, Mielna, Warszawy, Giżycka, Kaczor i Budzynia.

Konferencję otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wskazując jej podstawowe zadanie: – Mówienie o tym jak pływać bezpiecznie, jak pływać z przyjemnością i jak pływać z morzem, a nie przeciwko morzu. – Dzisiejsze spotkanie ma także być przyczynkiem do krzewienia idei morskości Polski w całym kraju, nie tylko na  Pomorzu – dodał prezes.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_02

Zebranych przywitali również kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej, która była partnerem konferencji

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_12

i kpt. Bogdan Olszewski, przewodniczący Rady Programowej Forum Nauczycieli Żeglarstwa, współorganizatora sympozjum.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_13

Uczestnicy wysłuchali ośmiu wystąpień.

Kpt. Bogdan Matowski, wieloletni pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku, analizował przyczyny wypadków jachtowych. Podkreślał, że każdorazowa decyzja o wyjściu w morze winna uwzględniać stan techniczny i wyposażenie jachtu, warunki hydrometeorologiczne – aktualne i przewidywane – trasę rejsu, wiek i poziom wyszkolenia załogi, i w końcu doświadczenie żeglarskie samego kapitana.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_14

Rafał Wojtyra, kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru Statków SA omawiając aktualne wymogi PRS-u odnośnie bezpieczeństwa jachtów, odniósł się nie tylko do wymagań i przepisów opracowywanych i uaktualnianych przez Polski Rejestr Statków, ale także do innych standardów obowiązujących w Europie.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_15

Kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zanim przeszedł do prezentacji „Krajowego system bezpieczeństwa morskiego”, wspomniał o globalnych problemach związanych z bezpieczeństwem w wybranych sektorach przemysłu morskiego.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_18

Zapowiadanego następnie Zbigniewa Kurowickiego, prezesa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który nie mógł przybyć, zastąpił Dariusz Luma, kierownik Stacji Ratowniczej w Giżycku, szef Centrum koordynacji Ratownictwa Wodnego. Mówił o bezpieczeństwie żeglarzy śródlądowych na przykładzie pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wskazując m.in. obszar działania i zagrożenia.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_25

Żeglarz regatowy i morski Michał Korneszczuk, założyciel firmy Nautica Nord, partnera niemieckiego ubezpieczyciela Pantaenius w Polsce, przedstawił osiem najczęstszych wypadków na wodzie, opowiedział na co zwracać uwagę przy ubezpieczaniu jachtów, zaprezentował także wymogi ISAF w kwestii bezpieczeństwa jachtu.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_26

Kpt. Bogdan Olszewski, nauczyciel akademicki, instruktor wykładowca, autor „Sztuki nauczania żeglarstwa”, przedstawił problemy bezpieczeństwa w świetle doświadczeń szkoleniowych. Podkreślał, że kluczowym zadaniem instruktora – nauczyciela żeglarstwa jest skuteczne przygotowanie swoich uczniów do walki, rozumianej jako zmaganie się z siłami pozaludzkimi. Przedstawił listę zaniedbań, będących przyczyną wypadków jachtowych, które mogą mieć źródło w wadliwym szkoleniu i wskazywał utracone z systemu nauczania faktory bezpieczeństwa żeglugi jachtowej.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_28a

Kpt. Krzysztof Januszewski z SAR, zawodowo zajmujący się telekomunikacją i teleinformatyką przedstawił organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego.

Radiokomunikacja jest często ostatnią deską ratunku – podkreślał. – Jeżeli żeglarz jest kiepsko wyszkolony, ma niskie kwalifikacje, choruje, to często podejmuje błędne decyzje. A wystarczy zasięgnąć porady przez radio. To może uratować życie, ale także zaoszczędzić wielu problemów.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_29

Sobotnie spotkanie zakończyło wystąpienie Marka Długosza, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni. Opowiedział o strukturze SAR i podkreślał, że zajmuje się ona ratowaniem życia, a nie mienia, o czym żeglarze często zapominają.

Od tej reguły są wyjątki – wyjaśniał dyrektor. – Jeżeli najbezpieczniejszym i jedynym sposobem ratowania ludzi jest podanie holu i przetransportowanie jachtu do miejsca bezpiecznego, wówczas taką akcję traktujemy jako ratowanie życia i jest ona bezpłatna.

2015_04_11_konf_bezp_zeglowanie_30

W ostatnim słowie Bogdan Olszewski dziękując przybyłym, wyraził nadzieję, że konferencje bezpieczeństwa organizowane będą już teraz regularnie.

Partnerami konferencji byli Liga Morska i Rzeczna, Urząd Morski w Gdyni, SAR, Polski Rejestr Statków, Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pantaenius. Patronat medialny objęły miesięcznik Żagle, Radio Gdańsk, tygodnik „Kurier Gdyński”.

Pełen zapis konferencji (zdjęcia, filmy, teksty wystąpień) znaleźć można na stronie: www.fnz.pozz.org.pl.

Tekst: Ilona Miluszewska

Zdjęcia: Tadeusz Lademann, Cezary Spigarski

Żeglarska konferencja bezpieczeństwa 2015

Bogdan Matowski – Analiza przyczyn wypadków jachtowych na przykładzie wydarzeń ostatniej dekady

Rafał Wojtyra – Bezpieczny jacht – aktualne wymogi PRS

Andrzej Królikowski – Krajowy system bezpieczeństwa morskiego

Dariusz Luma – Bezpieczeństwo żeglarzy śródlądowych

Michał Korneszczuk – Ubezpieczenie żeglarza i jachtu. Co to znaczy bezpieczny jacht – wymogi ISAF.

Bogdan Olszewski – Metody szkolenia – zagubiony faktor bezpieczeństwa

Krzysztof Januszewski, Radiokomunikacja jako narzędzie bezpiecznej żeglugi

 Marek Długosz – SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich