„Już prawie…”, bowiem jubileusz 80-lecia swego istnienia Polski Rejestr Statków S.A. obchodzić będzie w roku przyszłym, jako że jego początek datuje się od roku 1936, kiedy to w Warszawie, z siedzibą w Porcie Handlowym na Pradze powstała pierwsza w Polsce firma klasyfikacyjna pod nazwą Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzono ja wskutek inicjatyw dyrekcji: Lloyda Bydgoskiego i Związku Szyprów (przewoźnika towarów barkami Wisłą, Wartą i Notecią), przy walnym organizatorskim udziale dyplomowanego inżyniera budowy statków, Aleksandra Potyrały (po wojnie został pierwszym dyrektorem tej instytucji).

Z dziejów w owych niemalże już 80-ciu latach PRS-u najważniejszych kilka dat, bo o szerszym ich naświetleniu przyjdzie pora za rok:

–           w 1950 r. po raz pierwszy pod nadzór PRS trafiły statki pełnomorskie budowane w Stoczni Gdańskiej, w tymże też roku firma ze spółki z o.o. została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe;

–           w 1956 r. PRS podpisał umowę o współpracy i wzajemnym zastępstwie z Det Norske Veritas i rok później z Rejestrem ZSRR;

–          w 1961 r. PRS przystąpił do organizacji zrzeszającej towarzystwa klasyfikacyjne państw członkowskich RWPG, zaś w 1970 r. – do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych (IACS), dzięki temu w roku 1971 firma została wpisana do klauzuli Ubezpieczycieli Londyńskich;

–           na początku 1994 r. PRS uzyskuje certyfikat jakości AACS, a 3 lata później certyfikat jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji;

–           w 2000 r. PRS został wyłączony z IACS, fakt ten przyjęto w firmie za krzywdzący i za niezrozumiały, mimo to PRS nadal dobrze utrzymywał się na międzynarodowym rynku usług klasyfikacyjnych, do klasy PRS przyjmowane były kolejne statki;

           działają placówki zagraniczne PRS: w Kłajpedzie, Pireusie, Rotterdamie, Madrycie, Dubaju, Szanghaju, a w Pireusie obok placówki, powstał Komitet Grecki Polskiego Rejestru Statków. W tym czasie PRS ma pod swym nadzorem klasyfikacyjnym 1069 jednostek, wśród których większość to statki pod polską banderą, 160 pod grecką;

–           18 czerwca 2001 r. PRS stał się jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa;

–           ważną działalnością PRS są prace badawczo – rozwojowe, mające na celu zapewnienie technicznego bezpieczeństwa statków, poprzez tworzenie standardów tego bezpieczeństwa oraz nadzór nad ich wdrażaniem…

Tyle, w dużym skrócie z najważniejszych wydarzeń PRS S.A., z dodatkową informacją, że od kilku lat instytucja ta powróciła do IACS.

CSPI4879

O aktualnym stanie tego klasyfikatora mieliśmy ostatnio okazję rozmawiać z prezesem dwuosobowego jego zarządu mgr. inż. Dariuszem Rudzińskim. Powiedział nam na wstępie, że spółka zatrudniająca obecnie około 250 pracowników, w tym w 80 proc. z wyższym wykształceniem inżynieryjnym, skupia się na działalności w trzech obszarach: 70. proc. na nadzorach klasyfikacyjnych, certyfikacji międzynarodowego systemu jakości ISO (ma objętych tą certyfikacją ponad 2000 różnych branż firm) oraz certyfikacją wyrobów i nadzorem usług budowlanych, np. nad bazą paliw płynnych w gdańskim Porcie Północnym.

Oczywiście, gdy chodzi o klasyfikację statków, a ogólnie mówiąc obiektów pływających, to obecnie posiada w nadzorze klasyfikacyjnym 530 jednostek morskich o łącznym tonażu 2 200 tys. GT – różnych bander, m.in.. Panamy, Liberii, Wysp Marschalla, ponadto 780 jednostek śródlądowych, 26 doków pływających i ma w rozpatrywaniu o nadanie klasy PRS 11 statków.

Prezesem zarządu Dariusz Rudziński przez Radę Nadzorczą PRS wybrany został w 2013 roku na 3-letnią kadencję, ale w tejże firmie pracuje od prawie 20 lat, najpierw na stanowisku asystenta w technicznym inspektoracie nadzoru, potem inspektora, w 1998 objął stanowisko kierownika placówki PRS w Gdańsku, w roku 2000 wyjechał na objęcie funkcji dyrektora placówki PRS w greckim Pireusie. Z kolei w 2001 r. został kierownikiem biura marketingu, a w 2002 – dyrektorem handlowym spółki, aż do roku 2013, gdy został jej prezesem zarządu. Zatem ma za sobą niemało doświadczeń w pracy w tak ważnej instytucji klasyfikacyjnej, pomimo już nie tak obficie prowadzącej nadzory nad budową i eksploatacją statków, ale zapotrzebowania na świadczenie usług w wymienionych wyżej trzech obszarach nie brakuje.

CSPI4885

Prezes Rudziński jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, i który to Wydział ukończył w 1992 roku, po obronie pracy dyplomowej na temat przewozu statkami ładunków masowych. Pierwszą po studiach pracę podjął jako III oficer na statku greckiego armatora, by po trzech latach z praktyką II oficera „zejść na ląd”. W 1995 r. przyjął stanowisko oficera portu w Kapitanacie Portu Gdańsk. No i od roku 1996 w PRS-ie…

Życzymy panu Dariuszowi Rudzińskiemu wszelkiej pomyślności… i udanego w przyszłym roku Jubileuszu 80-lecia firmy…

Henryk Spigarski

Zdjęcia: Cezary Spigarski