26 maja br. w samo południe na swoją ostatnią wachtę przeszedł kapitan żeglugi wielkiej, kapitan Marynarki Wojennej Bohdan Piotr Kryspin. Należał do grona Autorów publikujących swoje prace poprzez naszą Fundację. Wydaliśmy jego książkę „A pod stopami morze” będącą reminiscencją jego morskich doznań (zajrzyj tu – kliknij oraz tu – kliknij), był także współautorem kapitańskich opowiadań „Falami pisane„. (cs)

2015_05_26_bohdan_kryspin_pogrzeb_01

Kapitan Bohdan Piotr Kryspin urodził się 8 października 1926 roku w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową, rozpoczął aktywną działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, a w roku 1939 zaliczył pierwszą klasę Miejskiego Gimnazjum Męskiego im. B. Chrobrego. Z chwilą wybuchu wojny, wraz z innymi harcerzami zaangażował się w służbę pomocniczą, wspomagającą obrońców Warszawy, potem kontynuował naukę jako słuchacz tajnych kompletów, a w 1941 roku, po wcześniejszym nawiązaniu kontaktu z oddziałem Związku Walki Zbrojnej przeszedł podstawowe przeszkolenie wojskowe, z czasem stając się żołnierzem AK. W czasie niemieckiej okupacji brał udział w akcjach Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, był uczestnikiem Powstania, a po jego upadku znalazł się w obozie Erkner pod Berlinem, pracując w zakładach Chemieprodukte AG Berlin-Britz. W czerwcu 1945 roku powrócił do Warszawy, krótko mieszkał w Elblągu, w tymże roku zdając egzamin wstępny na Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Nie przyjęty z powodu braku miejsc naukę w szkole rozpoczął rok później, w 1949 roku uzyskał dyplom absolwenta, tuż potem otrzymując powołanie do Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy przy Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej na gdyńskim Oksywiu. W latach 1950-1957 służył na okrętach PMW, awansując do stopnia porucznika marynarki (w roku 1982 promowany do stopnia kapitana), odbywając jednocześnie praktyki morskie na statkach GAL-u, a potem PLO. W roku 1957, po opuszczeniu burty ORP „Sęp”, gdzie był oficerem torpedowym, zaokrętował na stanowisko pierwszego oficera motorowca „Lewant”, w roku następnym zdobył dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Angaż dowódcy jednostek PMH otrzymał 19 lutego 1962 roku na dziesięciotysięczniku „Emilia Platter”, w kolejnych latach stając na kapitańskim mostku motorowców: „Lewant”, „Bolesław Bierut”, „Beskidy”, „Edward Dembowski”, „Monte Cassino”, „Brodnica”, „Świeradów Zdrój”, „Lenino”, „Słupsk”, „Bolesław Śmiały”, „Sanok”, „Bronisław Lachowicz”, „Franciszek Zubrzycki”, „Jasło”, „Adam Mickiewicz”, „Profesor Rylke”, „Profesor Szafer” oraz statków armatora arabskiego „Saudi Damman” i „Saudi Mohammod Reza”. W grudniu 1988 roku przeszedł na emeryturę, pozostając dalej w kręgu spraw morza i szeroko pojętej gospodarki morskiej. Przez długie lata był zatem ławnikiem Izby Morskiej i delegatem ministra przy Odwoławczej Izbie Morskiej w Gdyni, pracował w Komisji Kodyfikacji Prawa Morskiego i Komisji Etyki i Moralności Przedsiębiorcy w Gdańskiej Izbie Gospodarczej, w latach 1990-1997 był ekspertem ds. nawigacyjnych przy Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Posiadał szereg wysokich odznaczeń państwowych (m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi) oraz wyróżnień resortowych i wojskowych. Mieszkał w Gdyni. (Biogram opracowany przez Ryszarda Leszczyńskiego, zamieszczony w tomie III „Ginące frachtowce”, wydanym przez naszą Fundację w 2012 roku).

Więcej informacji o kapitanie Bohdanie Kryspinie znaleźć można w publikacji „Kadry Morskie Rzeczypospolitej”, tom III, pod redakcją prof. Jana Kazimierza Sawickiego, wydanej przez Akademię Morską w Gdyni w roku 2002.

Zdjęcia z pogrzebu: Tomasz Sobieszczański