Do ciekawego spotkania z przebywającą od niedzieli w Trójmieście Marszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawa-Błońską doszło w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii – w budynku tzw. Akwarium, niegdyś należącego do zaplecza biurowego Stoczni Gdynia S.A., dzisiaj w strukturze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o. o. Spotkanie odbyło się 17 sierpnia br., a jego inicjatorką była prezes PSSE Teresa Kamińska.

Jak powiedziała witając przybyłych prezes Teresa Kamińska: „(…) współpracujemy m.in. z dwoma Akademiami Morskimi – wojskową i cywilną, Politechniką Gdańską, Centrum Techniki Okrętowej, władzami miasta i województwa, i chcielibyśmy tutaj zadać kłam twierdzeniom, że w Polsce nie da się budować partnerstw, że to nie działa…”

2015_08_17_akwarium_fot_cezary_spigarski (07)

Powiedziała też, że efektem porozumień dużej ilości firm mających dzisiaj swoje miejsce na terenach po-stoczniowych i ludzi dobrej woli jest to, że w prawie trzy lata można było to miejsce dobrze zagospodarować. Co więcej, PSSE weszła na te tereny jako ostatnia spółka, czego nikt się wcześniej nie spodziewał, nikt nie wiedział kupując i inwestując tu, że nastąpi wsparcie dla rozwoju biznesu właśnie ze strony PSSE.

Mówiąc o gospodarce morskiej, prezes zaznaczyła: „(…) mamy stocznie, naukę i technikę wokół morską, mamy najlepiej rozwijające się w Europie porty morskie, mamy najnowocześniejszy terminal kontenerowy DCT w Gdańsku, dwa rozwijające się terminale w porcie gdyńskim, mamy fantastyczne Izby Celne, które dzięki ustawie portowej dzisiaj odprawiają w 12 godzin (z 24 wcześniej), o czym jeszcze wszyscy nie wiedzą, ale jest to już bardzo poważna konkurencja dla portu w Hamburgu…, mamy flagową w Trójmieście Gdańską Stocznię Remontowa S.A i jako, że konkurencję wygrywamy już nie tylko innowacyjnością, technologiami, ale i procedurami, dlatego będziemy tu rozmawiać z punktu widzenia najlepszych…

Głos zabierali kolejno przybyli tu specjalnie goście, informując Panią Marszałek o działalności swoich uczelni i firm. O współpracy opowiadał Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, kmdr dr hab. Jarosław Teska, mówiąc o zaangażowaniu jego uczelni w różne projekty wymagające informacji o tzw. miękkim bezpieczeństwie, o zabezpieczaniu niektórych procesów od strony fizycznej i logistycznej. Była tu też mowa o podpisanym niedawno porozumieniu podczas otwarcia nowej siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku (poczytaj tu – kliknij).

2015_08_17_akwarium_fot_cezary_spigarski (09)

O generowanych przez absolwentów Akademii Morskiej przychodach dla gospodarki krajowej (mimo, że stanowią produkcję eksportową – żyją tu i wydają pieniądze zarobione poza granicami kraju) mówił Rektor AM w Gdyni prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, a jest to niebagatelna kwota szacowana na dzisiaj w granicach 1,5-2 miliardów Euro rocznie…

2015_08_17_akwarium_fot_cezary_spigarski (10)

Prezes Cetrum Techniki Okrętowej Zbigniew Karpiński, zwracając się do Pani Marszałek, powiedział: „(…) ze wszystkich gałęzi gospodarki, jakie ma Pani w kraju – przemysł okrętowy to jest poziom światowy. Jesteśmy w sensie intelektualnym, możliwościami badawczymi, pomiarowymi i projektowymi na tym samym poziomie, co Europa i reszta świata. Z przemysłem okrętowym, po ostatnich niepowodzeniach kryzysowych, zaczynamy wychodzić na prostą i dalej ściągamy nowe kontrakty i zamówienia.” Jak powiedział prezes Karpiński – trzeba wiedzieć, że właściwie wszystkie rozwiązania technologiczne, unifikacyjne w gospodarce krajowej (lądowej) czerpały swoje wzorce właśnie z przemysłu okrętowego… Mówił też o dzisiejszym zatrudnieniu CTO wspominając o zainteresowaniu firmy inżynierią medyczną – produkuje wyposażenie i aparaturę naukowo-badawczą – „(…) my sprzedajemy naukę wysokiego poziomu.

CSPI7730

O firmie Gafako Sp. z o. o. (od 2009 roku na terenach po Stoczni Gdynia, wcześniej w Gdańsku, posiadająca dzisiaj Nabrzeże Pochylniowe) mówił jej prezes Henryk Jankowski. Firma działa na rynku offshore, wytwarzając wyposażenie i konstrukcje stalowe, buduje urządzenia służące modernizacji portów, dając zatrudnienie etatowe 160 pracownikom i ponad setce współpracujących, przerabiając rocznie ok. 80 milionów złotych.

CSPI7734

O potrzebie i wsparciu dla zakwalifikowania gospodarki morskiej do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS – poczytaj tu – kliknij), w związku z jej innowacyjnością i wprowadzaniem technologii sprzyjających środowisku (np. produkowanie statków o napędzie LNG w gdańskiej Remontowa Shipbuilding S.A.), mówił Maciej Dzierżanowski kierownik obszaru „Przedsiębiorstwa i innowacje” w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

CSPI7738

Wiceprezes ds. Rynku i Rozwoju w firmie Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Roman Lembke, firmie od 13 lat obecnej w gospodarce morskiej, a zajmującej się dzisiaj głównie produkcją wielkogabarytowych, kompletnie wyposażonych w rurociągi, automatykę, elektrykę i całe potrzebne wyposażenie modułów dla rynku offshore, przykładowo scalaniem sekcji platform wiertniczych. Firma jest dzisiaj w grupie MARS Shipyards & Offshore i zatrudnia ok. 400 osób.

CSPI7741

Andrzej Rodziewicz (dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Stoczni Remontowej Nauta S.A.), reprezentujący MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które poprzez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ) uformowało grupę MARS Shipyards & Offshore (poczytaj tu – kliknij) dedykowaną do produkcji stoczniowej i produkcji prefabrykacji dla sektora Oil&Gas i na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej. (Fundusz zarządza 4 spółkami: EPG Gdynia S.A., Stocznią Remontową Nauta S.A. z Gdyni, Morską Stocznią Remontową Gryfia ze Szczecina oraz firmą Energop Sp. z o. o. z Sochaczewa). Jak powiedział dyrektor Rodziewicz: „(…) informacje o śmierci polskiego przemysłu okrętowego były mocno przesadzone – dzisiaj na tym terenie pracuje ok. 4 tys. ludzi.” Wielkie zasługi za doprowadzenie do tego dzisiejszego stanu rzeczy przypisał prezes PSSE Teresie Kamińskiej. Stwierdził też, że obecnie w kraju panuje dość mylna świadomość w temacie polskiej produkcji stoczniowej i morskiej energetyki wiatrowej, gdzie obecnie realizowane są ogromne inwestycje.

Inspektor celny Wiesław Struk, Dyrektor Izby Celnej w Gdyni: „(…) ubiegłoroczny wkład do budżetu z Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Izby Celnej wyniósł ok. 25 miliardów złotych, na dzień dzisiejszy jest to już 14,5 miliarda – jest to bardzo istotny wkład gospodarki morskiej, portów – tylko w zakresie obrotu towarowego. Inwestycje prowadzone w portach Gdańska i Gdyni wskazują, że ten poziom wpływów będzie wzrastał. Sam wzrost przeładunków kontenerów o blisko 50% uzmysławia, że jesteśmy bardzo poważną konkurencją dla Hamburga.”

2015_08_17_akwarium_fot_cezary_spigarski (12)

Na sali obecny był też Krzysztof Kulczycki – współwłaściciel i współzałożyciel firmy Crist S.A. – od 25 lat działającej w gospodarce morskiej. O firmie opowiedział Zdzisław Bahyrycz – Pełnomocnik Zarządu, znany ze swojej umiejętności barwnego i fachowego przedstawiania możliwości produkcyjnych i osiągnięć uważanej dzisiaj za największą polską stocznię Crist S.A. Jak powiedział firma przejęła majątek już tutaj funkcjonujący, wytworzony kilkadziesiąt lat temu i nadal zdolny do dobrej produkcji stoczniowej. Jednak był taki moment, że zabrakło tu ducha inicjatywy i energii, „myśmy tę inicjatywę ze sobą przynieśli z Gdańska…” Dodał: „Klasyczny przemysł okrętowy poszedł na daleki wschód, wszyscy to wiemy i tego się nie zawróci. Nam w Polsce pozostaje produkcja czegoś szczególnego, czegoś ekstra. I my się tym zajęliśmy…

CSPI7778

Opowiedział jak kształtowała się produkcja firmy od statków do obsługi wież wiertniczych po dzisiejsze, bardzo skomplikowane konstrukcje z sektora wind-offshore, jak np. znany nam „Innovation” – zobacz naszą relację z przekazania tego statku – kliknij (wartość kontraktu 200 mln. Euro) – do stawiania wież wiatrowych, czy „Vidar” do układania rurociągów na dnie morza, aż po uczestnictwo w budowie autostrady nadmorskiej na wyspie Reunion, a dokładniej planowanemu skonstruowaniu specjalnego (na zlecenie firmy francuskiej) statku do stawiania gotowych elementów tej autostrady na morzu… Jak dodał jeszcze prezes Kulczycki – „Pani Marszałek, jesteśmy jedyną stocznią w Polsce zdolną do budowy takich statków, dlatego warto pamiętać, że w Gdyni jest taka stocznia budująca jednostki, których świat i Europa mogą nam pozazdrościć…

Celem głównym był przekaz wysłany do Pani Marszałek, że polska gospodarka morska ma się bardzo dobrze, że generuje niemałe przychody dla skarbu państwa, że jest obszarem wprowadzającym najnowsze, innowacyjne technologie i zdobycze nauki, a chyba przede wszystkim, że konkuruje z najlepszymi światowymi gospodarkami morskimi. I właśnie dlatego należy ją jak najszybciej dodać do wykazu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wykazu nie tylko o ciekawie brzmiącej nazwie, ale będącego (i to jest istotne) kolejnym miejscem ułatwiającym pozyskiwanie funduszy Unijnych, a te służą już bardziej konkretnie dalszemu rozwojowi tego tak ważnego sektora gospodarczego. Jak dodała jeszcze prezes Teresa Kamińska: „Unia Europejska bardzo stawia na rozwój gospodarki morskiej i jeżeli nie przeforsujemy zapisu wprowadzającego polską gospodarkę morską do KIS to zamknie nam się drogę do ogromnych pieniędzy unijnych na 7 lat, a to byłaby już zbrodnia…!

Na zakończenie Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, po wnikliwym wysłuchaniu mówców, wyraziła zadowolenie ze swojego udziału w tym spotkaniu, stwierdzając, że dostała silne argumenty do ręki i na pewno będzie ich używać. I że znalazła się w miejscu, w którym wcale nie widać tej od jakiegoś czasu nam wmawianej gospodarczej ruiny i zgliszczy…

CSPI7789

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

PS.

Ostatnio realizowałem własną wakacyjną misję w środku Polski, przejechałem dobre 1400 kilometrów, wróciłem wielce niepocieszony i zawiedziony. Ja też, tam daleko od morza, nie widziałem i nie znalazłem tych ruin i biedy. Mój stan zmartwienia trwałby do dzisiaj, gdyby nie to, że w środku miasta, w Gdańsku Oliwie wreszcie znalazłem ruiny. Nareszcie mi ulżyło, aczkolwiek cały czas w głowie czai mi się niepokój. A może zburzyli, aby zbudować tu coś nowego, ładniejszego, innowacyjnego…?