W przeddzień obchodów 95-lecia zaślubin Polski z morzem, w puckiej sali ratuszowej odbyła się konferencja poświęcona tej właśnie rocznicy. Organizatorami byli burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska oraz dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku Mirosław Kuklik. Konferencja odbyła się pod egidą Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Otwarcia dokonali organizatorzy, w osobach Hanny Pruchniewskiej i Mirosława Kuklika, natomiast słowo wstępne oraz rys historyczny puckich wydarzeń zaślubinowych przedstawił prezes PTN prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda.

2015_01_09_konferencja_ptn_02Następnie dokonano wręczenia specjalnie na tę rocznicę przygotowanych medali pamiątkowych.
medal_95_ZPzM 800x391
Awers medalu zawiera grafikę przedstawiającą generała Hallera na koniu, wrzucającego pierścień w morze. W tle nad brzegiem, w szeregach stoi I-batalion morski, a za żołnierzami, na wyniosłym maszcie powiewa Polska flaga. Grafikę okala napis „95. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 1920-2015”. Na rewersie medalu – symbol Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Pierwszy egzemplarz monety z serdecznymi pozdrowieniami od PTN został przekazany wyróżnionemu Pierścieniem Hallera, Honorowemu Prezesowi Ligi Morskiej i Rzecznej, Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu (źródło: http://www.nautologia-ptn.pl)

 

W Pucku medal otrzymali: kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, dyrektor puckiego muzeum Mirosław Kuklik, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Jerzy Litwin (odbierał też medale dla Muzeum oraz dla prezesa Towarzystwa Przyjaciół NMM Fryderyka Tomali), Adam Zażembłowski (burmistrz Pucka w latach 1999-2006), prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. dr Andrzej Królikowski, komandor por. dr Bartłomiej Pączek (kierownik Zakładu Dowodzenia Siłami Morskimi w Akademii MW) oraz pucki kolekcjoner pamiątek Werner Grabe.

Po tych pamiątkowych akcentach przyszedł czas na przygotowane referaty. Głos zabierali:
2015_01_09_konferencja_ptn_03
Iwona Pomian (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) – omówiła najnowsze wyniki badań stanowiska archeologicznego „Pucki port średniowieczny”. Jak powiedziała dużym utrudnieniem w przeprowadzaniu badań jest coraz bardziej dające się we znaki zmętnienie wody, powodujące coraz mniejszą widoczność pod wodą.
2015_01_09_konferencja_ptn_04
Dr inż. Jerzy Litwin (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) – przedstawił „Aktualne spojrzenie na zabytki nautologiczne średniowiecznego portu w Pucku”. Jak zaznaczył dyrektor Litwin – zabytków archeologii podwodnej w Zatoce Puckiej jest niemało i zapewne jest ich jeszcze wiele do odkrycia – kwestia sił i środków. Dodał też, że wśród krajów nadbałtyckich Polska w archeologii podwodnej zajmuje jedną z najwyższych lokat i ma wiele powodów do dumy.
2015_01_09_konferencja_ptn_05
Barbara Kos – Dąbrowska (Muzeum Ziemi Puckiej) – zajęła się omówieniem „Tajemniczych dziejów puckich słupków zaślubinowych„. Pierwszy – oryginalny, postawiony na pamiątkę wrzucenia do morza przez generała Józefa Hallera pierścienia zaślubinowego, ostatni raz widziano (i zostało to udokumentowane fotografią) w roku 1945 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (przekazany tam w roku 1924) – dzisiaj uznawany jest za zaginiony. Do dnia dzisiejszego mówi się o istnieniu pięciu słupków zaślubinowych.
2015_01_09_konferencja_ptn_06
Dr Michał Starski (Instytut archeologii UW) przedstawił monografię historyczno – archeologiczną „Dzieje zamku w Pucku”.
2015_01_09_konferencja_ptn_07
Paweł Pawłowski (znany nam jako dowodzący Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, jak też do niedawna dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Kołobrzegu, obecnie wiążący swe muzealne plany z Cedynią) omówił jak to przebiegają „Uroczystości Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu” – tego roku, a dokładniej 18 marca – przypadnie równa, 70. rocznica tego ważnego wydarzenia.Mirosław Kuklik (Muzeum Ziemi Puckiej) opowiedział o najnowszym XIV tomie „Zapisków Puckich”. Po swoim wystąpieniu dyrektor zaprosił wszystkich na wernisaż wystawy przygotowanej we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku w ramach projektu UE SeaSide – „Archeologia podwodna w Polsce”.
2015_01_09_konferencja_ptn_08

* * *

Tego dnia w Pucku również Liga Morska i Rzeczna prezentowała swoją aktywność – odbyła swoje zebranie, na którym m.in. debatowano i głosowano nad przyznaniem ligowych wyróżnień – medali Pro Mari Nostro, wręczanych za zasługi poczynione dla propagacji morza.

2015_01_09_konferencja_ptn_09

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski (więcej fotek – galeria)