Do grona dotychczasowych Honorowych Członków Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej (Honorowych Kpt. ż. w.), nieustannie działającego od 1977 roku, decyzją Kapituły Odznaczeń Rady tego Stowarzyszenia w dniu 19 maja br., w sposób uroczysty, został dołączony Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Uroczystość ta tradycyjnie już odbyła się na pokładzie statku-muzeum „Daru Pomorza”, oczywiście przy obecności niektórych wcześniej uhonorowanych tym Honorowym tytułem, wielu kapitanów zwykłych członków Stowarzyszenia oraz serdecznie przywitanych przez prezesa Stowarzyszenia dr. inż. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego, m.in. posła na Sejm RP Tadeusza Aziewicza, rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, profesora dr. kpt. ż. w. Daniela Dudę (od 19 marca br. doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej), prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusława Witkowskiego, właściciela Żeglugi Gdańskiej Jerzego Latałę.

Laudację, uzasadniającą przyznanie marszałkowi M. Strukowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej wygłosił sam jego prezes A. Królikowski.

2015_05_19_HC_SKŻW_M_Struk_01

W obszernym swym wystąpieniu przypomniał, że M. Struk urodził się Jastarni, w rodzinie zajmującej się rybołówstwem, bowiem i dziadek, i ojciec łowili ryby w Zatoce Puckiej, w czym pomagał im młody Mieczysław. Uprawiając tam też żeglarstwo, uzyskując nawet po pewnym czasie stopień kapitana jachtowego. W ogóle – podkreślił laudator – związki M. Struka z morzem oraz bardziej konkretnie z gospodarką morską, datują się u niego prawie od urodzenia. Jako rodowity „jastarnianin” przez kilka lat sprawował stanowisko burmistrza Jastarni, jednocześnie na forum Związku Miast i Gmin Morskich aktywnie zabiegał o pilne rozwiązywanie wielu dla tychże miast (ale i całego pomorskiego regionu) żywotnych problemów. Również będąc marszałkiem Województwa Pomorskiego przejawia wielką troskę o sprawy naszej gospodarki morskiej. Biorąc wszystkie zasługi dla naszego pomorskiego regionu, w tym szczególnie gdy chodzi o kwestie odnoszące się do naszych spraw morskich, przyznanie M. Strukowi – jak zaznaczył A. Królikowski – owego tytułu Honorowego Kapitana jest w pełni uzasadnione. (Nie mogło się przy tym obyć bez zademonstrowania umiejętności sprawnego używania linki do zawiązania węzła ratowniczego :)).

2015_05_19_HC_SKŻW_M_Struk_13

W podobnym tonie wypowiedzieli się: rektor P. Jędrzejowicz, poseł Tadeusz Aziewicz, profesor Daniel Duda (wraz z wręczeniem nowo wykreowanemu kapitanowi) pamiątkowych medali i dwóch książeczek, z których jedna w szerszym świetle przypomina działalność pierwszego dyrektora Urzędu Morskiego kapitana Poznańskiego. O swej współpracy z marszałkiem Strukiem opowiedział Zbigniew Ptak (Starosta Nowodworski Przewodniczący Zarządu Powiatu, inicjator rewitalizacji szlaków wodnych w Delcie Wisły). Kilka słów pochwały padło też z ust kapitana Wojciecha Kucza – znanego z dowodzenia największymi kontenerowcami świata oraz kapitana Jerzego Latały. Przy tym nie mogło zabraknąć tradycyjnej szanty w wykonaniu najstarszego kapitana-seniora Henryka Wojtkowiaka, gdzie drugą jej część ku zaskoczeniu zgromadzonych dośpiewał osobiście Honorowy Kapitan Mieczysław Struk.

2015_05_19_HC_SKŻW_M_Struk_19

Po ceremonii odczytania przez sekretarza SKŻW kapitana Piotra Bidzińskiego aktu nadania oraz nałożenia na głowę M. Strukowi kapitańskiej czapki, tenże szerzej omówił swój życiorys, akcentując w swej wypowiedzi ciągłe pragnienie korzystania z tego wszystkiego, co ma związek z morzem, bo m.in. starał się o przyjęcie do Szkoły Morskiej w latach 80. zlokalizowanej na statku „Edward Dembowski”, lecz, niestety, nie został tam przyjęty z powodu… za kruchej sylwetki fizycznej, a zaś wiadomo, że marynarz musi odznaczać się stosowną tężyzną fizyczną. W każdym razie pięknie podziękował Kapitule SKŻW za uhonorowanie tak zaszczytnym tytułem, przypisującym go do elitarnego przecież kapitańskiego grona (Henryk Spigarski).

2015_05_19_HC_SKŻW_M_Struk_41

Jeszcze tylko wpis do księgi pamiątkowej w asyście kapitanów i Rektora AM profesora Piotra Jędrzejowicza

Jeszcze tylko wpis do księgi pamiątkowej w asyście kapitanów, posła Tadeusza Aziewicza i Rektora AM profesora Piotra Jędrzejowicza

Ale przebieg wspomnianej uroczystości na pokładzie „Daru Pomorza” już dokładniej ilustrują załączone zdjęcia, wykonane przez Cezarego Spigarskiego, można śmiało powiedzieć niestrudzonego w dokumentowaniu swoim aparatem fotograficznym możliwie wszystkich zdarzeń dziejących się nad naszym morzem… (O dzięki Ci Ojcze – znaczy z zakazem ocenzurowania tejże uwagi było… :) cs)