W piątek 28 sierpnia, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Promowanych zostało 37 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwsza oficerskie szlify otrzymała prymus bosman podchorąży Magdalena Kędziora. Aktu mianowania dokonał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych RP gen. broni Mirosław Różański.

Rektorzy-komendanci naszych wojskowych uczelni, od lewej: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

Dzień wcześniej, 27 sierpnia, absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej. Podczas uroczystości za ukończenie nauki z trzema pierwszymi lokatami wyróżniono: ppor. mar. Magdalenę Kędziorę, ppor. mar. Iwonę Nieradkę oraz ppor. mar. Marię Wereszkę. Obecny na ceremonii dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Stanisław Zarychta wręczył Paniom pierścienie oficerskie. Ppor. mar. Magdalena Kędziora ukończyła uczelnię ze średnią 4,55, obroniła pracę magisterską na temat: „Analiza rozmieszczenia oznakowania nawigacyjnego na Zatoce Gdańskiej na potrzeby wyznaczania pozycji metodami porównawczymi”. Z kolei ppor. mar. Iwona Nieradka zakończyła studia ze średnia 4,5, tematem jej pracy magisterskiej było: „Wykorzystanie magnetometru do określania położenia okrętu podwodnego”. Natomiast ppor. mar. Maria Wereszka (średnia 4,41) obroniła pracę magisterską na temat: „Analiza wpływu doboru układu napędowego okrętu wsparcia na wybrane parametry eksploatacyjne”.

CSPI9689

Moment przybycia dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. broni Mirosława Różańskiego, razem z Inspektorem Marynarki Wojennej wadm. Marianem Ambroziakiem

Ponadto za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce nagrodzono ppor. mar. Dawida Pawlika, ppor. mar. Daniela Dzielińskiego i ppor. mar. Martę Grządzielę. Uroczytośc wręczenia dyplomów to także doskonała okazja do podsumowania i wyróżnienia najlepszych sportowców i działaczy społecznych. Godni uznania byli – ppor. mar. Iwona Nieradka (3-krotnie zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Marynarki Wojennej, wygrała Ćwierćmaraton Komandosa, 3-krotnie uplasowała się na I stopniu podium w Biegu „5 mil” oraz zajęła II miejsce w I Półmaratonie Szlakiem Św. Jakuba), ppor. mar. Adrian Panasiuk (zdobył I miejsce w Maratonie Komandosa, I miejsce w Biegu „5 mil”, wielokrotnie stawał na podium słynnego „Biegu o Nóż Komandosa” oraz reprezentował barwy uczelni w wielu biegach ulicznych i terenowych) oraz ppor. mar. Michał Berbeć (zdobył 3-krotnie Mistrzostwo Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej Futbolu Amerykańskiego w Polsce, ponadto z sukcesami reprezentował uczelnię w Mistrzostwach Wojska Polskiego w judo oraz biegach terenowych). Natomiast ppor. mar. Magdalena Kędziora, ppor. mar. Marek Staniszewski i ppor. mar. Dominik Kościelniak wyróżnieni zostali za duże zaangażowanie w działalność służącą społeczności akademickiej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Alma Mater. Ppor. mar. Magdalena Kędziora pełniła między innymi funkcję Sekretarza Komisji Uczelni Mundurowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, czynnie uczestniczyła w działalności chóru akademickiego i była dowódcą Kompanii Honorowej w strojach historycznych. Ppor. mar. Marek Staniszewski reprezentował uczelnię w uroczystościach i świętach państwowych wchodząc w skład pocztów sztandarowych oraz flagowych. Aktywnie uczestniczył w rywalizacji sportowej reprezentując Akademię m.in. na zawodach biegowych. Ppor. mar. Dominik Kościelniak był członkiem Prezydium Samorządu Studentów AMW oraz Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia, aktywnie działał w Forum Uczelni Technicznych.

Tego dnia odbyło się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Promocja Rocznik 2015”, a przybyły do Akademii szef Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ wiceadmirał Marian Ambroziak wręczył absolwentom patenty oficerskie.

CSPI9760

Rozpoczęto tradycyjnie – flaga na maszt i Hymn Państwowy

CSPI9844

Jako pierwsza promowana ppor. mar. Magdalena Kędziora

 

CSPI9966

Dla najlepszej jeszcze Pałasz Honorowy, wręczony w imieniu Prezydenta RP wręczony przez ministra Jarosława Brysiewicza, oraz nagrody dla dwóch prawie tak samo dobrych Pań podporucznik

Uroczysta promocja oficerska tradycyjnie odbyła się na pokładzie Okrętu – Muzeum ORP „Błyskawica”, a dokonał jej Dowódca Generalny RSZ RP. Obecność Kompanii Reprezentacyjnej MW RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP podkreślała doniosły charakter wydarzenia. Nabrzeże na gdyńskim Skwerze Kościuszki zapełnili członkowie rodzin i przyjaciele promowanych absolwentów, niekiedy pokonując setki kilometrów, by uczestniczyć w tej niecodziennej ceremonii. Na pokładzie okrętu zgromadzili się zaproszeni goście. Prezydenta RP reprezentował zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz. Swą obecnością uroczystość zaszczycili podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju minister Dorota Pyć oraz Inspektor Marynarki Wojennej i Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego. Wśród przybyłych gości nie zabrakło duchowieństwa, a także przedstawicieli władz samorządowych regionu i miasta Gdyni.

To pasja i chęć bycia oficerem Marynarki Wojennej doprowadziła podchorążych na pokład okrętu Muzeum ORP „Błyskawica”. To była długa i ciężka droga, trwała 5 lat, trzeba było pogodzić obowiązki studenta z obowiązkami wojskowymi. Studenci wojskowi nie mają nawet 3 miesięcy wakacji, a tylko 30 dni urlopu. Ceremonia promocji była ukoronowaniem ich wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu weszli jeszcze jako podchorążowie, a zeszli już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Wzruszenie, radość i łzy nastąpiły w momencie, gdy mogli rozluźnić szyk i przyjąć gratulacje od rodzin. Na wiwat pierwsze do góry poleciały czapki. Potem powrót do szyku już nie jest taki łatwy, ale wszyscy zgodnie ustawili się i ruszyli do defilady. To właśnie defilada wszystkich pododdziałów kończąca ceremonię corocznie przyciąga uwagę widzów. Przy akompaniamencie orkiestry „świeżo upieczeni” absolwenci AMW maszerują po raz pierwszy jako oficerowie MW. Warto zwrócić uwagę, iż w jednym z pododdziałów maszerowali podchorążowie (załoga okrętu żaglowego „Le Quy Don”) z Wietnamu, którzy szkolili się przez ostatnie miesiące w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

CSPI9999 (12)

Kilka słów od najlepszej i po rozluźnieniu szyku – tradycyjnie czapki w górę i gratulacje od najbliższych

 

Wśród promowanych podporuczników marynarki 25 osób – 6 kobiet i 19 mężczyzn – to absolwenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób (2 kobiety) Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego. Lada dzień rozpoczną służbę na okrętach, m. in. na zwodowanym w lipcu tego roku ORP „Ślązak” (zajrzyj tu – kliknij). Pięć lat wytężonej pracy, zmagania się z trudami wojskowej służby oraz sprostania wymogom kształcenia, przyniosło upragniony efekt. Rozpoczynający się właśnie kolejny życiowy „rejs” będzie praktycznym sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów, a jednocześnie początkiem nowej drogi i wytyczania kolejnych celów.

CSPI9999 (16)

 

Rocznie w Akademii Marynarki Wojennej wiedzę zdobywa około 8000 studentów, oficerów i kursantów. To uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer sztuki wojennej na morzu. W AMW można studiować na 4 kierunkach wojskowych (nawigacja, informatyka, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn) i 13 kierunkach cywilnych. Natomiast poszerzać wiedzę uczelnia proponuje w wielu zakresach na studiach podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na studia cywilne na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, wojsko w systemie służb publicznych, studia marynistyczne, stosunki międzynarodowe oraz pedagogika.

kmdr por. Wojciech Mundt
rzecznik prasowy
szef Wydziału Wychowawczego
Akademii Marynarki Wojennej
tel. 261 26 28 21 lub 694 476 492
Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski