… to tytuł książki, ale z podtytułem: „Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu”, wydanej ostatnio przez naszą Oficynę Morską. Stanowi ona wspólne dzieło (552 strony formatu B5) jedenastu autorów, głównie pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie. Została przygotowana pod redakcją Stanisława Gucmy, prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. oraz zarazem rektora tej Uczelni.

Potrzebę jej napisania – jak objaśniono w przedmowie – „niewątpliwie skutek intensywnego wzrostu ruchu i wielkości statków na świecie, a jednocześnie rozwój metod inżynierii ruchu morskiego, który z kolei stał się powodem zmian podejścia do projektowania morskich dróg wodnych”. Tak więc książka ta swoim zakresem obejmuje współczesne problemy inżynierii ruchu morskiego, związane z nawigacją statków na morskich drogach wodnych, zaś m.in. metody bezpieczeństwa manewrowania i zarządzania bezpieczeństwem na tychże drogach, morskie drogi wodne w ujęciu systemowym, określenie bezpiecznych warunków eksploatacji statków na owych drogach, metodologię projektowania systemów dróg wodnych. Należy tu dodać, że tekst książki powstał na podstawie wyników badań prowadzonych przez zespół badawczy Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, kierowany przez redaktora tejże książki, czyli Stanisława Gucmę.

Autorzy książkę przeznaczają dla pracowników naukowych zajmujących się „problematyką inżynierii ruchu morskiego, nawigacji, budownictwa hydrotechnicznego, projektantów dróg wodnych i portowych obiektów hydrotechnicznych specjalistów z zakresu eksploatacji dróg wodnych, a także eksploatacji statków, w tym kapitanów i pilotów morskich oraz studentów studiujących na kierunkach morskich w specjalnościach: inżynieria ruchu morskiego, nawigacja morska, budownictwo wodne”.

Polecamy zatem tę niezwykle merytorycznie interesującą książkę wymienionym powyżej specjalistom, choć może i innym osobom śledzącym rozwój zdarzeń na światowych szlakach żeglugowych. Książkę można nabyć w naszej księgarni internetowej – kliknij. (sp)