Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią w ostatnim dniu czerwca br. na statku – muzeum „Darze Pomorza” odbyła się interesująca impreza, złożona z dwóch części: podczas pierwszej uroczyście dokonano tzw. wodowania książki autorstwa kpt. ż. w. Leszka Góreckiego pt. „Dzieje Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej 1977-2014”. Laudację na jej temat wygłosił prof. Jan Kazimierz Sawicki. Było to trochę dłuższe wystąpienie, ale w pełni uzasadnione, bowiem jak zaznaczył laudator, jest to książka niezwykła, bo też opowiada o dziejach niezwykłego Stowarzyszenia, które powstało w 1977 roku i te dzieje, jak na razie, zamyka na roku 2014. Wprawdzie na jej treść składają się dokumenty w postaci protokołów, raportów, w ujęciu kronikarskim relacje z wielu kapitańskich spotkań, jednak ważnym w niej rozdziałem jest ten informujący o wydarzeniach, organizowanych przez to Stowarzyszenie na swych cotygodniowych, wtorkowych spotkaniach, z udziałem zapraszanych nań gości, osób zajmujących się sprawami szeroko rozumianej gospodarki morskiej, zajmujących odpowiedzialne stanowiska państwowe, samorządowe, w uczelniach morskich zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Najbardziej zasłużonym dla naszych spraw morskich Rada Stowarzyszenia nadawała tytuł Honorowego Członka tego Stowarzyszenia.

CSPI4601

Do laudacji prof. J. K. Sawickiego dołączyli również prof. kpt. ż. w. Daniel Duda oraz z ramienia naszego wydawnictwa redaktor tychże „Dziejów” Henryk Spigarski, który szczególną uwagę zwrócił na ich wartość poznawczo – historyczną. Z tego więc powodu książka ta powinna trafić do szerszego grona czytelników, zwłaszcza z różnego szczebla kręgów decyzyjnych.

 

Aktu wodowania tej pozycji książkowej dokonała córka jej autora Elżbieta Górecka – Sołtysiak.

CSPI4720

W drugiej części owej imprezy decyzją Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, na jej Honorowego Członka został przyjęty profesor zwyczajny dr hab. Jan Kazimierz Sawicki. Sylwetkę profesora, głównie jego twórczy dorobek w dziedzinie polskiej histografii morskiej, związanej z nią biografistyki, zaprezentował kpt. ż. w. Marek Marzec.

CSPI4750

Od lewej kapitanowie: przewodniczący SKŻW Andrzej Królikowski, Marek Marzec i Stefan Krella

Podkreślił, że profesor jest wybitnym historykiem najnowszych dziejów, od lat zajmuje się badaniami historii naszej floty handlowej, jej kadr podczas II wojny światowej i w trudnym okresie powojennym oraz w latach późniejszych. Kilka lat był związany etatowo w gdyńskiej Wyższej Szkole Morskiej i potem Akademii Morskiej, jako kierownik pracowni historii. Nie sposób jednak wymienić tu osiągnięty przezeń dorobek pisarski profesora. Składa się nań wiele pozycji książkowych, w tym z jego inicjatywy i pod jego naukową redakcją już 6 tomów „Kadry Morskie Rzeczypospolitej”, czy unikatowej serii wydawniczej „Księgi Floty Ojczystej” , w ramach której ukazało się dotychczas ponad 70 pozycji, napisanych przez kapitanów ż. w., dziennikarzy, publicystów. W każdym razie dobrze znających „nasze realia morskie”. I tradycyjnie już, jako nowo przyjęty do grona Honorowych Kapitanów Żeglugi Wielkiej, profesor otrzymał czapkę kapitańską i kapitański krawat. Gratulujemy Panu Profesorowi tego niewątpliwie zasłużonego wyróżnienia. (heski)

CSPI4835

Czapkę wręczał honorowy przewodniczący SKŻW kpt. ż. w. Leszek Górecki

Zdjęcia: Cezary Spigarski