Pod tym tytułem ukazała się już nowo wydana przez naszą Oficynę Morską książka, której autorem jest kpt. ż. w. Leszek Górecki, współzałożyciel w 1977 roku tego Stowarzyszenia, także wieloletni jego przewodniczący. A są to dzieje z pewnością niezwykłego w Polsce Stowarzyszenia, mającego na swym koncie nie tylko omawianie i dyskutowanie spraw oraz problemów kapitańskiego środowiska, ale chyba nade wszystko żywo reagującego na podstawowe, wymagające konkretnych rozwiązań kwestie nurtujące niemal całą naszą gospodarkę morską. Trudno nawet policzyć, ilu zaproszonych ważnych gości (ministrowie, wiceministrowie ds. morskich, wojewodowie, prezydenci miast, rektorzy uczelni morskich itd.) musiało „stawać” na cotygodniowych spotkaniach przed tym gremium kapitańskim, aby informować o podejmowanych przezeń działaniach oraz ich skutkach, jak również wysłuchiwać tego, co mają do powiedzenia sami kapitanowie dla poprawy stanu rzeczy czy to w szkolnictwie morskim, we flocie, portach, czy w stoczniach.

2015_06_09_dzieje_skzw_01

W każdym razie istotnym walorem tej książki to jej wartość poznawczo – historyczna, ze znamionami źródła, które nie powinno ujść uwadze piszącym historię naszych dokonań, ale i zaniedbaniach w naszej gospodarce morskiej w okresie minionych kilku dziesięcioleci.

Książka ta, prawie zaraz po przekazaniu jej przez drukarnię, została zaprezentowana na ostatnim, wtorkowym, w dniu 9 bm., spotkaniu tego Stowarzyszenia. Pracowicie pierwsze jej egzemplarze podczas tego spotkania podpisywał jej autor Leszek Górecki. Oficjalna jednak promocja i wodowanie tej pozycji przewidziane jest w dniu 30 czerwca br., prawdopodobnie niejako tradycyjnie na statku-muzeum „Dar Pomorza”, cumującym przy Nabrzeżu Pomorskim Skweru Kościuszki w Gdyni. (seh)

Zdjęcia: Cezary Spigarski
Książka jest już do nabycia w naszej księgarni – kliknij