13 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się wręczenie porozumienia w sprawie budowy nowej mariny w Gdyni. Uczestnikami tego ważnego wydarzenia byli bezpośrednio zainteresowani: Polski Związek Żeglarski, Pomorski Związek Żeglarski, Yacht Klub Stal Gdynia, Jacht Klub Morski Gryf, Yacht Klub Polski Gdynia oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Chodzi o zupełnie nowe zagospodarowanie terenów po planowanym wyburzeniu dotychczasowych siedzib klubów jachtowych, graniczących z gdyńską mariną od strony Nabrzeża Beniowskiego. Trzeba tu przypomnieć, że ogłoszenie wyników konkursu zagospodarowania przestrzennego tego terenu zostało ogłoszone 28 stycznia 2014 roku – zajrzyj tu – kliknij. Wręczenia porozumień dokonał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_02

Oprócz wymienionych uczestników na spotkaniu pojawił się też reprezentujący zainteresowane strony prezes zarządu świeżo powołanej firmy zarządzającej przyszłymi zasobami – Nowa Marina Gdynia Spółka Akcyjna spółka komandytowa Maciej Kurylczyk, witając przybyłych, m.in. prezesa PZŻ Wiesława Kaczmarka oraz reprezentantów stron.

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_13a

Głos zabrał prezydent Wojciech Szczurek – dając wyraz zadowoleniu z przebiegu zdarzeń: „(…) widok basenu żeglarskiego i mariny jest jednym z najczęściej prezentowanych fragmentów naszego miasta – ikoną Gdyni – stąd modernizacja tego miejsca jest dla nas rzeczą niezwykle ważną. (…) Dziękując, muszę podkreślić, że w twardej, ale niezwykle otwartej atmosferze udało się wypracować porozumienie, a w jego efekcie powstanie śmiały, odważny i pięknie opisany architektonicznie projekt.”

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_13b

Jak powiedział chwilę później prezes Wiesław Kaczmarek: „Mam nadzieję, że za kilkadziesiąt miesięcy spotkamy się na otwarciu nowej mariny.” Jedną z przyczyn aktywnego zainteresowania modernizacją przez PZŻ, był dwukrotnie przegrany wyścig o organizację żeglarskich mistrzostw świata klas olimpijskich w Gdyni – między innymi przez brak profesjonalnego zaplecza wspierającego takie mistrzostwa. Jak się wyraził dzisiaj szkoda patrzeć na to miejsce – stanowiło atrakcję w latach 60-tych ubiegłego wieku – dzisiaj należy zrobić coś „(…) sympatyczniejszego, lepszego w większej jakości…” Podziękował też zarządowi miasta za wsparcie, które miało znaczący wpływ na udany przebieg trudnych rozmów negocjacyjnych.

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_13c

W imieniu klubów głos zabrał Jacek Wesołowski: „(…) przeprowadziliśmy szereg trudnych rozmów, które osiągnęły konsensus – w 99 procentach członkowie klubów żeglarskich udzielili wsparcia projektowi – uważam to za ogromny sukces.” Jak powiedział udział i wygrana projektowa Biura Architektonicznego Kwadrat Jacka Droszcza z Gdyni daje gwarancję ponadczasowości (obejrzyj ten projekt u wykonawcy – kliknij).

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_16

Po tych przemówieniach prezydent Gdyni Wojciech Szczurek dokonał wręczenia wcześniej już podpisanych porozumień i trzeba tu dodać, że były to całkiem sporych rozmiarów księgi. Całość tej operacji zakończono wspólnym (zadowolonym) ujęciem.

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_19

Potem jeszcze na dziennikarskie, dociekliwe pytania należało udzielić odpowiedzi. Prezes Maciej Kurylczyk: „Ta spółka (Nowa Marina Gdynia S.A. sp. k.) będzie odpowiadała za realizację całego projektu od uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez proces przetargowy, realizacji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i finalnie zarządzanie nowo powstałym obiektem w imieniu udziałowców.” Dodał, że obecnie komandytariuszami są PZŻ, Yacht Klub Stal Gdynia, Jacht Klub Morski Gryf, Yacht Klub Polski Gdynia oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Całość inwestycji na dzisiaj (uwzględniając zakupy gruntów) powinna zamknąć się w kwocie 160 milionów PLN.

2015_04_13_nowa_marina_gdynia_31

Wydaje się, że rozwiane zostały też wątpliwości, które jak mi wiadomo zalęgły się wśród części żeglarzy – otóż pewne kontrowersje budziło czy nowa marina umożliwi np. zimowanie jachtów, jak do tej pory miało to miejsce. Tutaj zarówno prezes Kurylczyk, jak i przedstawiciele klubów zgodnie twierdzili, że takie możliwości będę – każdy z klubów będzie miał oprócz własnego hangaru, pomieszczeń biurowych, magazynów i pomieszczeń sanitarnych – wewnętrzne dziedzińce dla tych celów.

Przebudowa mariny nie pociągnie za sobą zwiększenia ilości miejsc postojowych dla jachtów w basenie – ale, jak tu dodał prezydent Szczurek, są już gotowe plany budowy drugiej mariny – przez prywatnego inwestora, obecnie właściciela nabrzeży Dalmoru, co finalnie zwiększy ilość miejsc postojowych nawet dwukrotnie.

Prezes Kaczmarek wypowiedział się też w kwestii planów rozpoczęcia inwestycji (wyburzenia obecnych zabudowań) – nie jest to jeszcze dokładnie ustalone, po przejściu wszelkich formalności powinno to ruszyć na przełomie stycznia/lutego 2016 r. Czyli przyszłe, według dzisiejszych planów dwa sezony żeglarskie – staną przed zadaniem lokalizacyjnym zaplecza technicznego – o tym też się myśli (w formie kontenerów) – ale dokładne lokalizacje nie powstały i będą zależne od porozumień z miastem.

W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany teren na pow. ok. 6.200 m kw., w tym ok. 2.500 m kw. z przeznaczeniem na miejsca parkingowe i place manewrowe zlokalizowane od strony mariny. Trochę liczb dotyczących przyszłego budynku:

1. Główne parametry budynku:

– Łączna powierzchnia zabudowy ok. 9.200 m kw.

– Łączna powierzchnia użytkowa ok. 32.000 m kw.

– Wysokość obiektu ok. 18 m (będą cztery kondygnacje naziemne i jedna podziemna – garażowa).

2. Podział powierzchni:

– Moduł usługowo-hotelowy (np. do dyspozycji turystów będzie 196 klimatyzowanych apartamentów z widokiem na morze wielkości ok. 50 m kw.) o łącznej pow. użytkowej 9.700 m kw.

– Moduł komercyjny powierzchni handlowej i usługowej o sumarycznej pow. 5.700 m kw.

– Moduł klubów żeglarskich – łącznie ok. 5.500 m kw., podzielony na 5 niezależnych wyodrębnionych wewnętrznie zespołów z możliwością komunikacji pomiędzy nimi (pomieszczenia hangarowe, biurowe, magazyny i sanitarne).

– Moduł pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym o łącznej pow. ok. 5.000 m kw.

– Moduł fitness (ok. 2.000 m kw.) – na potrzeby użytkowników i klientów zewnętrznych.

– Moduł konferencyjno-szkoleniowy wraz z zapleczem umożliwiającym serwowanie obsługi cateringowej dla uczestników.

– Moduł zintegrowanego garażu podziemnego – zlokalizowany na kondygnacji -1, posiadający 240 miejsc postojowych (ok. 4.500 m kw.)

Oczywiście swoje miejsce znajdzie również w tym budynku Pomorski Związek Żeglarski.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski