W poniedziałek 16 lutego, w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Króla Zygmunta Augusta odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów po ukończeniu studiów inżynierskich przez studentów wojskowych. Inżynierami zastało 30 podchorążych – absolwentów studiów I stopnia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojskowych, miejskich i duchownych oraz rodziny absolwentów.

Panie i Panowie inżynierowie gratuluję Wam i życzę jeszcze większej wytrwałości oraz zachęcam do wytężonej nauki w drodze do promocji oficerskiej i ukończenia studiów drugiego stopnia” – tak rozpoczął swoje przemówienie rektor-komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Wcześniej powitał zaproszonych gości, a zwłaszcza przybyłe na uroczystość rodziny absolwentów.Podchorążowie – absolwenci studiów I stopnia w zależności jaki kierunek kończyli otrzymali różne specjalności. Przyszłym nawigatorom nadano tytuł zawodowy inżyniera w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. Natomiast studenci wojskowi kierunku mechanika i budowa maszyn zostali inżynierami w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. W tym roku wśród nowych inżynierów najlepsza okazała się bsmt pchor. Aleksandra Kwiecińska, która ukończyła studia ze średnią 4,69. Jest absolwentką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Pracę inżynierską napisała na temat „Wykorzystanie radarów nawigacyjnych do detekcji i określania elementów ruchu statków powietrznych” pod kierownictwem kmdr. por. dr. inż. Piotra Bekiera. Natomiast drugie miejsce osiągnął bsmt pchor. Bartosz Szczepaniak ze średnią 4,554 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Jest autorem pracy inżynierskiej na temat „Projekt wstępny siłowni holownika oceanicznego”, którą napisał pod kierunkiem kmdr. por. mgr. inż. Leszka Wontki. Trzecią lokatę ze średnią 4,550 zajął bsmt pchor. Paweł Tusk z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Obronił pracę na temat „Nawigacja na wodach Arktyki” napisaną pod kierunkiem kontradmirała rez. dr. inż. Czesława Dyrcza.

Wśród absolwentów zostali również wyróżnieni studenci za osiągnięcia sportowe, wzorową postawę oraz za godne reprezentowanie barw uczelni i Sił Zbrojnych RP. Najlepszymi sportowcami okazali się: bsmt pchor. Roman Błoński, który jest członkiem kadry narodowej seniorów w judo oraz posiadaczem 1 klasy sportowej. To czterokrotny mistrz WP w judo, a także Akademicki Mistrz Polski, zdobywca Pucharu Europy Młodzieży do lat 23 w Niemczech, a także 5 miejsca na Pucharze Świata Seniorów w Szwecji. Bsmt pchor. Bartosz Szczepaniak, który reprezentował Akademię Marynarki Wojennej w zawodach pływackich. Stawał na podium Mistrzostw Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej, a także Mistrzostw Świata Szkół Wojskowych w Turcji. Dwukrotnie stawał na podium w kategorii Marynarka Wojenna w Maratonie Komandosa. Wyróżnionym sportowcem był także bsmt pchor. Paweł Tusk, który reprezentował AMW głównie w lokalnych biegach ulicznych i przełajowych, biegu Komandosa, Biegach o Nóż Komandosa, rajdach na orientację Harpagan, a także Mistrzostwach WP w strzelaniu z broni pneumatycznej i zawodach o Puchar Rektorów Uczelni Wojskowych.

Natomiast za zaangażowanie w działalność społeczną oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni wyróżniona została st. mat pchor. Natalia Smolarz, która od tego roku pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Uczelni Mundurowych. Dodatkowo działa w najwyższym organie studenckim jakim jest Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest również utalentowanym sportowcem, a do jej największych ostatnich osiągnięć można zaliczyć III miejsce na Mistrzostwach Polski oraz II miejsce w Pucharze Polski w kontaktowym stylu walki OYAMA Karate.

Wszyscy absolwenci będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich), po których zostaną promowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki wojennej. Jednak za nim do tego dojdzie muszą jeszcze odbyć 3 semestry nauki, po drodze praktyki, a na koniec zdać egzamin oficerski i obronić pracę magisterską. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się dwustopniowo i trwają 10 semestrów. Akademia Marynarki Wojennej szkoli jako jedyna przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Jednocześnie AMW kształci studentów cywilnych na 11 kierunkach.

Z marynarskim pozdrowieniem,

kmdr por. Wojciech Mundt
rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego AMW
58 626 28 21 / 694 476 492

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz