W dniu 25 listopada br. ZMPG SA i polsko-duńskie konsorcjum firm PRCiP oraz Rohde Nielsen podpisały umowę na wykonanie akwenu manewrowego.

3

Umowa, która została zawarta 25 listopada 2015 r pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA, a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. oraz Rohde Nielsen A/S, dotyczy wykonania akwenu manewrowego położonego pomiędzy Pirsem Rudowym, Falochronem Brzegowym Południowym, a granicą istniejącego toru podejściowego do DCT 1.

foto_zmpg_sa_5408
Głębokość akwenu wyniesie 16,5 m, co umożliwi ruch statków o zanurzeniu do 15 m. Taka głębokość odpowiada możliwościom wpływających przez cieśniny duńskie na Bałtyk statków. Obszar akwenu wynosić będzie 22,4 ha. Roboty czerpalne obejmą ponad 1 600 000 m3 urobku z dna akwenu. Prace poprzedzone będą badaniem ferromagnetycznym dna – wywiadem saperskim – wraz z usunięciem i neutralizacją ewentualnych zlokalizowanych przedmiotów niebezpiecznych. Wymogiem zawartej umowy jest także stały nadzór archeologiczny prowadzonych robót. Po zakończeniu robót pogłębiarskich akwen zostanie oznakowany pławami nawigacyjnymi zgodnie z wymogami Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zakończenie powyższej inwestycji nastąpi w sierpniu 2016 r. Koszt inwestycji to około 22 mln zł.

Źródło: www.portgdansk.pl