W dniu 21 września 2015 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i firma OT Logistics S.A. uroczyście podpisały umowę 30-letniej dzierżawy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w najbardziej rozwojowej części Portu Gdańsk – w Porcie Zewnętrznym, tuż obok terminalu kontenerowego DCT oraz terminalu ładunków masowych suchych spółki Port Północny z grupy Sea-Invest.

CSPI6397

Obie strony spotkały się celem podpisania umowy w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Na zdjęciu moment podpisania umowy, od lewej: Ryszard Warzocha – Wiceprezes Zarządu OT Logistics S.A., Zbigniew Nowik – Prezes Zarządu OT Logistics S.A., Zarząd MPG S.A. w osobach: Prezes Doroty Raben i Wiceprezesów: Jerzego Melaniuka i Marka Pietruszewskiego

Docelowo ma w tym miejscu powstać głębokowodny terminal przeładunkowy do obsługi towarów rolnych, tj. zbóż i pasz.

Teren o powierzchni 26 ha wraz z przyległym doń Pirsem Rudowym będzie doskonałym miejscem na budowę profesjonalnego terminalu, dzięki któremu możliwe będzie nie tylko zwiększenie konkurencyjności samej spółki OT Logistics w obsłudze towarów agro, ale również zapewnienie w Porcie Gdańsk infrastruktury terminalowej dla tego typu ładunków na taką skalę, jakiej w chwili obecnej nie ma żaden inny okoliczny port – mówi Prezes Dorota Raben.

Budowa terminalu w gdańskim porcie będzie dużą inwestycją, która może mieć wpływ nie tylko na sam port i region, w którym się znajduje, ale na całą polską gospodarkę.

CSPI6426

Jak powiedziała prezes Dorota Raben po powitaniu gości: „(…) właśnie spełnia się marzenie budowniczych Portu Północnego, w dniu dzisiejszym zagospodarujemy ostatnią wolną przestrzeń w części głębokowodnej portu i tym samym uruchamiamy nowy etap jego rozwoju.”

Port Gdańsk od zarania dziejów był polskim portem morskim, który w znakomitej większości obsługiwał właśnie zboża. Dziś historia zdaje się zataczać krąg, bowiem niewykluczone, że już wkrótce Port Gdańsk za sprawą nowej inwestycji ponownie przywoływany będzie jako największy port polski do obsługi zbóż – podkreśla Prezes Raben.

Zgodnie z przyjętymi przez strony zobowiązaniami, docelowa roczna zdolność przeładunkowa terminalu wynosić będzie nie mniej niż 2 mln ton ładunków, natomiast ostateczne zakończenie inwestycji nastąpi maksymalnie w terminie 60 miesięcy od daty wydania nieruchomości, choć sam inwestor deklaruje uruchomienie pierwszego etapu inwestycji już za kilkanaście miesięcy.

Decyzja o wyborze Gdańska na lokalizację takiego terminalu, którego parametry pozwolą obsługiwać największe statki wchodzące na Bałtyk nie jest przypadkowa.

Polska jest jednym z czołowych europejskich producentów zbóż i ważnym graczem tej części rynku. W chwili obecnej Polska zajmuje czwarte miejsce w UE w produkcji zbóż, drugie miejsce po Francji w zakresie powierzchni zasiewu i czwarte w UE w eksporcie zbóż, a przeładunki via porty polskie stanowią aż 90% całego handlu zagranicznego zbożami w kraju.

Głównymi krajami, do których polskie zboża są eksportowane to nie tylko kraje europejskie jak Niemcy, Hiszpania, czy Dania, ale także Arabia Saudyjska, Maroko, czy Algieria.

CSPI6431

Prezes Zbigniew Nowik: „(…) nasza inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy przewiduje oddanie do użytku stanowiska zdolnego do przeładunku 2,8 mln ton produktów rolnych – do 2018 roku. W drugim etapie chcemy podwoić te zdolności dla produktów masowych.”

Nowy głębokowodny terminal pozwoli obsługiwać żeglugę bliskiego zasięgu, ale również dalekie kierunki zamorskie i to zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej. Dla przykładu, w roku ubiegłym Polska eksportowała i importowała łącznie blisko 7 mln ton zbóż, z czego znakomitą większość stanowiła pszenica.

Nowy terminal będzie świetnie wpisywał się w aktualnie obserwowane trendy rynkowe oraz w strategię rozwoju Portu Gdańsk – mówi Prezes Dorota Raben. Tym samym port zyska nie tylko dodatkową zdolność przeładunkową i świetnie skomunikowany głębokowodny profesjonalny terminal, ale także polskiego wiarygodnego partnera biznesowego, który wspólnie z Portem Gdańsk będzie rozwijał działalność portową na najbardziej rozwojowych terenach 1000-letniego portu – dodaje Prezes Raben.

Rok 2015 to niezwykle ważny okres dla Portu Gdańsk. Doskonałe wyniki operatorów przeładunkowych zlokalizowanych w porcie, prężnie działające terminale, nowe inwestycje infrastrukturalne zarówno zarządu portu, jak i partnerów portu coraz bardziej utwierdzają w przekonaniu, że Port Gdańsk jest bezpiecznym i perspektywicznym miejscem do lokowania tu działalności portowej i okołoportowej.

Uzupełnienie oferty portu o nowoczesny profesjonalny i głębokowodny terminal masowy dla produktów rolnych jest również kolejnym potwierdzeniem realności przyjętej w strategii portu do roku 2027 prognozy, z której wynika, że kolejna dekada może przynieść nawet potrojenie wolumenu towarowego w Gdańsku. Jeśli tak się stanie, Port Gdańsk będzie czołowym nie tylko kontenerowym, ale i masowym portem najaktywniejszego w Europie akwenu – Morza Bałtyckiego.

Źródło: www.portgdansk.pl

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski