Ponad 23 tys. m³ przestrzeni magazynowej oddanej do użytku 1 grudnia 2014 r. oraz 90 tys. m³ oddanych dzisiaj, na Nabrzeżu Śląskim, wzbogaciło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy potencjał przeładunkowo – składowy Portu Gdynia przeznaczony do obsługi zbóż i pasz.

2015_05_04_magazyn_zbożowy_02

Tak magazyn prezentuje się dzisiaj, a poniższe zdjęcia pokazują kilka etapów jego budowy – co cierpliwie dokumentował fruwając kilka lat w pobliżu Tadeusz Urbaniak

4 maja br. o godz. 12.00 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego magazynu (tzw. „Magazyn Nr 27”) przy Nabrzeżu Śląskim portu gdyńskiego. Obiekt magazynowy o pojemności 60 tys. ton, stanowi zasadniczą część bazy paszowo – zbożowej na terenie MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o.

2015_05_04_magazyn_zbożowy_11

Podobny obiekt, pozwalający na składowanie 30 tys. ton zboża (lub nieznacznie mniejszej ilości śruty sojowej) eksploatowany jest w gdyńskim porcie od grudnia ub. r. przez Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. Z kolei magazyn zbożowy na Nabrzeżu Śląskim powstał na potrzeby MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. i podobnie, jak w przypadku swojego poprzednika został wyposażony technologicznie przez terminal, przez który będzie eksploatowany. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A. inwestując w budowę magazynu ok. 26,0 mln zł przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności gdyńskiego terminalu masowego na rynku obsługi śruty sojowej.

2015_05_04_magazyn_zbożowy_25

Od lewej: poseł na Sejm RP Jan Kulas, wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, poseł na Sejm RP Tadeusz Aziewicz i Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski

2015_05_04_magazyn_zbożowy_28

Witał wszystkich prezes zarządu ZMPG-a S.A. Janusz Jarosiński, jak powiedział w gdyńskim porcie zboża przeładowuje się w trzech terminalach, ale największa ich ilość (w marcu br. przeładowano już ok. 500 tys. ton) przewinęła się przez Morski Terminal Masowy – ponad 264 tys. ton

2015_05_04_magazyn_zbożowy_40

Wyraz zadowolenia z tej inwestycji wyraził minister Kazimierz Plocke, jak powiedział rok poprzedni był bardzo dobrym, pozwolił na wyeksportowanie polskich zbóż w różne miejsca Europy i świata w ilości 5,2 mln. ton. Podkreślił, że przed Polską kolejny okres nowej perspektywy finansowego wsparcia rolnictwa, w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej – do roku 2020 gwarantowane środki finansowe wyniosą 42,5 mld Euro, co znacznie jeszcze poprawi wydajność i przez to polski eksport zbóż – pogratulował zarządowi portu „dobrej roboty i skutecznego działania”

2015_05_04_magazyn_zbożowy_41

2015_05_04_magazyn_zbożowy_42

Prezes zarządu Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. – Bogdan Buczko: „ten magazyn jest dla nas jednym z największych przedsięwzięć biznesowych – zwiększa nasze możliwości składowania o 100 procent – pozwoli na złożenie na terenie terminalu ok. 120 tys. ton, a poprzez jego wyposażenie technologiczne znacznie poprawi nasze możliwości przeładunkowe”

Nowy magazyn – bateria silosów o wymiarach 60 x 154 m, składa się z 4 komór żelbetowych o łącznej pojemności 60 tys. ton śruty sojowej wraz z przybudówkami: socjalną, sprężarkownią, rozdzielnią elektryczną, stacją transformatorową, wc, placami manewrowymi i infrastrukturą podziemną. Ściany żelbetowe obiektu mają wysokość 10 m i pokrywa go dach o konstrukcji drewnianej klejonej, pokryty membraną PVC. Magazyn o wysokości ok. 35 m wyposażony jest w urządzenia technologiczne do przyjmowania śruty ze statku i wydawania na samochody poprzez cztery stanowiska załadowcze. Pozostałe instalacje magazynowe to: instalacja wentylacyjna, odgromowa oraz klapy oddymiające. Estakada o konstrukcji stalowej mierzy ok. 600 mb długości. Zespół urządzeń transportujących śrutę, tj. przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe wraz z wieżą technologiczną z 2 wagami przesypowymi pozwalają na osiągnięcie wydajności 2 linii technologicznych przy rozładunku statku sięgającej 1.200 t/h. Natomiast każde ze stanowisk załadunku samochodów pracuje z wydajnością 300 t/h. Wartym podkreślenia jest fakt, iż stanowiska załadunku samochodów nie wymagają tarowania pojazdów – co, poprzez uniknięcie podwójnego ważenia, znacznie skraca czas ich obsługi. Stanowiska załadunku samochodów wyposażone są w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi pyły. Istotne jest również to, iż linia technologiczna jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. Ponadto, w magazynie prowadzona jest pełna wizualizacja procesu technologicznego, uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego przy pomocy komputera.

2015_05_04_magazyn_zbożowy_45

A jako, że magazyn miał być zaraz zapełniany, prezes Jarosiński zaordynował szybkie przecięcie wstęgi otwierającej jego podwoje na zboża, natomiast zebranych zaprosił na poczęstunek, specjalnie przygotowany na statku Żeglugi Gdańskiej „Agat”. (Znaczy statku niekoniecznie przystosowanego do przewozu zbóż – raczej pasażerów i wybranych produktów mających zboże w swojej genezie… :))

Magazyn został wybudowany przez Generalnego Wykonawcę Mostostal Warszawa S.A. Region Północ Oddział Gdańsk. Producentem urządzeń linii technologicznej jest firma CIMBRIA z Danii, z kolei ich montaż został wykonany przez BUTTIMER POLSKA Sp. z o.o. Konstrukcja stalowa estakad została wykonana przez Towarzystwo Inwestycyjne Construction z Gdańska, a sterowanie, automatyka i wizualizacja procesu technologicznego przez RIELĘ POLSKA z Kartoszyna. Linia technologiczna wraz z magazynem została zaprojektowana przez SPECBUD – Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Morskiego z Gdyni.

Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak, Cezary Spigarski (i komentarz)

Zobacz też, jak to widział Tadeusz Lademann (więcej fotek – galeria)

 

PS.

Wydaje się, że Tadeuszowi Urbaniakowi, niezależnie czy dokumentuje rzeczywistość fruwając sobie na portem, czy też akurat przypadkiem stąpając po stałym lądzie – zawsze przyświeca jakaś ukryta myśl… :)