29 marca br. miała miejsce kolejna część operacji neutralizowania zalegającej w Porcie Gdynia, a konkretnie w Basenie Rybackim miny morskiej, pamiętającej czas II Wojny Światowej. Po podczepieniu przez nurków do pontonu wydobywczego, ok. godz. 10.00 mina została odholowana przez łódź motorową Marynarki Wojennej poza falochron zewnętrzny i tam złożona na dnie. Kiedy warunki pogodowe pozwolą – mina zostanie odholowana na dalszą odległość i zdetonowana. Oczywiście warunki bezpieczeństwa nie pozwoliły na bliższe przyglądanie się operacji – niemniej, co było możliwe zostało tu pokazane. Jako ciekawostkę można obejrzeć, na czym polega część prac wykonywanych w morzu przez załogę statku Urzędu Morskiego „Tucana” – tu akurat, po operacji typowo wojskowej – zostały podjęte z wody pławy informujące o rejonie zagrożenia. Jak mogłem się zorientować po długości wyciąganych z wody łańcuchów kotwicznych pław – mina zalegała na ok. 10 metrach głębokości. Zanim jednak wyłowione zostały pławy – m/s „Tucana” zabezpieczał przed wejściem do portu od strony Basenu Prezydenta niepożądanych podczas operacji odholowania miny jednostek cywilnych. Oczywiście z okolic tej operacji w samym porcie ewakuowani zostali wszyscy pracownicy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

PS.

19 marca br. miało miejsce zdetonowanie miny zalegającej w pobliżu falochronu zewnętrznego, odholowanej tego dnia na bezpieczną odległość. Zdjęcia z detonacji udostępnił Leszek Stromski z Urzędu Morskiego w Gdyni.