10 grudnia 2015 r. dokonała się w Akademii Morskiej w Gdyni specjalna uroczystość. Tego dnia swoje święto obchodził jej Wydział Elektryczny, powstały przed 60-ciu laty (z maleńkim okładem). Wydział ten, jako pierwszy w Akademii posiadł prawo do przeprowadzania habilitacji, a to znaczy, że jako pierwszy w jej 95-cio letniej historii mógł przeprowadzić przewód doktorski – nadania prestiżowego tytułu Doktora Honoris Causa tej uczelni. Pierwszym w tej formie uhonorowanym został profesor dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, przez 50 lat swojej pracy zawodowej związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Profesor posiada w swoim naukowym dorobku 25 monografii i ponad 1000 artykułów opublikowanych w fachowych pismach kraju i świata, materiałach konferencyjnych. Wypromował 69 doktorów oraz około 300 magistrów inżynierów i inżynierów. Profesor od lat współpracuje z Akademią Morską w Gdyni – z jej Katedrą Automatyki Okrętowej Wydziału Elektrycznego i z Wydziałem Nawigacyjnym, gdzie jest aktywnym uczestnikiem oraz członkiem komitetu honorowego organizowanej na tym Wydziale, szanowanej na całym świecie konferencji TransNav (o tegorocznej, gdzie oczywiście na wielu zdjęciach można Profesora rozpoznać, poczytaj tu – kliknij).

CSPI6274

I tak, o godzinie 12.00, po wejściu uczelnianego Senatu, w asyście JM Rektora AM prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza i Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego (inicjatora nadania tego honorowego tytułu), Profesor został wprowadzony na Aulę im. Tadeusza Meissnera i poproszony o zajęcie miejsca honorowego. Rektor zaordynował wprowadzenie sztandarów Akademii i Stowarzyszeń Morskich, zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i Gaude Amus Igitur w wykonaniu uczelnianego chóru, prowadzonego przez Karola Hilla.

CSPI6277

CSPI6319

Zasługi Profesora na jego drodze zawodowej i naukowej, przynależności do wielu ważnych naukowych organizacji w Polsce i na świecie wszystkim gościom zgromadzonym w Auli przybliżył podczas swojej Laudacji Dziekan Wydziału Elektrycznego, profesor Janusz Zarębski (pełny tekst Laudacji, a jest co podziwiać – kliknij tu).

CSPI6337

I przyszedł czas na wręczenie Profesorowi honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni (Nr 1), przyjęty na stojąco i z właściwym zachowaniem w wykonaniu akademickiego chóru.

CSPI6416

A potem, już osobiście, świeżo mianowany doktor honoris causa, profesor Tadeusz Kaczorek wygłosił swój doktorski wykład, dotyczący integracji różnych dziedzin nauki w nauczaniu i badaniach, w którym odniósł się m.in. do zarobków młodych adeptów polskiej nauki, które niekoniecznie stanowią zachętę dla ich naukowego rozwoju (ale warto ten wykład przeczytać w całości – kliknij).

CSPI6392

Po części oficjalnej odbyło się jeszcze okolicznościowe spotkanie, już na terytorium Wydziału Elektrycznego, połączone z wzniesieniem toastu przy pomocy symbolicznej lampki wina oraz przyjmowaniem osobistych gratulacji i foto-upamiętnianiem wspólnie z Profesorem.

CSPI6438

Oczywiście wypada mi też dodać, że całą uroczystość dodatkowo ubarwiły wydane specjalnie na tę okazję, przygotowane na Wydziale Elektrycznym książki – powinienem jeszcze dodać, że przygotowane do druku i wydane przez naszą Fundację… :), a z jednej z nich cytowane powyżej laudacja dziekańska i profesorski wykład pochodzą.

CSPI6255

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski