Uroczyste podpisanie 24 sierpnia br. umowy nabycia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. części terenów przy ulicy Waszyngtona 1 w Gdyni, należących do Stoczni Remontowej Nauta SA, stanowi uwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie strony.

CSPI9244

Na początku wszystkich powitał prezes ZMPG-a S.A. Janusz Jarosiński

Zawarta dzisiaj umowa stanowi kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Portu, związanej z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych. Jest również istotnym elementem procesu restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta.

CSPI9267

Jak powiedział obecny na konferencji poseł Tadeusz Aziewicz, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa: „(…) ta sala zawsze kojarzy mi się z pozyskiwaniem dobrych wiadomości, prawie zawsze słyszę tu o nowych inicjatywach, nowych projektach inwestycyjnych – i tak jest dzisiaj, mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem, wszyscy wiemy jak ważnym jest dla portu pozyskanie każdego nowego kawałka ziemi, a dobry biznes jest wtedy, kiedy obie strony zarabiają i są zadowolone.”

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 2 ha, stanowiąca przedmiot umowy, zlokalizowana jest przy Nabrzeżu Śląskim gdyńskiego portu, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów należących do ZMPG-a S.A. i obejmuje tor kolejowy nr 701, służący do obsługi tego nabrzeża.

CSPI9270

Gratulacje w imieniu własnym i Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, złożyła Podsekretarz Stanu w tym ministerstwie Dorota Pyć

Zakupiony teren zabezpieczy portowi dostęp kolejowy do nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Planowana jest na nim budowa przez Zarząd Portu nowego magazynu, stanowiącego kolejny element bazy paszowo–zbożowej funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. Obecnie nieruchomości te zabudowane są, w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi, budynkami przemysłowymi.

CSPI9289

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział: „(…) port jest praźródłem Gdyni, najistotniejszym podmiotem gospodarczym miasta, stąd troska w strategii miasta o jego rozwój jest realizowana wspólnie z zarządem portu. My, budując miasto, musimy widzieć potrzeby portu, a port, dostrzegając rozwijającą się tkankę miejską także uwzględnia to w swoich działaniach i można to robić harmonijnie, skutecznie i za to właśnie dziękuję jego zarządowi.”

CSPI9300

Krzysztof Juchniewicz, tutaj jako prezes Nauta Waterfront Południe Sp. z o. o.: „(…) w 2010 roku powstała strategia rozwoju Stoczni Nauta, w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 90-lecie, jako najstarsza stocznia remontowa w Polsce.” W związku ze zmianą rozumienia pojęcia duży statek (jak zaznaczył prezes Juchniewicz – kiedy zaczynał swoją pracę w przemyśle okrętowym pojęciem tym obdarzano statki 150 metrowe), koniecznością konkurowania na rynkach światowych – Nauta potrzebowała większego terenu i możliwości przyjmowania statków powyżej 290 metrów – co ma miejsce po przeprowadzce na ulicę Czechosłowacką. W roku 2010 przychód Nauty wynosił 94 mln złotych, w ubiegłym roku 278 mln, a w roku obecnym ma wynieść ponad 400 milonów, z czego ponad 70% stanowi eksport – i właśnie przeniesienie na nowe miejsce umożliwiło firmie wejście na rynek dużych armatorów (Stena, Finnlines, PŻM). Jak dodał: „cieszę się, że możemy dzisiaj przekazać teren przy ul. Waszyngtona w godne ręce, a teren ten służył Naucie przez ostatnich 89 lat – życzę Panu Prezesowi (Januszowi Jarosińskiemu) aby co najmniej drugie 90 lat dobrze służył Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A.”

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni – rejon ul. Węglowej i Waszyngtona, opracowanym przez Gminę Miasta Gdynia, w ścisłej współpracy z Zarządem Portu i Stocznią Nauta, teren ten przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, magazynowe oraz urządzenia portu morskiego i stanowi nową granicę pomiędzy obszarami przemysłowo-portowymi i strefą miejską.

CSPI9310

Umowę przygotowaną przez notariusz Małgorzatę Kuźmicką sygnowali w imieniu Nauta Waterfront Południe Sp. z o. o. prezes Krzysztof Juchniewicz i wiceprezes Adam Potrykus, a w imieniu ZMPG-a S.A. prezes Janusz Jarosiński i wiceprezes Walery Tankiewicz

Cały teren należący do Stoczni Nauta przy ulicy Waszyngtona ma powierzchnię około 8,5 ha. Większa część gruntu przeznaczona jest pod komercyjny projekt Gdynia Waterfront. Zgodnie z planem miejscowym może tu powstać zabudowa o funkcji mieszkaniowej, biurowej i rekreacyjnej. Atrakcyjne położenie nieruchomości z szeroką ekspozycją na zatokę daje duże możliwości jej zagospodarowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule joint venture przy dużym zaangażowaniu spółek z grupy MARS.

2015_08_24_w_zmpga_sa_fot_cezary_spigarski

Od lewej: wiceprezes Walery Tankiewicz, minister Dorota Pyć i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski, w tle widoczne Nabrzeże Śląskie

Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak, Cezary Spigarski (również komentarz pod zdjęciami)