W piątek, 13 lutego studenci pierwszego i piątego roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej powrócili z zimowego rejs na ORP „Wodnik”. Praktyka podchorążych trwała osiem dni. Studenci wojskowi ostatniego rocznika zapoznali się nie tylko z trudnymi warunkami atmosferycznymi ale mieli możliwość użycia i sprawdzenia zdobytej praktycznej wiedzy, którą pozyskali w trakcie edukacji na AMW. Podczas rejsu pełnili obowiązki oficera wachtowego nawigatora i mechanika. Natomiast najmłodszy rocznik odbywał praktykę marynarską, dla nich to był pierwszy rejs.

ORP „Wodnik” z podchorążymi na pokładzie wyszedł z Gdyni 5 lutego o godz. 10:00, a powrócił 13 lutego, o godz. 10:00. Trasa rejsu przebiegała przez Bałtyk Południowy i Środkowy oraz Cieśniny Bałtyckie. Przy obecnych warunkach pogodowych panujących obecnie na morzu było dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla studentów wojskowych pierwszego rocznika. Najmłodsi studenci odbyli praktykę marynarską, podczas której mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem okrętu, organizacją i wyposażeniem. W trakcie rejsu poznali różnego rodzaju urządzenia i aparaturę. Następnie musieli poznać system wacht morskich.
Zimowy rejs jest jednym z procesów szkolenia na przyszłych oficerów MW oraz przygotowaniem do dłuższej praktyki letniej. W czasie rejsu wszyscy podchorążowie doskonalili swoje umiejętności nabyte w czasie dotychczasowej nauki. Studenci zapoznali się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi panującymi w zimie na Bałtyku. Mogli sprawdzić się w tych trudnych warunkach, co powinno zaprocentować w przyszłości, kiedy trafią już do służby na okręty Marynarki Wojennej. To właśnie podchorążowie ostatniego roku studiów będą w tym roku promowani na pierwszy stopień oficerski i zostaną przydzieleni do służby w jednostkach MW. Taki rejs pozwala im na podtrzymanie nawyków i umiejętności jakie powinien posiadać oficer wachtowy. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie i odświeżyć wiedzę jaką zdobyli na zajęciach, a także w poprzednich praktykach. Działalność szkoleniową w czasie rejsu zabezpieczała kadra Akademii Marynarki Wojennej oraz kadra okrętowa. Kierownikiem praktyki był komandor porucznik Dariusz Żołnieruk.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie wojennym. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany.kmdr por. Wojciech Mundt

rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego AMW
58 626 28 21 / 694 476 492
Zdjęcia: AMW, Krzysztof Miłosz