Profesor zw. dr kpt. ż. w. Daniel Duda uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, podjętą na jego siedzeniu w dniu 16 października 2014 roku – otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa tej Uczelni. Poprzednio Uczelnia tym tytułem uhonorowała 7 wybitnych profesorów, którzy „swoim autorytetem, zaangażowaniem oraz twórczą pracą budowali i wzmacniali potencjał obronny Marynarki Wojennej RP, wnosili wybitny wkład w rozwój morskiego szkolnictwa wojskowego i kształcenia polskich kadr morskich”. Zaszczytu tego dostąpili profesorowie: Lech Kobyliński, Bolesław Mazurkiewicz, Władysław Wojnowski, Józef Urbański, kontradmirał w st. spoczynku Hieronim Henryk Pietraszkiewicz, prof. Jerzy W. Doerffer, Longin Pastusiak. Teraz do owego grona został dołączony właśnie prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda.

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_01

Nadanie tej godności profesorowi Danielowi Dudzie odbyło się 19 marca br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu AMW, a miało miejsce w Audytorium Biblioteki Głównej Uczelni. W obecności wielu zaproszonych gości, m.in. wiceminister resortu Infrastruktury i Rozwoju, pani prof. Doroty Pyć, byłych rektorów – komendantów AMW kontradmirała prof. Antoniego F. Komorowskiego, komandora dr inż. prof. Zygmunta Kitowskiego, kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, prezesa Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej dr. inż. Andrzeja Królikowskiego, rektorów Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza i Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Stanisława Gucmy, Prorektora ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG, przedstawicieli samorządów – Rady Miasta Gdyni w osobie jej przewodniczącego Zygmunta Żmudy Trzebiatowskiego, Rady Miasta Pucka w osobie jej przewodniczącego – Piotra Kozakiewicza. Była reprezentacja miasta Bochni, gdzie się Daniel Duda urodził…

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_02

Po wprowadzeniu Sztandaru Akademii oraz członków Senatu, słowo wstępne otwierające tę uroczystość wygłosił kontradmirał Czesław Dyrcz; stwierdził m. in., że z satysfakcją przyjął decyzję Senatu AMW o nadaniu prof. D. Dudzie tytułu doktora honoris causa, gdyż „Byłem inicjatorem tego procesu, kiedy 24 kwietnia 2014 roku na ręce przewodniczącego Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kmdr. prof. dr.hab. Tomasza Szubrychta, wydziału posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania”.

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_13

Dodał, że opinie związane z powyższym wnioskiem napisali profesorowie Stanisław Gucma, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, Romuald Cwilewicz, były rektor Akademii Morskiej w Gdyni oraz Bernard Wiśniewski też ze szczecińskiej Akademii Morskiej, z jej Wydziału Nawigacyjnego. Podkreślił, że profesor Daniel Duda cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem środowisk akademickich i organizacji społecznych.

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_30

Laudację poświęconą Panu Profesorowi Danielowi Dudzie wygłosił obecny rektor – komendant AMW, prof. dr hab. Tomasz Szubrycht; przypomniał, że Daniel Duda to pierwszy kapitan żeglugi wielkiej, który uzyskał tytuł profesorski, że mimo, iż urodził się w Bochni (14 lipca 1933 roku), w znacznej odległości od morza, to całe swoje życie zawodowe związał z żeglugą, administracją i szkolnictwem morskim. Przeszedł wszystkie etapy edukacji morskiej, od Szkoły Jungów, Państwową Szkołę Morską w Gdyni, po szkolenie oficerów rezerwy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, w której po uzyskaniu magistra ekonomii w 1969 obronił pracę doktorską. W swej karierze morskiej odnotował pływanie na statkach pod polską i obcą banderą, łącznie na trzydziestu statkach, kilkoma dowodząc. Był pierwszym dziekanem Wydziału Nawigacyjnego, jego organizatorem i tym, który przyczynił się do jego rozwoju pod względem dydaktycznym, kadrowym i naukowo – badawczym. W roku 1972 został Rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, i pełnił to stanowisko nieprzerwanie przez 3 kadencje. Laudator jeszcze m.in. nadmienił, że związek profesora Daniela Dudy z Akademią Marynarki Wojennej zapoczątkowany został na początku lat 90. ubiegłego wieku i charakteryzuje się po czas obecny niezwykle bogatą działalnością naukowo – dydaktyczną i wychowawczą. Za tę działalność, a także za społeczną i popularyzatorską prof. D. Duda był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Do najważniejszych wyróżnień należy zaliczyć Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Swe laudacyjne wystąpienie prof. Tomasz Szubrycht zakończył złożeniem doktorowi honoris causa serdecznych gratulacji i życzeń dalszych twórczych osiągnięć.

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_55

Podczas takich, jak tu w dość dużym skrócie opisanej uroczystości, zwyczajem jest, aby uhonorowany tytułem i godnością doktora honoris causa wygłosił wykład. Tematem wygłoszonego przez prof. Daniela Dudę był „Kultura bezpieczeństwa na morzu”. Wysłuchany przez wszystkich z dużym zainteresowaniem.

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_61

Nie mogło obejść się bez gratulacyjnych pod adresem prof. Daniela Dudy wystąpień zaproszonych gości, jak pani wiceminister prof. Doroty Pyć, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr. inż. Andrzeja Królikowskiego, rektorów prof. Piotra Jędrzejowicza, Stanisława Gucmy, przedstawicieli miasta Pucka, którego prof. D. Duda nosi miano Honorowego Obywatela. Były wiązanki kwiatów, których naręcza przekazywano małżonce prof. Dudy, Stanisławie, bowiem jak sam niejako na początku uroczystości zaznaczył wyróżniony tytułem dhc, że to dzięki swej małżonce, jej wyrozumiałości i wsparciu zawdzięcza to wszystko, co w życiu osiągnął.

I była też muzyczna niespodzianka przygotowana specjalnie dla profesora – występ uczelnianego chóru. Jednak z uwagi na wydarzenia w Tunezji ograniczono ten występ do wykonania jednej, ale za to bardzo morskiej pieśni „Hej morze, moje morze„. Były też gratulacje z kwiatami oraz wspólne zdjęcia z profesorem Danielem Dudą.

 

2015_03_19_dhc_prof_daniel_duda_90

Poza powyższym tekstem przebieg owej uroczystości z pewnością szerzej uzupełniają wykonane przez red. Cezarego Spigarskiego zdjęcia.
A ów tekst przygotował Henryk Spigarski, dla przypomnienia – autor wydanej w 2012 roku obszernej monografii o prof. Danielu Dudzie, pod jakże znamiennym tytułem „Morze jak chleb powszedni”…

morze_jak_chleb_01a

Jako, że z całego nakładu pozostało już niewiele sztuk owej książki – macie jeszcze szansę nabyć ją w naszej księgarni – kliknij tu. (Znaczy, musiałem dodać tę uwagę CS…)