Przewozy ładunków na trasie Gdynia-Karlskrona w ostatnich latach szybko rosną. W reakcji na wzrost zainteresowania klientów frachtowych firma Stena Line uruchamia kolejne odejścia swoich promów.

W roku 2014 przewozy frachtowe na trasie z Gdyni zanotowały znaczny wzrost – o 14 procent w porównaniu z rokiem 2013, a pozytywny trend utrzymuje się również w tym roku.

Pomimo silnej konkurencji w ostatnich latach odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki na trasie Gdynia-Karlskrona. Wierzymy, że wzrost będzie się utrzymywać i dlatego w tej chwili dodajemy kolejne rejsy w atrakcyjnych godzinach. Jesteśmy bardzo elastyczni i możemy szybko zmieniać i dopasowywać naszą ofertę do potrzeb rynku. To daje nam ogromną przewagę nad konkurencją – mówi Tony Michaelsen, Dyrektor linii promowych na region Bałtyku.

stena baltica

W tym roku w styczniu Stena Line dodała rejs w dwie strony w poniedziałki, jest to odpowiedz na zwiększony popyt na przewozy frachtowe w kierunku północnym z Gdyni. W połowie kwietnia został wprowadzony kolejny rejs w obie strony w piątki, w odpowiedzi na zwiększony popyt na przewozy frachtowe w kierunku południowym z Karlskrony.

Przewozy frachtowe w obu kierunkach rosną, a pod koniec ubiegłego roku dostrzegliśmy ogromną potrzebę zwiększenia powierzchni ładunkowej. Dlatego w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyliśmy liczbę rejsów z 28 do 32 w ciągu tygodnia – mówi Jacob Koch-Nielsen, Dyrektor ds. Przewozów Frachtowych w obszarze Skandynawii.

Trasa jest w tej chwili obsługiwana przez trzy jednostki – Stena Vision, Stena Spirit oraz Stena Baltica. Cztery nowe kursy obsługiwane są przez jednostkę Stena Baltica.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z:

Tonym Michaelsenem, Dyrektorem linii promowych na region Bałtyku, tel. +46 (0)739-42 17 48,

Jacobem Koch-Nielsenem, Dyrektor ds. Przewozów Frachtowych w obszarze Skandynawii, tel. +46 (0)704 858434

Jesperem Walterssonem, Dyrektorem ds. informacji Stena Line, tel.+46 (0)704-85 85 32