20 czerwca br. był też dniem odsłonięcia kolejnych tablic w Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. Jako, że jej ideą jest upamiętnianie zasług ludzi związanych z morzem, uroczystość ta co roku przyciąga sporo gości – ludzi, którzy dzisiaj dla dobra morza swoje starania czynią.

CSPI0253

Meldunek od dowódcy Kompanii Honorowej Marynarki Wojennej przyjmował dowodzący 3. Flotyllą Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel, później tradycyjnie już wszystkich przybyłych powitał wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. Uroczystość przebiegała przy obecności Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prof. Doroty Pyć.

CSPI0341

Tego roku swoje honorowe miejsca w Alei zyskali:

CSPI0446

Tablicę odsłaniali m.in.: prof. Dorota Pyć oraz prof. Tomasz Linkowski Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego

LTF_1723

Wśród odsłaniających Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

LTF_1732

Odsłaniali m.in.: prof. kpt. ż. w. Daniel Duda, Romualda Białkowska (wnuczka Jakuba Myślisza, znana nam ze swojego długoletniego zarządzania władysławowskim „Szkunerem”, dzisiaj związana z Lokalną Grupą Działania „Małe Morze”) oraz dr kpt. ż. w. Andrzej Królikowski

Jak zawsze też na klapach wybranych osób, za ich morskie i patriotyczne zasługi, pojawiło się trochę medali. Medale przyznawał Związek Piłsudczyków RP oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

CSPI0525

Była też przemowa minister Doroty Pyć. Jak powiedziała: „Tegoroczni uhonorowani to postacie, których aktywność przełożyła się na wzmocnienie Polski Morskiej. Andrzej Ropelewski – żołnierz Armii Krajowej, naukowiec, autor kilkuset publikacji naukowych, wieloletni dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni; Augustyn Krauze – urzędnik, samorządowiec, pierwszy burmistrz Gdyni, więzień hitlerowskich władz okupacyjnych; Jakub Myślisz – rybak, właściciel kutra „Gwiazda Morza”, który razem z generałem Józefem Hallerem odbył rejs po zaślubinach Polski z morzem, prekursor budowy portu rybackiego we Władysławowie. (…) Każda z uhonorowanych osób stanowi wzór do naśladowania dla nas i przyszłych pokoleń.”

CSPI0677

Pani minister podkreśliła też, przyjęcie przez Rząd RP po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat (wiemy wszyscy, jakie perypetie z tym miało wiele, wiele naszych rządów – dop. red.) dokumentu pod nazwą (zasadnicza część nazwy od tych wielu lat także niezmienna – dop. red.) „Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”. Podkreśliła: „Działania wszystkich resortów w odniesieniu do spraw morskich mają służyć realizacji tej polityki. Rząd posiada jasną wizję prowadzenia spraw morskich, zarówno w chwili obecnej, jak w latach następnych. Realizujemy ją tak, żeby w jak największej części wpisać się w dziedzictwo osób, takich jak te, których nazwiska widnieją w Alei Zasłużonych Ludzi Morza.”

A potem było jeszcze uduchowienie całości poruszanych tu spraw i kwiaty od delegacji.

CSPI0717

CSPI0782

Trzech z wąsami, od lewej: sędzia SO honorowy kapitan ż. w. Witold Kuczorski, Cezary Spigarski - niedoszły kapitan ż. w. - znaczy chciał kiedyś rozpocząć studia nawigacyjne i na tym się skończyło :) oraz rzeczywisty kapitan. ż. w. Andrzej Królikowski

Trzech z wąsami, od lewej: sędzia Sądu Apelacyjnego honorowy kapitan ż. w. Witold Kuczorski, Cezary Spigarski – niedoszły kapitan ż. w. – znaczy chciał kiedyś rozpocząć studia nawigacyjne i na tym się skończyło :) oraz rzeczywisty kapitan ż. w. Andrzej Królikowski

Cezary Spigarski

Zdjęcia: Tadeusz Lademann i Cezary Spigarski