Zbliża się jedna z największych morskich konferencji naukowych, nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie. TransNav 2015 – organizowana po raz 11., tego roku rozpocznie się 17 i potrwa do 19 czerwca. Do Akademii Morskiej w Gdyni zjadą naukowcy z kilkudziesięciu krajów świata, ze wszystkich kontynentów. Odbywa się co dwa lata i gromadzi większość specjalistów zajmujących się na co dzień problemami nawigacyjnymi i bezpieczeństwem transportu na morzach i oceanach świata. Pomysł jej organizacji powstał na Wydziale Nawigacyjnym jeszcze Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i trwa do dzisiaj przy współudziale The Nautical Institute.

PRELIMINARYProgram Overview 2015 ver 7.xlsPo raz pierwszy do spotkania ludzi żywo zainteresowanych nawigacją i jej sprawami doszło z inicjatywy dr. hab. prof. nadzw. A.M. Michała Holeca – 22-23 czerwca 1995 roku. Wówczas to odbyło się pierwsze Sympozjum Nawigacyjne, a jak po latach wspominał sam jej pomysłodawca (wtedy pełnił funkcję kierownika Katedry Nawigacji i jednocześnie Prodziekana ds. Naukowych) – ilość gości i zainteresowanie przerosło wtedy nawet najśmielsze oczekiwania. Prof. Holec był też jej pierwszym przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. Praktycznie do roku 2003 sympozja odbywały się w języku polskim, z nielicznymi jeszcze wyjątkami. Od VI SN, datowanego na 30 czerwca do 1 lipca 2005 roku na sesji plenarnej obradowano już w języku angielskim, w efekcie zaproszenia przedstawicieli z 11 państw, w tym: Australii, Japonii, Korei, Iranu, Rosji, Stanów Zjednoczonych. Przełomowym jednak okazało się VII SN w dniach 20-22 czerwca 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się nazwa „TransNav 2007” – po zgłoszeniu 133 referatów przez przedstawicieli 25 państw, których w kolejnych latach już tylko przybywało. I tak jest do dzisiaj, przy czym nie mówi się o uczestnikach z kilkunastu krajów świata, a już twardo używa się sformułowania – kilkudziesięciu! I dzisiaj aktualny dziekan Wydziału Nawigacyjnego, Adam Weintrit może już bez żadnego wstydu powiedzieć, że organizuje jedną z największych imprez morskich na świecie… – TransNav 2015.

Jak dzisiaj mówi nie bez dumy dziekan Weintrit (który zresztą tę powszechnie już znaną nazwę TransNav wymyślił, aktywnie uczestniczył organizacyjnie we wszystkich 11 konferencjach, a od 2005 roku przewodniczy jej Komitetowi Organizacyjnemu, ściągając coraz większą ilość uczestników z całego świata): „(…) żeby przyjechało 250 uczestników z 50 krajów trzeba przez kilkanaście miesięcy korespondować z kilkunastoma tysiącami potencjalnych uczestników. Komitet Organizacyjny liczy 8 osób, praktycznie bez zmian personalnych. Od co najmniej 4 edycji działamy w tym samym składzie.” (Skład Komitetu jest widoczny w załączonej poniżej broszurze w pliku pdf.). I rzeczywiście, wielkie to w skali światowej osiągnięcie wszystkich, którzy tę konferencję od 20 lat rozwijają i organizują.

Zajrzyj do specjalnie przygotowanego opracowania dotyczącego tegorocznej konferencji – kliknij

Zajrzyj też na stronę TransNav – kliknij

Cezary Spigarski

PS.

Oczywiście nie jestem „alfą i omegą” – co nieco powyższych wiadomości zaczerpnąłem z opracowania monograficznego „Dziekani Wydziału Nawigacyjnego” – napisanego przez Henryka Spigarskiego (znaczy ojca, dziadka i pradziadka), a przygotowanego przeze mnie do druku, aby wydać ją mógł Wydział Nawigacyjny AM w Gdyni w roku 2014. A jak to było podczas promocji tej książki, i że ochrzciła ją osobiście podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prof. Dorota Pyć (dzisiaj w Komitecie Honorowym konferencji) i co jeszcze wtedy zaszło – kliknij tu…