6 listopada br. w Urzędzie Morskim w Gdyni, w roku obchodów 95-lecia Administracji Morskiej RP, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona polskim marynarzom floty handlowej, którzy oddali swe życie za Polskę w II wojnie światowej. Napis na tablicy głosi: „W 95 rocznicę Polskiej Administracji Morskiej składamy hołd oficerom i marynarzom Polskiej marynarki Handlowej, którzy na morzach i oceanach świata oddali życie za Polskę w wojnie 1939-1945.” Jest również dedykacja od Dyrektora Urzędu Morskiego, Ligi Morskiej i Rzecznej, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i Stowarzyszeń Morskich (obecnych ze swoimi sztandarami podczas tej ceremonii).

CSPI2042

Inicjatorem ufundowania tablicy był niezmordowany w swych działaniach oddających hołd ludziom z morzem związanym, profesor kapitan ż. w. Daniel Duda. Bezpośrednim wykonawcą i fundatorem tablicy był mistrz kamieniarski, ale też i pułkownik Związku Piłsudczyków RP Roman Surdacki z Urzędowa pod Kraśnikiem.

CSPI2059

Jak powiedział podczas otwarcia dyrektor Urzędu Morskiego kpt. ż. w. Andrzej Królikowski: „(…) w dniu dzisiejszym spotykamy się w historycznym budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, w roku 95-lecia polskiej Administracji Morskiej, w przeddzień 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Odsłaniając tę tablicę pragniemy utrwalić pamięć o oficerach i marynarzach Polskiej Marynarki Handlowej, którzy w latach II wojny światowej oddali swe życie w służbie polskiej banderze na morzach i oceanach świata, w obozach zagłady, w leśnych oddziałach i formacjach Wojska Polskiego na wszystkich frontach. (…) Cześć ich pamięci!

Wspólnie z profesorem Danielem Dudą odsłonięcia tablicy dokonała przybyła specjalnie na tę uroczystość Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć wygłaszając też chwilę później okolicznościową mowę.

CSPI2100

Były też medale Związku Piłsudczyków, na okoliczność stosowne wystąpienie duszpasterza ludzi morza ks. Edwarda Pracza oraz wiązanki kwiatów od przybyłych gości.

CSPI2124

CSPI2148

Minister Dorota Pyć i Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej Tomasz Szubrycht podchodzą ze zniczem

Na koniec, już w sali konferencyjnej Urzędu Morskiego odbył się krótki, profesorski wykład poświęcony właśnie tym, którzy podczas wojny, nierzadko bohatersko życie oddali, wykonując swoje zawodowe, morskie obowiązki.

CSPI2181

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski