Dwie kolejne inwestycje o łącznej wartości ponad 131 mln zł i dofinansowaniu unijnym w kwocie około 69 mln zł dobiegły końca w gdyńskim porcie.

Bardzo pracowity 2015 rok przyniósł Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. pomyślne sfinalizowanie aż 5 poważnych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

CSPI5615

Podczas konferencji zorganizowanej w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii – w budynku tzw. Akwarium, w dniu 7 grudnia 2015 r., w samo południe o inwestycjach, ich lokalizacji i kosztach, które zostały poniesione – mówił wiceprezes ZMPG-a S.A. Walery Tankiewicz (poczytaj tu – kliknij). Konferencja zorganizowana została na 10 piętrze tego budynku z dobrym widokiem na część portową, obejmującą m.in. Nabrzeże Rumuńskie

Po ukończonej rozbudowie infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro oraz przebudowie nabrzeży Szwedzkiego i Bułgarskiego, w poniedziałek – 7 grudnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego oraz przebudowy intermodalnego terminalu kolejowego.

Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest we wschodniej części portu – w Basenie V. Polegała ona m.in. na przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego na odcinku o długości niemal 356 m oraz odcinka linii kolejowej o długości 369 m. Wzdłuż przebudowanego odcinka przeprowadzono prace czerpalne do głębokości -13,5 m – aczkolwiek jego konstrukcja pozwoli na docelowe pogłębienie nabrzeża do 15,5 metrów. Całkowitej wymianie uległa również sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej.

2015.07.03_fot. T. Urbaniak 013_m

Oczywiście, podniebne ewolucje Tadeusza Urbaniaka pozwoliły na nabranie nieco szerszego spojrzenia na zakres inwestycji portowych

Druga inwestycja zlokalizowana jest na zapleczu Nabrzeża Helskiego I w zachodniej części portu Gdynia przeznaczonej do przeładunku kontenerów. Przedsięwzięcie polegało na całkowitej przebudowie istniejącego terminalu kolejowego, intensywnie eksploatowanego od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Praktycznie podwojono długość użytkową torów załadunkowych i podsuwnicowych, która wynosi obecnie prawie 700 metrów. Pozwoli to na obsługę całych składów pociągowych, bez potrzeby ich dzielenia, co znacząco skraca czas obsługi wagonów i zwiększa zdolność przeładunkową terminalu do 24 pociągów na dobę. Przebudowano również dojazdowy układ drogowy i place przeładunku kontenerów. Szczególnie istotnym dla mieszkańców okolicznych dzielnic aspektem tej inwestycji jest ograniczenie hałasu generowanego przez poruszające się po terminalu składy kolejowe i pojazdy samochodowe. Poprawa jakości i wydajności infrastruktury terminalu przyczyni się do wzrostu przewozów kolejowych, co przekłada się zarówno na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, jak i zmniejszenie zagrożeń w ruchu drogowym.

Kopia_zapasowa_intermodalny_reklama_sat_210x297.cdr

Oba przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych Portu Gdynia oraz jego konkurencyjności w rejonie Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie przyczyniają się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekty służą rozwojowi udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk sieci TEN-T, poprzez wzrost przewozów transportem morskim i kolejowym.

Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak i Cezary Spigarski (i komentarz)