23 czerwca br. na pokładzie żaglowca szkolnego „Dar Młodzieży” odbyło się uroczyste zakończenie zmagań ze studentami wykładowców Akademii Morskiej w Gdyni. Spotkanie przeznaczone raczej dla kadry akademickiej, połączone zostało z wręczeniem przez JM Rektora AM prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza nagród i wyróżnień dla najlepszych pracowników.

CSPI1271

Uroczystość rozpoczął komendant „Daru Młodzieży” kpt. ż. w. Marek Menke

CSPI1273

Potem gości witał Rektor profesor Piotr Jędrzejowicz

CSPI1305

Do tablicy wywoływał zawiadujący Biurem Rektora Tomasz Degórski

Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, profesor kapitan ż. w. Daniel Duda wręczył zarządowi Akademii pamiątkowe medale wybite na okoliczność 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Zaprezentowana została też nowa książka Andrzeja Perepeczki, który w obliczu czynów swoich piórem popełnionych, nagrodę Prezydenta Wojciecha Szczurka, z rąk przewodniczącego Rady Miasta Gdyni Zygmunta Zmuda Trzebiatowskiego odbierał. Trzeba powiedzieć, że było też czym ukoić coraz bardziej wzmagający się apetyt…

CSPI1432

CSPI1472

O książce Andrzeja Perepeczki i współpracy z jej autorem opowiadał Jarosław Boryna z wydawnictwa Oskar

CSPI1517

Wyciek pozostawiony przez chwilę wcześniej wychodzącą w rejs po porcie przeróbkę udającą żaglowiec…

CSPI1520

W oddali wychodzący w morze MSC Rossella – rzadki widok, kiedy kontenerowiec wychodzi w morze z Gdyni pięknie załadowany

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski