Marynarze z 43. Batalionu Saperów w sobotę, 28 lutego, zakończyli dwutygodniowe zimowe szkolenie poligonowe. Zadania szkoleniowe realizowane były na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Prace minerskie w gruntach, rozpoznanie inżynieryjne terenu, budowa i pokonywanie zapór oraz obrona przed bronią masowego rażenia to główne umiejętności, które doskonalili saperzy i chemicy Marynarki Wojennej.

W szkoleniu poligonowym w warunkach zimowych, na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, umiejętność działania w niskich temperaturach oraz zmiennych warunkach pogodowych doskonaliło 75 żołnierzy przy wykorzystaniu 26 jednostek sprzętu ciężkiego i 41 szt. innego sprzętu inżynieryjno-saperskiego i chemicznego.

Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana, obejmowała m.in. szkolenie z minerstwa, rozpoznania i budowy zapór inżynieryjnych oraz taktyki wojsk chemicznych. Saperzy ćwiczyli sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, ustawiali przeciwpancerne pola minowe oraz prowadzili prace minerskie w gruncie. Pododdział chemiczny doskonalił umiejętności w zakresie rozpoznania i likwidacji skażeń. Szkolenie poligonowe prowadzone było w różnorodnych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy. Szkoleniem poligonowym dowodził dowódca 43. Batalionu Saperów kmdr por. Mariusz Kuchta.

43. Batalion Saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów jest wsparcie inżynieryjne działań sił 3. FO, między innymi stawianie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika, a także rozpoznanie i likwidacja skażeń.

 

Rzecznik prasowy 3. Flotylli Okrętów

kmdr ppor. Radosław Pioch

Zdjęcia: Tomasz Derfert