Po raz czwarty amerykański towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping – ABS) przyznał 3 stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, każdy po 5.000 dolarów.

CSPI1583
Dzisiaj absolwenci Wydziału widoczni są we wszystkich naszych stoczniach, wielu poza granicami kraju. Projektują i budują statki – tu obecny etap prac związanych z El Mellah – poczytaj więcej – kliknij

Laureatami są:

  1. Damian Jasiukajc,
  2. Dominika Wojaczek,
  3. Krzysztof Woloszyk,

studenci kierunku Oceanotechnika.

Wytypowani zostali studenci, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Przeprowadzono, także rozmowy z kandydatami stypendia.

W ubiegłym roku cztery stypendia, każde po 2500 dolarów, trafiły zarówno do studentów studiów inżynierskich, jak i magisterskich z kierunków Oceanotechnika i Energetyka. Ponadto, w marcu 2015 r. ABS przeznaczył nagrodę w wysokości 5000 dolarów oraz staże w swoich oddziałach w Gdańsku i Londynie dla najlepszego studenta WOiO PG p. Dawid Zaniewski. Rok wcześniej nagrodę w takiej samej wysokości wygrał Andrzej Gruszczyński.

Jak podkreślają władze Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne cenią absolwentów kierunku Oceanotechnika. Opublikowany w maju 2016 raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW” pokazuje, że absolwenci kierunku Oceanotechnika bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Wśród osób, które ukończyły ten kierunek jest poniżej 2% bezrobotnych. Jest to jeden z najlepszych wyników dot. absolwentów kierunków technicznych. Ponadto, wyniki raportu pokazują, ze absolwenci tego kierunku stanowią jeden z najlepiej zarabiających absolwentów szkół wyższych technicznych.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak DNV GL, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”.

CSPI3518
Nowy, od kwietnia br. zarząd gdyńskiej NAUTY (wcześniej obaj związani z gdańską REMONTOWA S.A.) – od lewej prezes Sławomir Latos, absolwent WOiO z 2006 roku oraz wiceprezes Jerzy Konieczny, absolwent WOiO z 1978 r. Trzeba stwierdzić, że w zasadzie każdy absolwent Wydziału po skończeniu studiów znajduje miejsce pracy, wielu trafia do zarządów firm związanych z przemysłem okrętowym – wydaje się, że jest o co walczyć

Wciągu ostatnich 3 lat DNV GL ufundował nowoczesne laboratorium komputerowe, General Electric –laboratorium mechatroniki morskiej, a „Remontowa” wspierała koło naukowe KORAB, które projektuje i buduje własne jednostki pływające. Studenci uczestniczą w międzynarodowych regatach i zdobywają czołowe miejsca. Warto przypomnieć również o konkursach na najlepsze pracy dyplomowe magisterskie i inżynierskie na tym wydziale, które są współorganizowane i sponsorowane przez zagraniczne i krajowe firmy i stowarzyszenia.

Tekst: materiały prasowe WOiO

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Gdynia razem z Nato...

Next

XXVI Memoriał im. Leonida Teligi rozstrzygnięty

Zobacz również