W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. o godz. 08:00 społeczność Akademii Marynarki Wojennej uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz 73. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. W celu uczczenia tych tragicznych wydarzeń odczytane zostały rozkazy okolicznościowe. Dzień wcześniej, 10 kwietnia br. Rektor-Komendant wraz z delegacjami Uczelni wzięli udział w rocznicowych uroczystościach na terenie Trójmiasta.

W dniu 10 kwietnia 2016 r. delegacja AMW na czele z rektorem-komendantem kmdr. prof. Tomaszem Szubrychtem uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w Parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku, podczas której wystąpił Zespół Wokalny Akademii Marynarki Wojennej z koncertem pieśni patriotycznych i religijnych.

Rektor-Komendant AMW wraz z podchorążymi w czasie mszy św. w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w Parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku
Występ Zespołu Wokalnego AMW w Kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku z koncertem pieśni religijnych i patriotycznych

Następnie delegacja wzięła udział w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich ofiar katastrofy samolotu TU-154. Ponadto, w tym dniu prorektor ds. wojskowych kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski wraz z podchorążymi złożyli wiązanki kwiatów na grobie admirała floty Andrzeja Karwety na Cmentarzu parafialnym w Baninie, pod Płytą Pamiątkową admirała floty Andrzeja Karwety w Gdyni na ul. Waszyngtona oraz pod pomnikiem admirała floty Andrzeja Karwety na Cmentarzu Marynarki Wojennej.

Złożenie kwiatów pod Płytą Pamiątkową admirała floty Andrzeja Karwety w Gdyni na ul. Waszyngtona

Dzień 10 kwietnia to rocznica katastrofy smoleńskiej, dzień w którym odwołujemy się do wspomnień i refleksji o tragicznie zmarłych wielkich Polakach, mężach stanu, przywódcach, patriotach zasłużonych dla Polski.

W wyniku katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, do którego doszło w sobotę, 10 kwietnia 2010 r. o godz. 08:41 zginęło 96 osób, wśród nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Lech Kaczyński z żoną Marią. W katastrofie zginęli również ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szef Sztabu Generalnego WP i dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, szefowie i pracownicy instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych z osobami towarzyszącymi, którzy stanowili polską delegację na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich ofiar katastrofy samolotu TU-154

W szczególny sposób wspominamy dowódcę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej admirała floty Andrzeja Karwetę – przełożonego i przyjaciela naszej Alma Mater. Admirał Andrzej Karweta rozpoczął służbę w 1977 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów służył w 13 Dywizjonie Trałowców na Helu, zajmując kolejno stanowiska dowódcy działu okrętowego, zastępcy dowódcy okrętu, dowódcy okrętu, dowódcy grupy okrętów, szefa sztabu oraz dowódcy dywizjonu. W latach 2002-2005 służył Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO oraz w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji NATO w Norfolk. Od 2006 r. był zastępcą Dowódcy 8. FOW w Świnoujściu. Z dniem 3 maja 2007 r. został awansowany na stopień kontradmirała i wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. W dniu 8 listopada 2007 r. prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień wiceadmirała
i powierzył z dniem 11 listopada 2007 r. dowodzenie Marynarką Wojenną.

Uroczysty apel w AMW i odczytanie rozkazów okolicznościowych

W czasie, kiedy Admirał Karweta był Dowódcą Marynarki Wojennej kontradmirał w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz był Rektorem – Komendantem AMW i Jemu bezpośrednio podlegał. Dziś Dowódcę wspomina tymi słowami:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte wielokrotnie gościła oraz doświadczała pomocy admirała Karwety, gdyż to właśnie on był ostatnim dowódcą Marynarki Wojennej. Wspominam admirała Andrzeja Karwetę jak wspomina się przyjaciela, człowieka bliskiego i bez miary oddanego Marynarce Wojennej, a znajdującego czas na sprawy Akademii, problemy wychowania oficerów morskich i spoglądającego dalekowzrocznie do przodu mając na uwadze rozwój naszych Sił Morskich.

Admirał Andrzej Karweta był otwartym człowiekiem, uważnie wsłuchującym się w głos swoich rozmówców, czego doświadczałem podczas każdego naszego spotkania. W naszej Uczelni do dzisiaj są przykłady przyjętych rozwiązań i prawidłowych decyzji ówczesnego dowódcy, za które byłem jako rektor bardzo wdzięczny. Z perspektywy minionego czasu mogę powiedzieć, że zaszczytem dla mnie było spotkanie na swojej drodze takiego człowieka jakim był admirał Karweta.

Wystawione w uczelni zdjęcia żałobne Pary Prezydenckiej, Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy MW RP

W tych dniach wracamy pamięcią do tragicznie zmarłych, którzy chcieli oddać hołd pomordowanym polskim oficerom w Katyniu. Pomimo upływu lat, w pamięci pozostają wciąż wszystkie osoby, które zginęły w tej straszliwej katastrofie.

Ponadto w dniu 19 kwietnia 2016 roku przypada 73. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Wydarzenia z wiosny 1943 roku naznaczyły Warszawę w sposób szczególny. Powstanie wybuchło w momencie rozpoczęcia akcji ostatecznej likwidacji getta, gdzie znajdowało się już tylko kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Powstanie nie miało militarnych celów strategicznych, ponieważ siły powstańcze, składały się z około 1500 słabo uzbrojonych bojowników. Walki toczyły się w centrum miasta, w dzielnicy zamkniętej, oddzielonej od części aryjskiej, która obserwowała tragedię za murami. Po jego stłumieniu Niemcy zniszczyli doszczętnie cały teren getta, żeby rok później, po Powstaniu Warszawskim, dokończyć wyburzanie stolicy.

Rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Archiwum AMW, Tomasz Lech, Krzysztof Miłosz

Previous

Wręczenie dyplomów na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

Next

Port Gdańsk na Forum Transportu Intermodalnego Fracht

Zobacz również