Siły 3. Flotylli Okrętów stanowią główny potencjał uderzeniowy polskiej floty. Są w ciągłej gotowości do osłony transportu morskiego i reagowania w sytuacjach kryzysowych na morzu. Jednostki 3. FO operują w Siłach Odpowiedzi NATO oraz w wielu krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach morskich.
Dzisiaj (piątek, 11 marca), przypada rocznica utworzenia 3. FO. Marynarze oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 45 lat jej działań w strukturze Marynarki Wojennej.

3044
Przed Kompanią Honorową kontradmirał Mirosław Mordel – nowy Inspektor Marynarki Wojennej RP (mianowany 5 marca br.)

Obchody 45. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów rozpoczęły się o godzinie 08:00 od podniesienia wielkiej gali banderowej na okrętach zacumowanych w Porcie Wojennym Gdynia. Następnie odbył się uroczysty apel, który zakończyła defilada pododdziałów. Po defiladzie delegacja Sztabu 3. FO, byli dowódcy Flotylli oraz zaproszeni goście wyszli na wody Zatoki Gdańskiej okrętem ORP „Wodnik”. Z jego pokładu złożyli wieniec kwiatów w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wachtę. Marynarze złożyli także wiązanki pod pomnikiem patrona Flotylli kmdr. Bolesława Romanowskiego oraz na grobie jej pierwszego dowódcy kmdr. Mariana Sucharzewskiego spoczywającego na Cmentarzu MW w Gdyni Oksywie. Następnie, w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów, odbyła się uroczysta zbiórka połączona z projekcją filmu o 3. FO i występem Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Z okazji 45. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów bramy Portu Wojennego Gdynia zostały otwarte dla społeczeństwa. W ramach „Dnia otwartych koszar” można było odwiedzić pokłady okrętów: rakietowego ORP „Grom”, ratowniczego ORP „Lech” oraz korwety ZOP ORP „Kaszub”, a także zapoznać się ze sprzętem jednostek brzegowych wchodzących w skład 3. FO.

GALERIE Z UROCZYSTOŚCI:

 Uroczysty apel oraz defilada pododdziałów

  Złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona Flotylli kmdr. Bolesława Romanowskiego

 Złożenie wiązanki kwiatów na grobie komandora Mariana Sucharzewskiego

Złożenie wiązanki z pokładu ORP „Wodnik”

Wręczenie wyróżnień

 Dzień otwartych koszar

Występ Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Utworzenie 3. Flotylli Okrętów 11 marca 1971 roku związane było z reorganizacją struktury polskiej Marynarki Wojennej. W skład Flotylli weszły początkowo kutry rakietowo-torpedowe, okręty podwodne i dwa niszczyciele. Przez kolejne lata zarówno wyposażenie jak i sama struktura Flotylli podlegały sukcesywnym zmianom i dostosowaniu do ówczesnych wymogów. Do 1986 roku oraz w latach 1988 – 2003 w składzie 3. FO operowały dwa największe okręty w powojennej historii floty – niszczyciele rakietowe noszące nazwę ORP „Warszawa”.

Obecnie 3. Flotylla Okrętów jest największym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Jej siłę uderzeniową stanowią m.in. fregaty, okręty rakietowe i korweta (wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych) oraz okręty podwodne (Dywizjon Okrętów Podwodnych), a od pewnego czasu również dywizjony ogniowe z bateriami rakiet NSM Morskiej Jednostki Rakietowej. W strukturze 3. Flotylli Okrętów jest także Dywizjon Okrętów Wsparcia, Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej, grupa Okrętów Rozpoznawczych, a także 43. Batalion Saperów i 9. Dywizjon Przeciwlotniczy. Pod względem logistycznym działania 3. FO zabezpiecza Komenda Portu Wojennego Gdynia. Jednostki Flotylli przewidziane są głównie do wykonywania zadań uderzeniowych, osłony transportu morskiego i szlaków żeglugowych, zadań hydrograficznych i ratowniczych. Mogą być wykorzystywane m.in. do operacji pokojowych i akcji unieszkodliwiania niebezpiecznych obiektów na morzu oraz w pasie wybrzeża.

W 3. Flotylli Okrętów służy ok. 3 tysięcy marynarzy. Siły 3. FO stacjonują w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach w Helu, Rozewiu, Siemirowicach i Ustce. Regularnie uczestniczą w ćwiczeniach krajowych oraz w międzynarodowych manewrach na Bałtyku, w Cieśninach Bałtyckich, na Morzu Północnym, Atlantyku, a nawet Morzu Śródziemnym. Już w 1991 roku dwa okręty (ORP „Wodnik” i ORP „Piast”) wzięły udział w operacji „Pustynna Burza” na Zatoce Perskiej. Od połowy lat 90-tych siły 3. FO angażują się w międzynarodowe ćwiczenia Partnerstwa dla Pokoju (m.in. BALTOPS). W marcu 1999 roku, tuż po wstąpieniu Polski do NATO, okręty rakietowe 3. FO, jako pierwsze jednostki Sił Zbrojnych RP, uczestniczyły w ćwiczeniach Sojuszu już na zasadach pełnoprawnego członkostwa. Przez kolejne lata siły 3. FO były obecne w większości ćwiczeń NATO i PdP na Bałtyku. Od 2005 roku okręty podwodne (ORP „Bielik” i ORP „Kondor”), a następnie fregata rakietowa (ORP „Gen. K. Pułaski”) uczestniczą w operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym ACTIVE ENDEAVOUR. Flotylla wydziela także swoje siły do elitarnych stałych zespołów okrętów Sił Odpowiedzi NATO. Port Wojenny w Gdyni od wielu lat jest natomiast gospodarzem największych na Bałtyku ćwiczeń międzynarodowych.

Źródło: www.3fo.wp.mil.pl
Zdjęcia: Marian Kluczyński

Previous

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w sztormie nagród

Next

Uroczystość z okazji 20 lat polsko-francuskiej współpracy między Radmor i Thales

Zobacz również