Uniwersytet Gdański wzbogacił się o nowy statek. Wybudowany dla Wydziału Oceanografii i Geografii UG katamaran o nazwie „OCEANOGRAF”  będzie jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczych pływających pod polską banderą. Wyposażony w specjalistyczne urządzenia do interdyscyplinarnych badań środowiska Morza Bałtyckiego będzie wykorzystywany przede wszystkim do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. Nowy statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego zastąpi obecną, wysłużoną już jednostkę.

CSPI8408

CSPI8460
Na statku zainstalowano już wszystkie systemy, jednak wymaga jeszcze wykończenia

Statek został wybudowany przez konsorcjum Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. i CRIST S.A., pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.  

CSPI8552
Prezes Polskiego Rejestru Statków Dariusz Rudziński i zastępca dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Naukowych prof. dr hab. Adam Latała

Fundusze na budowę jednostki przyznało Instytutowi Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

CSPI8593
Matka chrzestna statku dr Barbara Szczurek i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Brzezicki
CSPI8620
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Chrzest odbył się 24 czerwca 2016 roku. Matką chrzestną została Pani dr Barbara Szczurek, która jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Studia magisterskie ukończyła oraz stopień doktora uzyskała na dawnym Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG.

CSPI8632
Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz

OCEANOGRAF to spełnienie marzeń wielu roczników oceanografów wykształconych na Uniwersytecie Gdańskim. Ta nowoczesna jednostka pozwoli podnieść jakość prowadzonych badań, co z kolei otworzy nowe możliwości przed uczelnią, w tym, gotowość do wykonywania zadań monitoringowych dla sektora prywatnego – podkreśla  Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG prof. Waldemar Surosz.

CSPI8649
Sławomir Latos – Prezes Zarządu Stoczni Nauta S.A.

Budując statki o przeznaczeniu naukowo-badawczym, mamy okazję współpracować ze środowiskiem akademickim, co daje nam dostęp do nowych rozwiązań technologicznych. Z perspektywy rozwoju stoczni jest to bardzo istotne, ponieważ w ten sposób ulepszamy nasze produkty i doskonalimy swoje kompetencje – powiedział Sławomir Latos, Prezes Zarządu Stoczni Nauta.

CSPI8691
Prof. dr hab. Bernard Lammek – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Ze względu na rozległy zakres badań, które będą prowadzone z jednostki (badania biologiczne, chemiczne, fizyczne i geologiczne morza), będzie ona w sobie łączyć różne funkcje badawcze i dydaktyczne. Na statku zastosowano dwukadłubową konstrukcję, która minimalizuje kąt przechyłu, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu badań na morzu, ponieważ każdy niezamierzony ruch statku może zakłócić pomiary. Oprócz specjalistycznych laboratoriów wewnątrz statku oraz multimedialnej sali seminaryjnej dla studentów, na pokładzie znajduje się również miejsce do obserwacji ssaków i ptaków morskich.

CSPI8704
Dyrektor Instytutu Oceanografii, prof. UG, dr hab. Natalia Gorska
CSPI8726
Samą ceremonię chrztu statku poprzedził meldunek kierownika projektu inż. Andrzeja Rachwalskiego
CSPI8736
„Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i naukowca, nadaję ci imię Oceanograf”
CSPI8775
Tu do dzieła poświęcenia jednostki przystąpił arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Trzeba powiedzieć wypełnił swą misję nie tylko z nabrzeża, ale i dokładnie obchodząc statek ze święconą wodą, której w żadnym zakamarku nie żałował :)
CSPI8840
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich – odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
CSPI8857
Przemówił też wiceminister Paweł Brzezicki, gratulując Uniwersytetowi Gdańskiemu wyboru stoczni. Jak się wyraził: „Poziom, na którym stocznia Nauta znajduje się na drabinie drzewa technologicznego, gwarantuje Państwu wieloletnią, bezproblemową eksploatację tego statku.”
CSPI8863
Reprezentujący Radę Wydziału Wydziału Oceanografii i Geografii prof. dr hab. Maciej Wołowicz
CSPI8864
Pamiątkową statuetkę z Neptunem, symbolem Polskiego Rejestru Statków przekazał prezes Dariusz Rudziński
CSPI8888
Dowództwo jednostki obejmie kapitan ż. w. Mariusz Wiktorowicz, kontynuator morskiej tradycji wychowawcy wielu pokoleń marynarzy – swego ojca Leszka Wiktorowicza, wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży”
CSPI8913
Matka chrzestna musi znać swego podopiecznego – wizyta państwa Szczurek – od siłowni, poprzez pomieszczenia załogowe i socjalne, mostek kapitański i pokład statku „Oceanograf”

Statek ma 49,5 m długości i 14 m szerokości i może osiągać prędkość 12 węzłów. Wysokość boczna statku wynosi 3,80 m. Może zabierać na pokład maksymalnie 20 osób. Rejonem pływania jednostki będzie Morze Bałtyckie, lecz nie wyklucza się rejsów w inne rejony. Zasięg przy prędkości ekonomicznej wynosi 2500 Mm, a autonomiczność żeglugi to 21 dni. Portem macierzystym jednostki jest Gdynia. Statek jest również przystosowany do połowów ryb. W tym celu na otwartym roboczym pokładzie rufowym zainstalowano urządzenia umożliwiające połów, zaś w kadłubie zamocowane zostały wciągarki trałowe i sieciowe. Przewidziano też magazyn ryb wyposażony w wytwornicę lodu.

Przy tak bogatym wyposażeniu pokładowym, połowowym i badawczym na jednostce zostanie również zapewniony wysoki standard socjalny, rzadko spotykany na tego typu jednostkach. Na statku będzie 9 kabin dwuosobowych, 1 jednoosobowa kabina dla kierownika naukowego rejsu, kabina  kapitana, kuchnia, mesa, pentra, pralnia z suszarnią oraz magazyn prowiantowy. Wszystkie kabiny mieszkalne wyposażone będą w bloki sanitarne oraz monitory połączone z siecią komputerową.

Instytut Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w strefie przybrzeżnej mórz szelfowych. Badania te skoncentrowane są głównie w rejonie południowego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej, a także w rejonach polarnych. Dzięki prowadzonym badaniom instytut gromadzi i rozwija wiedzę niezbędną do wspierania zrównoważonego wykorzystania i ochrony środowiska morskiego. Obecnie na Wydziale Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego kształci się 1454 studentów i doktorantów.

Stocznia Remontowa Nauta może poszczycić się dziewięćdziesięcioletnią obecnością na rynku oraz uznaniem armatorów i firm z branży morskiej. Wykonuje zarówno standardowe prace remontowe na statkach różnych typów i rozmiarów, jak też skomplikowane konwersje i przebudowy jednostek pływających. Dotychczas przeprowadzono ponad 100 skomplikowanych technologicznie konwersji statków. Trzy lata temu Stocznia Remontowa Nauta powróciła na rynek nowych budów i wyspecjalizowała się w budowie średniej wielkości statków rybackich, specjalistycznych i naukowo-badawczych. Współpracując z Marynarką Wojenną RP, Stocznia Remontowa Nauta wykonuje także remonty i modernizacje okrętów wojennych.

Crist jest zlokalizowaną w Gdyni stocznią, która osiągnęła pozycję czołowego producenta wyspecjalizowanego sprzętu stoczniowego w segmentach urządzeń hydrotechnicznych oraz obiektów pływających dla największych światowych odbiorców. Stocznia koncentruje swój rozwój wokół rynku off-shore oraz budowy specjalistycznych statków i konstrukcji do obsługi nie tylko farm wiatrowych, ale także platform wiertniczych i innych instalacji dla przemysłu morskiego.

Tekst: materiały prasowe UG

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Dokładnie rok wcześniej, 24 czerwca 2015 roku statek zwodowano – kliknij

Previous

Obchody 55-lecia podniesienia bandery na harcerskim żaglowcu Zawisza Czarny

Next

Tym, co odeszli na wieczną wachtę

Zobacz również