24. października br. właściwie od południa do późnych godzin wieczornych trwały uroczystości związane z otwarciem drugiego placu i nabrzeża w gdańskim Deepwater Container Terminal T2. Powód do dumy wielki – całość grozi podwojeniem dotychczasowych możliwości przeładunkowych do, wcześniej wydawało by się nie do pomyślenia, 3 mln. TEU rocznie. Oczywiście nie od razu, ale możliwości i zasoby w tym kierunku będą zmierzać.

may-2016-aeromedia-pl-2
Koniec kwietnia 2016 roku

Pierwsze statki w październiku 2016 roku

cspi7116
Dzisiaj jest to największy na Bałtyku terminal głębokowodny, do którego zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Właśnie oddane do użytku nabrzeże T2 ma 650 metrów długości, dysponuje 5 największymi na Bałtyku suwnicami STS, które pozwolą obsługiwać statki powyżej 20.000 tys. TEU, po placu poruszać się będzie 15 suwnic eRTG oraz ponad 30 ciągników terminalowych – i właśnie ten potencjał pozwoli na podwojenie dotychczasowych możliwości do 3 mln. TEU rocznie
cspi7147
Prezes DCT Gdańsk SA, Maciek Kwiatkowski, po przywitaniu wszystkich przybyłych gości, mediów i swoich pracowników, zaprosił do obejrzenia filmu prezentującego materiał z budowy nabrzeża T2
cspi7153
W pierwszym rzędzie od lewej: Paul Woyciechowski Ambasador Australii w Polsce (mówiący po polsku i zawsze podkreślający swoje polskie pochodzenie), Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Grant Smith – Dyrektor Zarządzający Funduszu GIF II i Członek Rady Nadzorczej DCT Gdańsk S.A. oraz Cord von Lewinski – Przewodniczący RN DCT Gdańsk S.A.
cspi7183
W pierwszym rzędzie od lewej: Mathieu Dechamps Dyrektor Projektów Międzynarodowych w Firmie BESIX S.A. – wykonawcy projektu T2, Adam Żołnowski wiceprezes DCT Gdańsk S.A. ds. finansowych, Bożena Jankowska wiceprezes ds. finansowych ZMPG S.A., Anthony Weymouth Radca Handlowy Austrade (Biuro Radcy Handlowego Ambasady Australii w Warszawie), Adam Kapella z Ambasady Francji, Hans Peter Utsch z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Maciej Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
cspi7192
Maciej Krzyczkowski w imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wręczył DCT Gdańsk S.A. szczególny i bardzo prestiżowy certyfikat EMAS, oznaczający spełnienie najwyższych standardów ochrony środowiska (EMAS z ang. Eco Management and Audit Scheme, to unijny instrument ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie – zajrzyj tu – kliknij). Certyfikat odbierała Dominika Milion – pełnomocnik zarządu ds. zrównoważonego rozwoju
cspi7214
Jak na to nowoczesne miejsce przystało – odbyło się też symboliczne przecięcie wstęgi otwierającej terminal – w sposób równie nowoczesny :)

Chwilę później cały skład ekipy otwierającej zasiadł na scenie, aby odpowiadać na pytania nurtujące dziennikarzy.

cspi7241
Od lewej: Cord von Lewinski, Grant Smith, Maciek Kwiatkowski, Łukasz Greinke, Paweł Borys i Paul Woyciechowski

Cord von Lewinski, spytany o genezę: „(…) Kiedy rozpoczęliśmy tu inwestycje z australijskich funduszy emerytalnych wsparte pieniędzmi związków zawodowych – bardzo ważną kwestią dla nas było poparcie zarówno ze strony lokalnego samorządu, ale także rządu centralnego. Przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj z bardzo życzliwym środowiskiem. Życzliwe było podejście wszelkich interesariuszy, ale i osób niekoniecznie blisko związanych z samym projektem. Był to decydujący czynnik, dla którego tu weszliśmy.

Jak dodał Paul Woyciechowski: „(…) mam nadzieję, że wszyscy docenimy model tej inwestycji, która jest najważniejszą z punktu widzenia rządu australijskiego. Australia bardzo popiera rozwój gospodarczy Polski i kontakty biznesowe naszych krajów, jesteśmy z tego bardzo dumni. Mam nadzieję (być może będzie i T3), że znajdziemy tu miejsce również dla innych inwestycji. Wydaje mi się, że to coś wspaniałego, że Polska staje się hubem logistycznym.

Maciek Kwiatkowski (na pytanie o zmiany w zatrudnieniu i kiedy podwoi się przeładunek): „(…) liczba zatrudnionych w tej chwili osiągnęła 730 osób i jest to znaczny postęp w stosunku do czasu przed rozpoczęciem tej inwestycji. Są znaczne koszty zatrudniania nowych pracowników związane ze szkoleniami i zdobywaniem doświadczenia. DCT zdecydowało o zatrudnianiu znacznie wcześniej – aby przyjmowanych przeszkolić w specyfice pracy terminalu kontenerowego, w pewnym sensie unikalnej, aby byli gotowi wraz ze sprzętem i infrastrukturą do rozpoczęcia eksploatacji nowego T2. (…) Wzrost wolumenu przeładunkowego zależy od zapotrzebowania rynku – my widzimy je jako bardzo mocny element naszej pracy. Podwojenie zeszłorocznego wolumenu, który przekroczył 1 milion TEU, powinno nastąpić w okolicach 2-3 lat – to jest moje osobiste zdanie.” Zapytany o obecną konkurencyjność Gdańska względem portu w Rostocku: (…) Ambicje do odgrywania czołowej roli w akwenie Bałtyku ma tu każdy port i tak być powinno. My specjalizujemy się w dużej mierze w przeładunku kontenerów i w tej części portowej branży jesteśmy unikalni w sensie możliwości i przyjmowania największych kontenerowych statków świata, jesteśmy tu jedynym miejscem, które ma wystarczającą głębokość przy nabrzeżu (17 metrów – dop. red.) i najwyższe urządzenia przeładunkowe by móc obsłużyć te statki szybko, sprawnie i ekonomicznie. Jesteśmy i jeszcze przez kilka następnych lat będziemy największym tego typu miejscem na Bałtyku. Żaden inny port w tym akwenie jeszcze takich możliwości nie posiada. (…) Życzymy wszelkiej pomyślności innym portom, ale będziemy mocno walczyć o naszą pozycję wiodącą!

Podczas tej ciekawej dyskusji pojawiła się możliwość przyjrzenia się z bliska obu nabrzeżom – czemu oczywiście nie mogłem się oprzeć.

cspi7293

W godzinach wieczornych odbyła się dalsza część uroczystości, tym razem z udziałem władz centralnych i miasta Gdańska, reprezentantów firm kooperujących i zaprzyjaźnionych, widoczni byli przedstawiciele Służby Celnej i wielu znanych gości, nie wyłączając polityków oraz wcześniejszych współtwórców tego sukcesu.

cspi7461

cspi7560
Dużo dobrych słów i podziękowań usłyszała z ust prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (popartych solidnymi oklaskami uczestników) Dorota Raben – prezes ZMPG S.A. w latach 2013-2016, to za jej kadencji rozpoczęto tę inwestycję. Jak mi później powiedziała – bardzo dobrze wspomina współpracę podczas prac nad kontraktem z Maćkiem Kwiatkowskim i Adamem Żołnowskim (wiceprezesem DCT Gdańsk S.A. ds. finansowych)
cspi7585
Przedstawiciel Służby Celnej – podkreślał, że ta inwestycja to również znaczne powiększenie się wpływów do budżetu państwa
cspi7597
Przemysław Marchlewicz, w latach 2007-2008 właściwie zdobywał swoje pierwsze doświadczenia portowe piastując stanowisko prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., dzisiaj w Radzie Nadzorczej ZMPG S.A.
cspi7606
I przyszła kolej na następne nowoczesne i wirtualne przecięcie wstęgi otwierającej bramy T2, a w następstwie również specjalnie na wieczór przygotowany pokaz iluminacji laserowych oraz podkreślające część bankietową występy wokalno-muzyczne
cspi7913
I na koniec jeszcze miły gest ze strony Rady Nadzorczej DCT – Państwo Ela (za inspirujący wpływ na męża) i Maciek (za sprawne zarządzanie) Kwiatkowscy zostali sympatycznie wyróżnieni. Kwiaty i globus wręczał Dyrektor Handlowy DCT Dominik Landa

Oczywiście miałem i ja swoje maleńkie, aczkolwiek bezalkoholowe inspiracje :)

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski, a jedno specjalne Włodzimierz Amerski

Jeszcze kilka faktów:

TERMINAL T1 + T2
· Roczna zdolność przeładunkowa: 3 mln TEU
· Łączna długość nabrzeży: 1300 m
· Głębokość wody przy nabrzeżu do 17 m
· 11 suwnic STS typu Post-panamax (w tym 5 super-post-panamax)
· 35 suwnic placowych RTG
· 1072 podłączenia do kontenerów chłodniczych

CIEKAWOSTKI
· Na placu budowy przebywało w sposób ciągły ponad 400 pracowników, w tym 120 inżynierów
· Budowa pochłonęła ponad 1 100 000 roboczogodzin
· Pod powierzchnią terminalu przebiega 200 km instalacji elektrycznych
· Suwnice STS są jednymi z najwyższych konstrukcji w Gdańsku z wysokością 133 m n.p.m.
· Podczas budowy wbito 211 pali na samym tylko nabrzeżu (w linii brzegowej), ogólna liczna punktów wzmocnienia terenu (różne rodzaje pali, kolumn kamiennych czy zagęszczonych miejsc) – 70 000
· Do ułożenia nawierzchni terminalu zużyto około 9 000 000 kostek brukowych/betonowych
· Przez nasypanie T2 powierzchnia Polski zwiększyła się o 18.379,00 m²
· Do budowy zużyto 161 800 m3 cementu, co daje około 428 700 ton betonu

Previous

Dupuy de Lome w Gdyni

Next

Kryształowy Żagiel – nominacje

Zobacz również