Grupa Przymierza Europejskiego (EA) w Europejskim Komitecie Regionów spotkała się 6 czerwca 2016 r na nadzwyczajnym posiedzeniu w Gdyni. Obecni delegaci potwierdzili dalszą konieczność współkreowania polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych. Tematem debaty Grupy EA był też rozwój przemysłu stoczniowego i morskiego w Polsce. W dyskusji wziął udział przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek, który podkreślił, że miasta portowe oferują ogromne możliwości, w takich obszarach jak: infrastruktura, aktywa, kultura i rekreacja. Były premier zachęcił władze lokalne i regionalne do zacieśniania współpracy z organami portowymi tak, aby działalność gospodarcza, logistyczna i przemysłowa portów była zgodna ze strategią planowania przestrzennego w gminach i miastach.

Po obradach członkowie Grupy EA przyjęli Deklaracje Gdyńską Rozwój polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych. Członkowie Grupy podkreślili potrzebę ukierunkowania polityki UE stosownie do rodzajów portów i ich położenia geograficznego, działalności gospodarczej, systemu regulacyjnego i różnych kierunków polityki portów krajowych. Przypomnieli kluczowe znaczenie portów sieciowych TEN-T dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej, łączności z innymi środkami transportu i sąsiednimi obszarami, co zapewnia spójność terytorialną i dostępność. Również wezwali UE i państwa członkowskie do tego, by we współpracy z samorządami lokalnymi położyły nacisk na finansowanie inwestycji w miastach lub miejscowościach portowych.

108897_fileot
Od lewej: wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Stępa, Jerzy Buzek i Stanisław Szwabski

Spotkanie zostało zorganizowane na zaproszenie Stanisława Szwabskiego, Radnego Miasta Gdynia – Przewodniczącego Grupy EA, który powiedział: „Rewitalizacja miast i portów ma kluczowe znaczenie dla pokonania pokryzysowej stagnacji i dla światowej restrukturyzacji przemysłu. Porty oraz firmy związane z gospodarką morską i ich różnorodne funkcje są ważnym atutem, który trzeba wzmocnić w ich wymiarze gospodarczym, kulturowym i środowiskowym z korzyścią dla wszystkich obywateli i społeczności lokalnych„.

Stanisław Szwabski zwrócił uwagę na to, że rozwój miast portowych jest zależny od zdolności powiązania tkanki miejskiej z działalnością portową i zintegrowanym ekosystemem port-miasto. Zrównoważone podejście wymaga zintegrowanych stosunków portów z miastami w oparciu o równowagę zapewniającą integralność środowiskową, dobrobyt społeczny i gospodarczy, a także wysoką jakość życia.

Dodał: „Cieszę się, ze dzięki temu spotkaniu mogłem pokazać Gdynię moim kolegom z innych krajów UE i jestem dumny z faktu, że to bardzo ważne spotkanie odbywa się właśnie tu, w mieście, które charakteryzuje się wspaniałą dynamiką rozwoju dzięki swojemu potencjałowi gospodarczemu oraz wspaniałym ludziom, którzy tutaj pracują. Nasza deklaracja zostanie przeze mnie szeroko rozpowszechniona i rozesłana do odpowiednich instytucji UE. Podjęliśmy tę kwestię jako priorytetową dla naszej grupy i mamy nadzieję, że Unia Europejska uruchomi nowe inicjatywy mające na celu wspomaganie rewitalizacji miast portowych, które mają swoją własną specyfikę rozwojową, i potencjał zmiany polityki w rzeczywistość. Myśląc o przyszłości Gdyni widzę ambitną kontynuację niegdysiejszych marzeń Eugeniusza Kwiatkowskiego„.

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia stoczni i portu w Gdyni.

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 353 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

W Komitecie Regionów Pan Szwabski reprezentuje polskie miasta. W ostatnim mandacie pracował w Komisjach CIVEX i COTER (koordynator) oraz Zgromadzeniu ARLEM. Był Współprzewodniczącym KKW z Czarnogórą. W mandacie 2006-2010 był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Jest sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie rozszerzenia UE oraz Kodeksu w sprawie Partnerstwa w polityce spójności. Aktualnie jest Przewodniczącym Grupy EA.

Deklaracja Grupy Przymierza Europejskiego

Źródło: www.gdynia.pl

Zdjęcia: Piotr Manasterski

Previous

Zakończył się główny Atlantycki etap wyprawy OdySEA Władka Wagnera

Next

Komisja Obrony Narodowej z wizytą w Naucie

Zobacz również