Decyzją Komisji Konkursowej następujące 4 prace zostały zakwalifikowane do Finału Konkursu „OiO4um”, który odbędzie się we środę 11 maja br. o godzinie 15.15 w Audytorium Profesora Sipowicza, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej /kolejność alfabetyczna nazwisk autorów/:

  • Izabela Kopeć, za pracę: „Projekt konstrukcji kadłuba pełnopokładowej barki śródlądowej”, promotor: dr inż. Marian Bogdaniuk,
  • Mateusz Kowalczyk, za pracę: „Badania modelowe własności morskich platformy wiertniczej półzanurzeniowej. Prognozowanie wartości sił drugiego rzędu dla zadanego widma fali nieregularnej”, promotor: dr inż. Paweł Dymarski,
  • Krzysztof Wołoszyk, za pracę: „Projekt konstrukcji lądowiska śmigłowców na kutrze patrolowym”, dr inż. Marian Bogdaniuk,
  • Paulina Żurawska, za pracę: „Projekt wstępny statku typu PSV o powierzchni pokładu roboczego 1000 m2”, promotor: mgr inż. Artur Karczewski,

Do Jury, oceniającego prace podczas Finału Konkursu, zostały zaproszeni przedstawiciele firm, które oferują płatne staże dla zwycięzców. Są to:

  1. Damen Engineering Gdańsk
  2. HG Solution, a part of Hareid Group
  3. Remontowa LNG Systems
  4. StoGda, Ship Design and Engineering

Podczas Finału, finaliści przedstawią swoją pracę w czasie nieprzekaraczającym 15 minut.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań inżynierskich opracowanych przez studentów WOiO PG, które mogłyby znaleźć zastosowane w przemyśle oraz stworzenie podstawy do racjonalnej naukowej rywalizacji wśród studentów, co sprzyjać będzie podwyższeniu jakości kształcenia.

Laureaci otrzymają możliwość podjęcia płatnego stażu w przemyśle, opublikowania i promowania swojej pracy, a także nagrody pieniężne. Organizatorem jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz WOiO PG.

Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału!

Previous

Przekazanie obowiązków dowódcy 3. Flotylli Okrętów

Next

DCT - Panel dyskusyjny „Inwestycje australijskie a gospodarcza przyszłość Trójmiasta, jako hubu portowo-logistycznego”

Zobacz również