Finał Konkursu RINA-KORAB na najlepsze prace magisterskie zrealizowane w roku 2015 oraz wykład Akademii Przemysłów Morskich o najnowszej jednostce „Heavy Lift Jack-Up Barge” odbędzie się dn. środa, 16 marca 2016 w Audytorium Sipowicza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej o godz. 15.15.

RINA_KORAB_16032016

Komisja Konkursu RINA-KORAB zakwalifikowała do finału cztery następujące prace (w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

  1. Jacek Jastrzębski – „Projekt żurawia obrotowego na platformę półzanurzalną o wysięgu 60 m i udźwigu 1000kN”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
  1. Piotr Matusz – „Projekt pasywnego systemu kompensacji nurzania kolumny rynnowej”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
  1. Marta Nowacka – „Ocena zgodności modeli elementów skończonych z wykorzystaniem kryterium MAC”, promotor pracy: dr inż. Maciej Kahsin
  1. Leszek Samson – „Zastosowanie analizy modalnej w detekcji uszkodzeń na przykładzie konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej.”, promotor pracy: dr inż. Maciej Kahsin.

Nagrodami są roczne członkostwo w RINA (Royal Institution of Naval Architects – Królewskie Stowarzyszenie Projektantów Statków i Inżynierów Okrętowców), a także nagrody pieniężne.
Serdecznie zapraszamy!

 

Program:

15.15-15.30 Powitanie

15.30-16.30 Prezentacje (4 po 15 min.)

16.30-17.00 Wykład z cyklu Akademia Przemysłów Morskich

17.00-17.15 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów

17.15 Zakończenie

Previous

Uroczystość z okazji 20 lat polsko-francuskiej współpracy między Radmor i Thales

Next

Pożegnanie red. Henryka Spigarskiego

Zobacz również