Dzisiaj to już więcej, jak kilka dni temu – no cóż nie zawsze nadążam… 14. października po raz 16-ty odbyło się w Gdyni Forum Gospodarki Morskiej. Jego motywem przewodnim było pytanie: „Czy gospodarka morska może być lokomotywą rozwoju krajów Unii Europejskiej?” Bardzo duża liczba uczestników wypełniła salę konferencyjną Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zaplanowano dyskusje w czterech panelach tematycznych. Zanim jednak uczestnicy rozeszli się do miejsc związanych ze swoimi zainteresowaniami odbyła się część oficjalna. Na początku wszystkich przywitał współorganizator i gospodarz miejsca Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wspólnie ze Sławomirem Kalickim, Liderem Forum, Prezesem Zarządu Grupy Firm Inter Marine.

cspi6055
Witając przedstawicieli resortu Gospodarki Morskiej i ŻŚ powiedział: „Utworzenie tego resortu to dobry prognostyk tego, jak ważny w strategii działań państwa jest obszar związany z zadaniami w gospodarce morskiej.” Tu powitał mocną obsadę tego ministerstwa w osobach jego szefa Marka Gróbarczyka i wiceministra Pawła Brzezickiego. „Jestem przekonany, mam taką nadzieję, że Państwa udział w tak dużej liczbie, dowodzi, że sformułowane przez nas tematy są właściwe i ciekawe, i odpowiadają Waszym zainteresowaniom, i będą okazją do wsłuchania się w dyskusję, formułowanie wniosków, które przekładają się na Państwa działalność gospodarczą. (…) Życzę Państwu, aby każdy uczestnik forum wyniósł stąd przekonanie, że zdobył doświadczenie i kontakty, które w sposób praktyczny przeniosą się na sukcesy!”

Z kolei głos zabrał minister Marek Gróbarczyk. Powiedział, że tego rodzaju inicjatywy (Forum GM – dop. red.) stanowią centrum koncepcyjne rozwoju tej branży, są nieodzowne do tego, aby branża morska mogła funkcjonować. Odnosząc się do celowości powołania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, powiedział: „To, że przyjęliśmy zasadę reindustrializacji naszej gospodarki, oznacza, że gospodarka morska jest podstawowym elementem jeśli chodzi o rozwój całego przemysłu w Polsce. To ministerstwo powstało po to, abyście Wy powiedzieli nam co mamy robić w branży, jakie są kierunki, i w którą stronę musi się rozwijać ta branża, aby mogła funkcjonować przede wszystkim bezpiecznie. (…) Dzisiaj mamy okropny czas, jeśli chodzi o branżę morską, o inwestycje w przemysł stoczniowy. (…) Kierujemy się pięcioma wykładniami w obszarach gospodarki morskiej – najważniejszą jest przemysł stoczniowy – jeśli go nie będzie – nie będzie również gospodarki morskiej w jej gospodarczym wymiarze. Przemysł stoczniowy w 100 % wpisuje się w strategię na rzecz rozwoju Polski. (…) Nasze działania do tej pory koncentrowały się na przygotowaniu rozwiązań, które w sposób stabilny będą zabezpieczały rozwój tej branży.” Minister miał tu na myśli udogodnienia dla przemysłu budowy statków, które w postaci przyjętej w lipcu „Ustawy stoczniowej”, zaczną obowiązywać od stycznia 2017 r., pozwalając naszym stoczniom lepiej konkurować na międzynarodowym rynku. Dodał też, że branża morska będzie posiadała swojego przedstawiciela w nowym Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie zabieganie o środki na inwestycje, a także kontrola nad gospodarką morską. Przedstawił też, jak obecnie w ministerstwie postrzegany jest kolejny obszar zainteresowań, związany z ekonomiką portów morskich. Mówił m.in. o przygotowaniu trwałych rozwiązań, zabezpieczających już w przyszłych budżetach środki na utrzymanie torów podejściowych (w pierwszej potrzebie znajduje się podejście do portu w Szczecinie). Kolejny priorytet resortu to żegluga śródlądowa – są m.in. plany połączenia Europy i Azji torem wodnym i stworzenia połączenia z Europą poprzez porty Gdynia i Gdańsk. Minister zapewnił, że: „(…) koncentrujemy się też na przygotowaniu finansowania. Nie tylko na budowę i rozwój żeglugi śródlądowej, ale również na bieżące funkcjonowanie przemysłu stoczniowego – na bieżącą realizację zleceń. Przygotujemy rozwiązania na pewno w oparciu o prawa rynkowe, ale również w oparciu o rozmowy i negocjacje z Unią Europejską.” Omówił też zakres zainteresowań resortu szkolnictwem morskim i szczególnie, o wielkim zapotrzebowaniu na rynku pracy – branżowym (stoczniowym) szkolnictwie zawodowym – wręcz użył sformułowania o planowanym odrodzeniu się tego szkolnictwa.

cspi6079

cspi6162Chwilę później wywiązała się dyskusja, niepozbawiona i pytań trudnych. Do takich należało, zadane przez szefa Portalu Morskiego, Grzegorza Landowskiego, dotyczące sprawy przekopu Mierzei Wiślanej. Przekop, dzisiaj budzący wiele kontrowersji, z jednej strony wzbudza wiele nadziei w Województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie od lat czekają na taki ruch gospodarczy, natomiast już w Pomorskim nastroje są bardziej chłodne, dokładniej liczące koszty oraz rozpatrujące ekonomiczne za i przeciw. Pytanie brzmiało: „Co Pan Minister odpowie sceptykom w Woj. Pomorskim, aby ich przekonać, że ten kanał jest potrzebny, o ile jest potrzebny?” Minister Marek Gróbarczyk: „(…) Chcemy to zrobić zgodnie z dyrektywami unijnymi, dyrektywami środowiskowymi. Jednym słowem nie można wytłumaczyć tego tematu, czy też do niego przekonać. Organizujemy serie spotkań regionalnych, szczególnie ze sceptykami, aby przekonać i rozwiać wątpliwości, pojawiające się czasem w sposób nieuzasadniony. Temat jest kontrowersyjny, nie uciekamy od niego, uważamy też, że jest niezwykle ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności kraju (…)”

Miały też miejsce prezentacje i wręczenie nagród za filmy promujące gospodarkę morską. Wyróżnienie i nagroda w wysokości 1500 złotych przypadła Andrzejowi Mańkowskiemu (odbierała żona z córką), a I nagrodę – 15000 złotych – zdobył Jakub Maj, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej, za film „Koncert”.

cspi6251Dorocznie, jednym z punktów bardzo ważnych dla przebiegu Forum GM jest wręczenie statuetek laureatom konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska. W pięciu kategoriach nagrody przypadły w udziale:

  • w kategorii Innowacyjny projekt – firmie Wartsila Ship Design Poland Sp. z o. o. w uznaniu za pierwszy na świecie w swojej klasie innowacyjny statek typu Con-Ro z napędem LNG, pozwalający na bardzo korzystne rozplanowanie przestrzeni ładunkowej i osiągnięcie przy tym bardzo dobrego wskaźnika efektywności energetycznej;
  • w kategorii Innowacyjny produkt – za samopodnośną barkę „Zourite” przeznaczoną do budowy jednego z najdłuższych wiaduktów morskich na świecie – statuetkę otrzymała Stocznia Crist SA;
  • w kategorii Innowacyjny produkt – nagroda przypadła Stoczni Remontowa Shipbuilding SA za jednostkę „Siem Aimery”, statek przeznaczony do instalacji podmorskich kabli energetycznych, zbudowany dla odbiorcy norweskiego – pierwszy kablowiec od podstaw zbudowany w Polsce;
  • w kategorii Innowacyjne przedsięwzięcie – nagroda dla Akademii Morskiej w Gdyni – za opracowanie koncepcji edukacyjnej i organizacyjnej Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Angoli – największy polski projekt w Afryce subsacharyjskiej i jednocześnie największy projekt edukacyjny Unii Europejskiej w Afryce, realizowany przez Navimor International z partnerstwem właśnie AM w Gdyni
  • w kategorii Osobowość – w uznaniu za działania podjęte w celu wyrównania możliwości konkurencyjnych polskiego przemysłu stoczniowego nagrodę otrzymał minister Marek Gróbarczyk.

cspi6279

Następnie, po małej przerwie, uczestnicy udali się na interesujące ich sesje tematyczne.

cspi6312

Tutaj, z racji późnej już pory i nowych wydarzeń, które czekają jeszcze w kolejce i szybkimi krokami nadchodzą, pozwolę sobie na zacytowanie materiału zaczerpniętego bezpośrednio u źródła organizacyjnego (http://www.forum.gdynia.pl), z nadzieją na aprobatę:

„W trakcie panelu Przemysły Morskie zaprezentowano doświadczenia krajów unijnych w realizacji strategii „Blue Growth”, a także osiągnięcia krajowe w tym zakresie wraz z możliwościami dalszego rozwoju programu w Polsce. Zaproszeni goście skupili się również na Ustawie stoczniowej, budzącej w branży wiele nadziei, ale i też wątpliwości.

Liderem panelu był Jerzy Czuczman, Prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, dyrektor biura związku pracodawców Forum Okrętowe, a gośćmi panelu byli: Christophe Tytgat (na zdjęciu poniżej w środku) – Sekretarz Generalny SEA Europe, Andrzej Aksman (na zdjęciu poniżej z prawej) – Prezes Zarządu RMDC Remontowa Holding, dr inż. Kazimierz Szefler – Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku.

cspi6333

Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska, którego liderem był Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar,  poświęcone zostały nowemu Unijnemu Kodeksowi Celnemu, obowiązkowej weryfikacji wagi kontenerów w eksporcie (VGM), unijnym przepisom o pracy delegowanej i sprawom krajowym, takim jak zmiany przepisów podatkowych, czy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej.

Moderatorem dyskusji podczas panelu był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, zaś gośćmi panelu byli: Piotr Karczewski – Dyrektor Zarządzający, ZIM Poland, Piotr Sikorski – Szef Regionu Północ, DHL Freight Niemcy, Mariusz Rutowicz – National Project Manager, Kuehne+Nagel.

cspi6452

Liderem panelu Porty Morskie był Krzysztof Szymborski – przewodniczący  Rady Interesantów Portu Gdynia i prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o. W panelu poruszano kwestie związane z modelem „Zielonego Portu w Europie” i działaniach na rzecz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko portów zlokalizowanych blisko miast. – Pojęcie zielonych portów traktowałbym bardziej jako proces do uzyskania efektów środowiskowych, niż dochodzenie do jakiegoś konkretnego stanu – przyznał Bogdan Ołdakowski, Sekretarz Generalny Organizacji Portów Bałtyckich (ang. Baltic Ports Organization).

cspi6361Mówiono o głównych problemach w portach morskich, jakimi są jakość powietrza i poziom efektywności energetycznej. Ten ostatni częściowo rozwiązano dzięki obowiązywaniu norm ograniczających emisję tlenków siarki do atmosfery w obszarach kontrolowanych (SECA – Sulphur Emission Control Area). Jak mówił Bogdan Ołdakowski, miało to także wiele konsekwencji dla żeglugi, głównie technologicznych – modernizacja floty i wyposażenie jej w systemy oczyszczania spalin.

Podjęto także temat dostarczania energii z lądu dla statków. – On-shore power supply to trend dosyć powolny: jest kilka takich stacji, a liderami są głównie kraje skandynawskie – przyznał sekretarz generalny BPO. Jak tłumaczył, polega on głównie na tym, aby statki cumujące w porcie emitowały mniej zanieczyszczeń powietrza i hałasu, czyli czynników uciążliwych dla społeczności zamieszkującej tereny przyportowe. W Helsinkach, podczas konferencji BPO, cztery porty w rejonie Morza Bałtyckiego (Tallin, port w Sztokholmie i fińskie w Helsinkach oraz Turku) podpisały nawet list intencyjny, którego celem będą działania na rzecz rozwoju wspomnianego sposobu zasilania statków.

Uczestniczący w panelu Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, mówił o planowanych inwestycjach: poprawie dostępu kolejowego do zachodniej części portu, budowie nowej obrotnicy nr 2 oraz realizacji budowy nowego terminalu promowego zlokalizowanego na Nabrzeżu Polskim, gdzie miałyby cumować statki wycieczkowe należące do Stena Line. Gośćmi panelu byli: Bogdan Ołdakowski – Sekretarz Generalny, Baltic Ports Organisation, Prezes Zarządu ACTIA Forum Sp. z o.o., Lamia Kerdjoudj-Belkaid – Sekretarz Generalny, Federation of European Private Port Operators and Terminals, dr hab. Maciej Matczak – Akademia Morska w Gdyni, Adam Meller – Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

cspi6362

Kierunki rozwoju i nowatorskie rozwiązania na polu Ship Management to temat panelu dedykowanego temu sektorowi. Polska spełnia wszystkie przesłanki, sprzyjające środowisku jakiego potrzebuje nowoczesny Ship Management, co zatem należy uczynić aby zbudować tutaj właśnie zagłębie tej branży? O tym dyskutowano w panelu, którego liderem był Piotr Masny, Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków. Gośćmi panelu byli: Kpt. Kuba Szymański – Sekretarz Generalny, InterManager, Prof. dr Wiktor Askanas – Akademia Leona Koźmińskiego, Kjetil Bruun-Olsen – Dyrektor Generalny, Fram Marine AS, Norwegia.”

cspi6384

Zanim doszło do podsumowania obrad tegorocznego Forum GM, miał jeszcze wykład poprowadzony przez profesora Jerzego Hausnera pt.: „Polska gospodarka – otoczenie, koniunktura i perspektywy„. Podczas wykładu profesor starał się uwypuklić i omówić zagrożenia i wyzwania, które jawią się przed rozwijającą się polską gospodarką i do czego mogą prowadzić niedoceniane błędy w jej kierowaniu. Później też odpowiadał na pytania dobiegające od słuchaczy.

cspi6472

cspi6522

Tekst: Cezary Spigarski, www.forum.gdynia.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski i gościnnie Tadeusz Urbaniak :)

Previous

Zatonął jacht "Sunrise"

Next

Port Gdańsk nagrodzony Kryształem Przetargów Publicznych

Zobacz również