… takim wywołaniem zachęca Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni do zapoznania się z otwartą właśnie wystawą plenerową. Wystawą, która w postaci 18 plansz wywieszonych na przylegającym do terenu Muzeum ogrodzeniu, dawać będzie świadectwo budowy miasta i portu, na przestrzeni jego 90. lat istnienia. Oczywiście w tej formie, w postaci kilkudziesięciu fotografii i dokumentów, ma prowokować do odwiedzania gdyńskich muzeów, w których można dowiedzieć się o wiele więcej… szczególnie, że rok obecny, 2016, jest rokiem obchodów najważniejszej dla Gdyni inicjatywy – 90-tej rocznicy jej powstania w formie miasta. Organizacji podjęły się wspólnie: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku. Swój udział zaznaczył też Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

CSPI1730

Wystawę otwierał dyrektor Muzeum Tomasz Miegoń. Jak powiedział: „Nie byłoby Gdyni bez portu i bazy Marynarki Wojennej, ale też i odwrotnie – nie byłoby portu, i bazy bez Gdyni oraz jej mieszkańców.” Przywitał wszystkich przybyłych i podziękował swoim współpracownikom i współorganizatorom za przygotowanie wystawy.

CSPI1758

Wypowiadali się przedstawiciele organizatorów, przypominając związki łączące Marynarkę Wojenną i banderę noszoną na rufach jej okrętów z miastem, przez tych 90 lat wzajemnej współpracy i współistnienia.

CSPI1790

Wypowiedział się obecny podczas otwarcia prezydent Wojciech Szczurek, mówiąc o marzeniach, które jego mieszkańcom dodawały sił w tworzeniu tego miasta, przypominając dlaczego właśnie obchodzimy jubileusz, nawiązał do związków właśnie z Marynarką Wojenną. I tu wypowiedział ciekawą kwestię: „(…) będę wyrazicielem opinii większości Gdynian, ich pragnień by tu do nas powróciła (Marynarka Wojenna – dop. red.), by tu powróciło dowództwo Marynarki Wojennej, w jakimś sensie podkreślając jej symboliczną rolę dla całego kraju, ale także dla naszego miasta (…)” (No tak, w Gdyni przeniesienie dowództwa MW do Warszawy nigdy nie wzbudziło specjalnego entuzjazmu, a raczej dość powszechne zdziwienie…) Prezydent pochwalił też celowość wybrania miejsca na wystawę, które bez względu na pogodę jest odwiedzane przez tysiące mieszkańców i przybywających tu gości – sąsiedztwo Nadmorskiego Bulwaru. Prezydentowi podczas otwarcia towarzyszyła żona Barbara.

CSPI1811

CSPI1817
Ks. prałat dr Edmund Skalski – proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, gdyńskiej Kolegiaty, nierozerwalnie związanej z budową i historią miasta
CSPI1825
Julian Aleksander Michaś pułkownik Związku Piłsudczyków RP, prezes Okręgu Pomorskiego tej organizacji – stworzonej dla pielęgnowania tradycji i pamięci historycznej

CSPI1859

Wystawie będzie można się przyglądać aż do 11 września br.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

90 lat Gdyni

Next

Maxi 1200 – Jacht Roku w Szwecji 2016

Zobacz również