W dniach 31 marca do 1 kwietnia br. obradował w Gdyni III Kongres Rybny. Stanowi od trzech lat organizowane (po raz pierwszy w Gdyni) spotkanie kadry zarządzającej w firmach i organizacjach branży rybnej, a także z tą branżą współpracujących. Tegoroczny Kongres odbywał się pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka w sali konferencyjnej Hotelu Mercure. Swoją obecność zaznaczyli partnerzy z Norwegii, skąd do Polski trafia dość pokaźnym strumieniem import ryb. Na Kongres, oprócz przedstawicieli norweskich firm, przybyli jej Minister Rybołówstwa Per Sandberg oraz ambasador tego kraju Karsten Klepsvik. Gospodarza – miasto Gdynię, reprezentowała jej wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Jak mówią organizatorzy: „Tegoroczny Kongres Rybny to spotkanie sektora rybnego poświęcone technologiom przyszłości, zrównoważonemu rybołówstwu i certyfikacji oraz środkom PO RYBY 2014-2020. Adresowane jest ono do przedsiębiorstw sektora rybnego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, oraz przedstawicieli organizacji sektora rybnego.

CSPI5341

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego, gości przywitał jego przewodniczący Tomasz Kulikowski. Podkreślił, że Kongres wybrał miasto Gdynię, w obliczu jej 90-letniego dynamicznego rozwoju, jako miasta od początku swego istnienia związanego „(…) z morzem, rybołówstwem i przetwórstwem rybnym, i oby tak było też w przyszłości.” Powitał też wszystkich związanych z rybołówstwem, przetwórców ryb, rybaków morskich, hodowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Witał dostawców technologii, naukowców i przedstawicieli czołowych sieci handlowych. Jak powiedział: „przetwórstwo rybne w Polsce to już obecnie ponad 9 mld. złotych przychodów rocznie. To każdego dnia dostawy setek tysięcy produktów rybnych najwyższej jakości na najbardziej wymagające rynki europejskie, a powoli także poza europejskie. (…) Chęć i potrzeba promocji polskiego przetwórstwa rybnego w kraju i za granicą, to jeden z dwóch głównych powodów naszego tu spotkania. W tym kontekście niezwykle doceniamy obecność ministrów i przedstawicieli mediów. Drugi powód, to wyzwania, które stoją przed branżą przemysłu rybnego w Polsce. Koncentrują się one w trzech obszarach – coraz trudniej dostępnych i coraz droższych surowców dla przetwórstwa rybnego; rynków zbytu i konieczności przekonywania nowych konsumentów do sięgania, częściej niż obecnie po przetwory rybne oraz w obszarze innowacji technologicznych. (…) O tym będziemy dyskutować.

CSPI5357Oficjalnym otwarciem obrad zajął się, jako patron honorowy – Minister Marek Gróbarczyk.

CSPI5359Chciałbym Państwu serdecznie pogratulować, gdyż trzecia edycja tego niezwykle istotnego Kongresu, który jak historia pokazuje, nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego. Jest to dla nas priorytet, dlatego powołaliśmy nowe ministerstwo (Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), które kumuluje i chce kumulować coraz większe kompetencje związane z zarządzaniem w rybołówstwie, z gospodarką wodną, ochroną środowiska i wszystkim tym, co ma istotny wpływ na branżę rybacką. Jest rzeczą oczywistą, że ta branża musi się rozwijać w Polsce, stawiamy ogromne wymagania sobie, ale również branży ku temu, aby stać się liderem w Europie w kwestii przetwórstwa  rybnego, wzrostu jego udziału w rynku europejskim, ale i w światowym. Nade wszystko chcemy zwiększyć konsumpcję produktów rybołówstwa w Polsce, a mamy tu ogromne zaległości. Życzę Państwu burzliwej i bardzo otwartej dyskusji. Jesteśmy tu obecni jako ministerstwo, są przedstawiciele departamentu rybołówstwa. Obecnie jesteśmy na finiszu (a wszystko podlega negocjacjom i ocenom społecznym) rozporządzeń związanych ze środkami unijnymi. Jest niezwykle ważnym, abyście Państwo czynnie partycypowali w tworzeniu tego prawa, aby branża przetwórcza jak najwięcej uzyskała. Jeszcze raz deklaruję otwartość ministerstwa na wszelkie uwagi, koncepcje i pomysły związane z rozwojem branży – z rozwojem rybołówstwa, przetwórstwa i coraz istotniejszego oddziaływania na gospodarkę narodową.” Podkreślił też, dziękując ministrowi Sandbergowi za przybycie, jak istotną rolę odgrywa współpraca Polski z Norwegią, i że należy ją rozwijać szczególnie na niwie współpracy naukowej i wzajemnej wymiany informacji.

W swoim przesłaniu do uczestników III Kongresu Rybnego, norweski Minister Rybołówstwa Per Sandberg podkreślał ekonomiczny sukces, jaki stał się udziałem Polski w ostatnich latach, chwalił kontakty z naszymi partnerami. Jak się wyraził: „jestem ministrem zaledwie od trzech miesięcy, chciałbym abyśmy mieli więcej okazji do rozmów, aby wzmocnić nasze więzi. Polska gościnność i kultura inspirują do częstszych wizyt.” Nazwał Polskę „Domem przetwórstwa rybnego w Europie” , będącą głównym importerem norweskich owoców morza.

CSPI5376

Ludzie z całej europy mają zapotrzebowanie na morskie produkty; zapotrzebowanie to szybko rośnie. W 2050 będzie 9 mld. ludzi na świecie; będą potrzebować jedzenia, a w tym owoców morza, musimy zwiększyć ich produkcję. Norwegia to największy eksporter owoców morza na świecie, a Polska to nasz najważniejszy importer i chciałbym, aby skupiła się na ważności tej produkcji. Ryby i ich przetwory zawierają ponad 43% wartości odżywczych potrzebnych człowiekowi. Handel jest ważny przy tworzeniu nowych miejsc pracy w obu krajach i zwiększaniu polskiego importu norweskich ryb oraz eksportu tychże od nas. Coraz więcej konsumentów dostrzega zalety owoców morza, ale też żądają wysokiej jakości i odpowiedzialnego zarządzania produkcją. Polska jest nie tylko rynkiem eksportu, ale raczej ważnym partnerem i sojusznikiem Norwegii. Bardzo ważną dla zabezpieczenia naszych wspólnych interesów jest podwyższona jakość, zapewnienie bezpieczeństwa produktów, mniejsze marnowanie podczas produkcji, zwalczanie nielegalnych połowów, współpraca międzynarodowa przy badaniu i handlu. Norwegia preferuje zapewnienie wszystkim równych szans, aby zasady i regulacje były równe dla wszystkich „graczy”. Dalszy wzrost produkcji owoców morza jest spodziewany ze wzmożonego rozwoju akwakultury, zwiększamy naszą wiedzę w nadziei na osiągnięcie tego w sposób odpowiedzialny, chcemy aby przemysłowy „odcisk na przyrodzie” pozostał w akceptowalnych granicach.

Zaraz też przystąpiono do obrad. Referat wprowadzający: Gospodarka rybna w Polsce: stan aktualny i perspektywy, wygłosił Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

CSPI5412

Wielkość współpracy polsko-norweskiej i jej strukturę uzmysłowił Dyrektor Regionu Christian Nordahl z Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza (Norwegian Seafood Council). Najbardziej przez Polaków preferowanym gatunkiem ryb sprowadzanym z Norwegii pozostaje dorsz, zaraz za nim plasuje się łosoś. Wyraźnie też podkreślał niebagatelną rolę Polski, będącej największym importerem norweskich ryb.

CSPI5430

O postępach w dokumentowaniu łowisk i pochodzenia złowionych ryb, wydawaniu adekwatnych świadectw oraz o korzyściach wynikających z certyfikacji mówiła Anna Dębicka z MSC (Marine Stewardship Council), prezentując osiągnięcia swojej firmy na przestrzeni ostatnich 15 lat.

CSPI5447

CSPI5473
„Zrównoważone rybołówstwo na przykładzie sieci handlowej Carrefour” referował Robert Noceń z Carrefour Polska. Firma ta szanuje swoich klientów, przykładając wielką wagę do jakości oferowanych nie tylko rybnych produktów
CSPI5505
„Ekonomika i funkcje w łańcuchu dostaw przetwórstwa łososia w Polsce” – ten temat przedstawił dr Adam Mytlewski z Morskiego Instytutu Rybackiego PIB w Gdyni
CSPI5518
„Podwójna siła mrożenia. System CryoAssist” – przedstawił Grzegorz Pawlonka z Linde Gaz Polska, wykazując zalety nowoczesnej technologii mrożenia w ciekłym azocie, szczególnie jej wpływu na zachowanie jakości produktów mrożonych
CSPI5545
„Innowacja w technologii MAP (Modified Atmosphere Packaging – proces pakowania w atmosferze pozbawionej powietrza, z zastosowaniem specjalnej mieszanki gazów, zdecydowanie przedłużający trwałość, poprawiający wygląd, a także ograniczający psucie produktów – dop. red.) – tacki BI-Active” – o technologii i stosowaniu w niej nowych, przedłużających trwałość produktów opakowań omówili przedstawiciele Inline Polska. Na zdjęciu: Grzegorz Wierudzki
CSPI5561
„Innowacyjne rozwiązania w pakowaniu świeżych ryb” omówiły Panie z Firmy Arpack. Na zdjęciu: dyrektor tej firmy Joanna Szymańska-Cierach
CSPI5578
„Bezpieczne rozwiązania magazynowania – efektywne składowanie” najnowocześniejsze współczesne technologie magazynowania, włącznie z w pełni automatycznymi magazynami omówił, przedstawiając ogromne, budzące respekt możliwości swojej firmy Andrzej Bonk z SSI Schafer
CSPI5589
„Bezpieczeństwo i przejrzystość jako kontrola pochodzenia ryb i produktów rybnych” prezentował Arkadiusz Krzywiński z CSB-System Polska Sp. z o.o.
CSPI5611
„Nowe możliwości składowe dla produktów rybołówstwa” – tutaj możliwości swojej firmy, a także jej ogromny w całym kraju zasięg dystrybucyjny, realizowany dla wielkich sieci handlowych, przedstawiła dyrektor marketingu Firmy Pago Paulina Motylewska. Na uwagę zasługują plany rozwojowe tej firmy, której ekspansja ma sięgnąć aż do Chin. W styczniu tego roku firma otworzyła swój najnowszy magazyn dla obsługi ładunków przychodzących w kontenerach do gdańskiego terminalu DCT – zajrzyj tu – kliknij
CSPI5634
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020: zasady dofinansowania (akwakultura, przetwórstwo rybne, kampanie promocyjne). Oczekiwane przez uczestników wystąpienie przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ, o tym jak dokona się podział przewidzianych w tym programie środków unijnych, a jest czym dzielić
CSPI5648
Kończąca pierwszy dzień obrad panelowa dyskusja: „Program operacyjny i wyzwania dla organizacji rybackich sektora rybołówstwa i akwakultury”. Paneliści: przedstawiciele 7 zaproszonych organizacji branżowych, moderator: Tomasz Kulikowski, Magazyn Przemysłu Rybnego

Sądząc po programie (kliknij tu – kliknij) drugi dzień Kongresu, którego już nie obserwowałem, przebiegał z równie interesującymi referatami. Wydaje się, że branża patrzy nie tylko na swój własny interes i rozwój. Poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych, będących w zgodzie ze środowiskiem, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wyraźną dbałość o jakość oferowanych przez siebie przetworów rybnych i ryb świeżych, stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych sposobów przetwarzania, przechowywania i dostarczania do końcowych odbiorców, stara się zapewnić nam, zwykłym przecież zjadaczom tych produktów – coraz większą ich dostępność, ale przede wszystkim widoczną już w wielu miejscach ich końcowej dystrybucji, dłuższą trwałość i lepszą jakość.

III Kongres Rybny przebiegał też w towarzystwie mini targów, gdzie można było nawiązać bezpośrednie kontakty z firmami w branży oraz dowiedzieć się o ich biznesowych propozycjach.

CSPI5500

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Morex - ryby z najwyższej półki

Next

Muzeum Rybołówstwa w Helu – znowu otwarte!

Zobacz również