8. października br. oficjalne otwarcie Roku Akademickiego 2016/2017 w Akademii Morskiej w Gdyni ogłosił Rektor tej uczelni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Zanim jednak do sformułowania takiej wypowiedzi doszło – miała miejsce tradycyjna uroczystość. Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli świeżo w mury Akademii przyjęci studenci pierwszego rocznika – zgromadzeni, jak zawsze przed szkolnym żaglowcem „Darem Młodzieży”, cumującym przy Nabrzeżu Pomorskim.

cspi4192

cspi4292

cspi4361
Rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru uczelni, w asyście instrumentalno-tanecznej znanej w Gdyni Pstrong Orkiestry

cspi4456

Chwilę później przemówił JM Rektor, profesor Janusz Zarębski. Na wstępie przywitał licznie tu przybyłych gości specjalnych. Wśród najważniejszych – w reprezentacji Ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Infrastruktury i Budownictwa – dwóch Podsekretarzy Stanu Pawła Brzezickiego i Kazimierza Smolińskiego. W pierwszym szeregu Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul, posłanka na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk, reprezentanci sił wyższych Metropolita Gdański JE ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Duszpasterz Ludzi Morza ks. Edward Pracz, reprezentujący zaprzyjaźnioną Hochschule Bremerhaven profesorowie: Gerhard Feldmeier, Dieter Lompe i Hans Rummel, oraz najwyższa władza Akademii Morskiej w Szczecinie profesor Wojciech Ślączka. Wielu jeszcze gości reprezentujących środowiska uczelniane, prezesów portów Gdańska i Gdyni, przedstawicieli współpracujących szkół średniego poziomu nauczania morskiego, przedstawicieli biznesu i zaprzyjaźnionych instytucji Rektor wymieniał z Imienia i Nazwiska. Zakończył witając byłych rektorów Akademii, pracowników, doktorantów i studentów oraz ich rodziny. Jak powiedział „Szczególnie serdecznie witam najmłodszych członków naszej społeczności akademickiej – tych wszystkich, którzy 26 września rozpoczęli studia w naszej uczelni. Dzisiejsza inauguracja, której najważniejszym momentem będzie uroczysta immatrykulacja, jest przede wszystkim Waszym świętem.”

cspi4574Po przemówieniu Rektora rozpoczęła się uroczystość złożenia studenckiego ślubowania na sztandar Akademii Morskiej w Gdyni. A dokonali tego bezpośrednio przed sztandarem studenci reprezentujący wszystkie wydziały. Potem na pokład żaglowca wezwani zostali studenci, których notowania podczas przyjęcia na studia były najlepsze. I tu, w obliczu najważniejszych gości, rektor Janusz Zarębski dokonał uroczystego, berłem swym namaszczenia i przyjęcia w szeregi studentów tej zacnej uczelni morskiej.

cspi4577

cspi4634
Po wręczeniu indeksów rozpoczynającym studia doktoranckie, chór uczelniany, aby podkreślić doniosłość chwili i aby zwyczajom stało się zadość – wykonał „Gaudeamus igitur…”

Oczywiście, również tradycyjnie, odbyły się okolicznościowe przemówienia połączone z życzeniami i gratulacjami. Głos zabrali: Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG; ministerialni podsekretarze stanu Kazimierz Smoliński i Paweł Brzezicki, marszałek Mieczysław Struk, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prorektor Hochschule Bremerhaven profesor Gerhard Feldmeier, reprezentujący elitarne Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej kpt. ż. w. Leszek Górecki oraz przewodniczący Parlamentu Studentów AM.

cspi4666

Na zakończenie odbyło się jeszcze uroczyste mianowanie absolwentów studiów doktoranckich, wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz specjalnych nagród dla najlepszych studentów 2016 roku, ufundowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Całość uroczystości zamknęło wyprowadzenie sztandaru oraz pokaz umiejętności Pstrong Orkiestry.

cspi4785

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Przysięga wojskowa III turnusu służby przygotowawczej

Next

Nauta świętuje 90 urodziny

Zobacz również